Piknik Lotniczy w Darłowie


Jarosław Ciślak


 

 

 

 

Piknik Lotniczy w Darłowie

 

 

 

22 sierpnia na terenie lotniska wojskowego Darłowo odbył się Piknik Lotniczy. Impreza długo oczekiwana, która przyciągnęła na lotnisko tysiące sympatyków lotnictwa. A było co oglądać, bo do Darłowa zleciały się prawie wszystkie typy statków powietrznych używanych przez polskie lotnictwo morskie.

 

1

 

W trakcie Pikniku Lotniczego w Darłowie zaprezentowano wszystkie typy eksploatowanych na tym lotnisku śmigłowców. Były Mi-14PŁ, Mi-14PŁ/R, W-3RM Anakonda oraz Mi-2. Z Siemirowic gościnie przyleciały dwa samoloty M28 Bryza, jeden w wersji wykrywania okrętów podwodnych M28B1R, a drugi monitoringu ekologicznego M28E. Dodatkowo z Gdyni Babich Dołów przyleciał transportowy śmigłowiec Mi-17, a ze Szczecina policyjny Mi-2. Lotnisko w Darłowie odwiedziło w sumie kilkanaście tysięcy osób, a organizacja pikniku była wzorowa. Wielkie brawa i uznanie należą się z tego powodu dla organizatorów.

Lotnictwo morskie w Darłowie oficjalnie pojawiło się 25 grudnia 1962 r. Z tym dniem na mocy zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 0102/Org. z 23 sierpnia 1962 r. i rozkazu dowódcy MW nr 031/org. z 30 września 1962 r. rozpoczęła funkcjonowanie 28. Eskadra Ratownicza MW. Początkowo była ona wyposażona w śmigłowce SM-1 i SM-2. Jej nazwa dokładnie określała jej zadania. Wprowadzenie w 1965 r. do eskadry śmigłowców Mi-4ME rozszerzyło jej zadania o zwalczanie okrętów podwodnych. Jednakże ograniczenie zakupu tych maszyn jedynie do czterech egzemplarzy dawało małe szanse na skuteczne wykonywanie zadań tego typu. W następnych latach 28. Eskadra Ratownicza MW wzbogaciła się o samoloty An-2 oraz śmigłowce Mi-2. To mocno zwiększyło potencjał jednostki.

Z dniem 30 grudnia 1970 r. rozformowano w Wicku Morskim stacjonującą tam Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego WOP. Dokonano tego zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 092/org. z 14 września 1970 r. oraz rozkazem dowódcy MW nr 050/Org. z 26 października 1970 r. Samoloty An-2 z ELR WOP trafiły do 28. Eskadry Ratowniczej MW, gdzie utworzyły Klucz Samolotów Rozpoznawczych WOP. Klucz ten operacyjnie był podporządkowany szefowi Wojsk Ochrony Pogranicza, i nadal stacjonował w Wicku Morskim, wykorzystując znajdujący się tam hangar wraz z niezbędnymi pomieszczeniami.

Potencjał przeciwpodwodny 28. Eskadry Ratowniczej MW został poważnie zwiększony dopiero w 1981 r. gdy do eskadry trafiło pierwsze 6 śmigłowców Mi-14PŁ (Protiwołodocznyj). Druga szóstka, która dotarła do Darłowa pod koniec 1983 r. spowodowała przeformowanie eskadry w 16. Pułk Lotnictwa Specjalnego MW. Stało się to 30 listopada 1983 r., a nowy pułk składał się z dwóch eskadr: zwalczania okrętów podwodnych – dysponującej śmigłowcami Mi-14PŁ oraz ratowniczej – wyposażonej w samoloty An-2 i śmigłowce Mi-2. Pod koniec 1986 r. w 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie było 11 śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, 4 śmigłowce ratownicze Mi-14PS (Poiskowo-Spasatielnyj, dostarczone w 1984 r.), 6 samolotów An-2 i 9 śmigłowców Mi-2RM (Ratownictwa Morskiego).

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 10/2014

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter