Pierwszy powojenny Kampfpanzer – Leopard 1. Część II

Pierwszy powojenny Kampfpanzer – Leopard 1. Część II

Mariusz Cielma

Przejęcie 9 września 1965 roku przez Bundeswehrę pierwszego pochodzącego z partii produkcyjnej czołgu Leopard 1 zapoczątkowało trwającą wiele dekad, aż do pierwszych lat XXI wieku, służbę tego wozu w niemieckich wojskach pancernych. Prócz blisko 40 lat służby z czarnymi krzyżami na wieży, Leopard 1 to także sukces w postaci licznych kontraktów eksportowych, w tym podjęcia licencyjnej produkcji wozu we Włoszech.

Serie i wersje produkcyjne

Podział wozów typoszeregu Leopard 1 przeprowadzić można pod kątem powstałych serii produkcyjnych dla Bundeswehry oraz wdrożonych wersji. Dostawy czołgów Leopard dla niemieckich wojsk pancernych prowadzone były w ramach sześciu głównych serii produkcyjnych:

  • 1. seria obejmowała 400 egzemplarzy powstałych w okresie wrzesień 1965 roku – lipiec 1966 roku. Pojazdy tej serii są rozpoznawalne po kwadratowej skrzynce telefonu do łączności z piechotą – mocowanej na tylnej płycie kadłuba, braku rynienki w tylnej półsferze podstawy wieży – przeznaczonej do spływania wody deszczowej, braku uchwytów do podnoszenia czołgów na potrzeby transportu (np. morskiego), oraz niezabezpieczonych cylindrycznych amortyzatorach.
  • 2. seria obejmowała 600 egzemplarzy powstałych w okresie lipiec 1966 roku – lipiec 1967 roku. Wozy rozpoznawalne są po okrągłej skrzynce telefonu do łączności z piechotą, zabezpieczonych amortyzatorach, zabezpieczeniu pierścienia wieży obwódką balistyczną montowaną na kadłubie (przednia półsfera) i rynienką na tylnym obwodzie podstawy wieży, służącą do spływania wody. W wozach tej serii dalej nie montowano uchwytów transportowych.
  • 3. seria obejmowała 500 egzemplarzy powstałych w okresie lipiec 1967 roku – sierpień 1968 roku. Prócz mocowań do transportu, nowych hamulców z wentylowanymi tarczami, seria była praktycznie identyczna z poprzednią.
  • 4. seria obejmowała 345 egzemplarzy powstałych w okresie sierpień 1968 roku – luty 1970 roku. Wizualnie odróżnialna poprzez inną konstrukcję kratek – poziomych – w wydechu układu napędowego i z zastosowaniem mechanizmu otwierania skrzyni do przewożenia przyrządu światła widzialnego i podczerwieni.
  • 5. seria obejmowała 342 egzemplarze (232 Leopard 1A2 i 110 Leopard 1A3) powstałe dla Bundeswehry w latach 1972–1974. Charakterystyczny podział na wieże z dwóch metod produkcji: odlewaną (A2) i spawaną (A3).
  • 6. seria produkcyjna obejmowała 250 egzemplarzy (Leopard 1A4) powstałych dla Bundeswehry w latach 1974–1976.

Pełna wersja artykułu w magazynie TW Historia 4/2019

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter