S-125-2D Peczora-2D

 


Miroslav Gyűrösi


 

 

 

Zmodernizowany przeciwlotniczy zestaw rakietowy

 

S-125-2D Peczora-2D

 

 

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu Newa/Peczora, mimo swego dość zaawansowanego wieku, wciąż należy do najpopularniejszych na świecie, a także najczęściej modernizowanych w ostatniej dekadzie. Kolejny etap modernizacji polskich New planuje także polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Nową propozycję w tym zakresie zaprezentowała w bieżącym roku, znana dotąd z modernizacji sprzętu radiolokacyjnego, ukraińska firma Aerotechnica.


 


Aerotechnica, mająca swą siedzibę w Kijowie, prowadzi aktywne prace nad modernizacją przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu S-125M Peczora-M (wariant zestawu Newa-M, przeznaczony na eksport do krajów niebędących członkami Układu Warszawskiego) do postaci oznaczonej S-125-2D Peczora-2D. Bazą unowocześniania pierwszego etapu prac jest zastosowanie nowej kabiny UNK-2D w zestawie zmodernizowanej stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet, na samodzielnym podwoziu terenowego samochodu (wychodzącej konstrukcyjnie z mobilnego zautomatyzowanego stanowiska dowodzenia 9S500U Moduł), a także cyfryzacja wszystkich komponentów zestawu, modyfikacja wyrzutni, zastąpienie dotychczasowych silników elektrycznych w napędach anteny radaru i napędach wyrzutni nowymi serwonapędami oraz znaczne ograniczenie połączeń kablowych pomiędzy elementami zestawu. Prace nad modernizacją zestawu rozpoczęto w Aerotechnice – z własnej inicjatywy – w 2008 r., a więc ich finansowanie pochodziło całkowicie ze środków własnych. Taka sytuacja była jednak możliwa tylko na wstępnym etapie prac. Kolejne etapy, związane już z wykonaniem konkretnych urządzeń, uruchomiono po pojawieniu się pierwszego kontrahenta. Dostawa zmodernizowanych zestawów będzie się odbywać za pośrednictwem firmy specjalizującej się w eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego – Przedsiębiorstwa Państwowego Ukroboronserwis (Ukroboronoservice). Obecnie trwają negocjacje dotyczące przeprowadzenia modernizacji, z co najmniej dwoma, kolejnymi potencjalnymi kontrahentami. Autorzy modernizacji do dziś zrealizowali pierwszy etap modernizacji zestawu dla pierwszego kontrahenta. W jego ramach przekonstruowano stację naprowadzania rakiet, łącznie z implementacją nowej kabiny dowodzenia bojowego, zmodernizowano wyrzutnie, przeprowadzono próby, w tym strzelania bojowe. Ostatnie, jak dotąd, strzelanie doświadczalne i pokazowe odbyło się 25 września 2010 r. na poligonie na Krymie (do tego momentu przeprowadzono co najmniej sześć strzelań bojowych). W kolejnym etapie modernizacji S-125-2D przewiduje się montaż jednostki antenowej UNW-2D oraz wyrzutni 5P73-2D na nośnikach samobieżnych o zwiększonej mobilności (typ nośnika nie został jeszcze określony, ale wśród branych pod uwagę znajdują się samochody ciężarowe rodziny KrAZ-6322. Zmodernizowany przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125-2D przeznaczony jest do zwalczania współczesnych i perspektywicznych środków napadu powietrznego w warunkach silnych zakłóceń radioelektronicznych dowolnego rodzaju. Zapewnia on efektywne zwalczanie celów niskolecących i małowymiarowych. Zestaw dysponuje możliwością przekazywania opracowanej informacji radiolokacyjnej oraz informacji o własnej działalności bojowej na nadrzędne stanowisko dowodzenia. Może również kontrolować funkcjonowanie własnych elementów oraz stanu kanałów transmisji danych. Przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-125-2D składa się z: kabiny dowodzenia bojowego UNK-2D (1 zestaw), jednostki antenowej UNW-2D (1 zestaw), wyrzutni 5P73-2D (4 sztuki), środków autonomicznego zasilania w energię elektryczną SAES-2D (1 zestaw), pojazdów transportowo-załadowczych PR-14AM (8 szt.), stacji radiolokacyjnej wykrywania celów P-180U lub P-190U (1 zestaw), zestawu kablowego KS-2D (1 zestaw).

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 12/2010

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter