„Patrole” w Gdańsku...

 


Tomasz Grotnik


 

 

 

„Patrole” w Gdańsku, czyli nowe

 

jednostki pływające MOSG

 

 


11 maja, w bazie Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku Westerplatte, zacumowały dwa nowe nabytki Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednostki patrolowe SG-111 Patrol 1 i SG-112 Patrol 2 z estońskiego Nasva wyszły dzień wcześniej. Ich przybycie do Gdańska stało się świetnym prezentem dla formacji, która 18 maja świętowała 19-lecie swojego istnienia.

 


SG-111 przyprowadziła estońska załoga pod dowództwem kpt. Indreka Kalameesa, a SG-112 kpt. Vaido Luksa. Do KdSG przybył także Erik Aleksiejew – kierownik budowy odpowiedzialny za ich formalne przekazanie stronie polskiej oraz za nadzór szkolenia naszych załóg.

Zamówienie
4 września 2008 roku, na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED Europa), ukazało się ogłoszenie 2008/S 171 – 228567 o zamówieniu przez Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) dwóch pomocniczych jednostek pływających przeznaczonych do działań w ochronie granicy państwowej. Wartość tego zamówienia przekraczała kwotę 133 tys. euro. Zgodnie z jego treścią miały to być kutry o długości całkowitej od 20 do 24 m, zanurzeniu konstrukcyjnym do 1,6 m i zasięgu pływania w warunkach optymalnych co najmniej 200 Mm. Prędkość, przy stanie morza nie mniejszym niż 3 i sile wiatru nie mniejszej niż 7 m/s, miała wynieść co najmniej 15 w. Jednostki powinny zabierać na pokład minimum 9 osób i być kompletnie wyposażone w urządzenia konieczne do nawigowania. Jako instytucję klasyfikacyjną wskazano Polski Rejestr Statków, zaś termin realizacji zamówienia określono na 15 listopada 2009 roku. Wykonawca zobowiązany był do udzielenia gwarancji na kadłub jednostki na okres pięciu lat, a na pozostałe wyposażenie i zamontowane na nim urządzenia na dwa lata. Oprócz dostarczenia kutrów do KdSG, wykonawcę zobowiązano także, w wybranym przez niego miejscu i czasie, do zorganizowania i pokrycia kosztów szkolenia czteroosobowych załóg. Szkolenie (teoretyczne i praktyczne) musi obejmować tematykę z zasad eksploatacji i obsługi mechanizmów, urządzeń i wyposażenia oraz manewrowania. Ponadto wykonawca zobowiązany był zapewnić i opłacić szkolenie dwóch mechaników przez autoryzowany serwis producenta mechanizmów głównych i pomocniczych. W odpowiedzi na ogłoszenie oferty złożyły Baltic Workboats A/S z Estonii i Uudenkaupungin Työvene Oy z Finlandii. Otwarcie ofert nastąpiło 15 października 2008 roku, jednak postępowanie unieważniono. Spowodowało to rozpisanie nowego zamówienia i kolejne postępowanie, a informacja o nim ukazała się na stronie TED Europa 5 listopada 2008 roku (nr 286374). Otwarcie ofert odbyło się 11 grudnia 2008 roku, po czym komisja przystąpiła do pracy. Umowę na budowę dwóch pomocniczych jednostek pływających typu Patrol 240 Baltic (oznaczenie występujące w dokumentacji technicznej przekazanej stronie polskiej to „projekt 90077”, zaś w informacjach oficjalnych MSOG przyjęło się Patrol 240 Baltic) podpisali 6 stycznia 2009 roku w Sopocie: komendant MOSG kmdr Piotr Stocki i główny księgowy MOSG kmdr Janusz Czupryński oraz Juri Taal reprezentujący Baltic Workboats A/S. Jej szczegóły uzgadniano niemal do chwili jej podpisania. Wartość podpisanej umowy wynosi 24 888 000 zł brutto, czyli 12 444 000 zł brutto za jedną. Ich budowa sfinansowana została w całości z budżetu państwa (Ustawa „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”).

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 6/2010

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter