Ośrodek Szkolenia Leopard

 


Eugeniusz Żygulski


 

 

 


Ośrodek Szkolenia Leopard

 

 

 

Zlokalizowany w Świętoszowie Ośrodek Szkolenia Leopard wzbogacił się w ostatnich miesiącach o szereg nowych urządzeń treningowych. Tym samym, wiele lat po przejęciu samych czołgów od niemieckiej armii, nasze wojsko dysponuje obecnie niemal kompletnym zapleczem dydaktycznym przewidzianym dla jednostek użytkujących Leopardy. Jednocześnie rozwój ośrodka jest dobrym przykładem, że nowoczesne uzbrojenie to nie tylko sam czołg, lecz cały, czasem bardzo rozbudowany, system.

 

 


Świętoszów to siedziba 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącej w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Jednostka ta, jako jedyna w Wojskach Lądowych, jest uzbrojona w czołgi podstawowe Leopard 2A4, pozyskane w 2002 r. z nadwyżek Bundeswehry (produkcja z lat 1985–1987). Wraz z czołgami przejęto także szereg innych pojazdów i urządzeń pomocniczych oraz ostatecznie także elementy struktury organizacyjnej. Takie podejście do sprawy okazało się właściwe, ponieważ dzięki temu do Wojska Polskiego trafił nie tylko nowy sprzęt, ale także dało polskim żołnierzom możliwość zapoznania się z odmiennymi zasadami organizacji czy metodyką szkolenia. Nawiązano przy tym kontakty z 21. Brygadą Pancerną Bundeswehry, a oficerowie niemieccy są częstymi gośćmi w Świętoszowie. Otrzymanie Leopardów 2A4, obecnie najskuteczniejsze czołgi w SZ RP, wpłynęło na decyzję, aby 10. Brygadę Kawalerii Pancernej, obok należącej do tej samej dywizji 17. Brygady Zmechanizowanej (wyposażanej od 2005 roku w KTO Rosomak), włączyć do grupy brygad wysokiej gotowości – jednostek o najwyższym w Wojsku Polskim stopniu ukompletowania.

Czołgi Leopard 2A4 są użytkowane w wielu krajach – mimo to, praktycznie wszyscy użytkownicy uznają za wzorcowy model i strukturę szkolenia dla załóg i pododdziałów tych wozów wypracowaną pierwotnie w armii niemieckiej. Bundeswehra ma rozbudowy system szkoleniowy, a istotnym jego elementem jest wykorzystywanie na dużą skalę trenażerów i symulatorów. Dla pododdziałów pancernych i zmechanizowanych przewidziano przede wszystkim:

  • AGSHP – Ausbildungsgerät Schießsimulator für Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen – szkoleniowy symulator strzelecki do broni ręcznej i broni przeciwpancernej; służy do szkolenia indywidualnego oraz zespołowego (na szczeblu drużyny) wojsk zmechanizowanych;
  • AGSM – Ausbildungsgerät Schießsimulator Schützenpanzer Marder – symulator strzelecki dla załóg wozów Marder;
  • AAT – Ausbildungsanlage Turm – symulator wieży czołgu Leopard;
  • ASPT – Ausbildungsgerät Schießsimulator Panzertruppe – symulator systemów ogniowych wojsk pancernych;
  • AGPT – Ausbildungsgerät Gefechtssimulator Panzertruppe – symulator walki pododdziałów pancernych – głównie szczebla plutonu;
  • AGDUS – Ausbildungsgerät Duellsimulator – symulator ćwiczeń dwustronnych – wskaźniki opromieniowania symulujące namierzanie i trafienia, montowane na czołgach w trakcie ćwiczeń poligonowych;
  • trenażery uzupełniające, np. szkolne stanowisko kierowcy. Urządzenia tego typu powinny znajdować się w wyposażeniu brygady pancernej, tak aby umożliwić kompleksowe szkolenie zarówno pododdziałów zmechanizowanych, załóg bojowych wozów piechoty, jak również załóg czołgów oraz umożliwić im treningi zgrywające na poziomie drużyna – pluton – kompania – batalion – brygada.


O ile urządzenia takie jak AGDUS wykorzystuje się w trakcie ćwiczeń poligonowych (montując jego czujniki bezpośrednio na wieżach i w lufach armat czołgów), o tyle większość symulatorów wymaga budowy specjalnych pomieszczeń lub aranżacji już istniejących w budynkach garnizonowych.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 1/2010

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter