Nowy bojowy wóz piechoty - oczekiwania i możliwości

Nowy bojowy wóz piechoty - oczekiwania i możliwości

Marek Dąbrowski

 

 

Od dłuższego czasu oczywistym jest, że zastąpienie wyeksploatowanych i technicznie przestarzałych BWP-1, będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, zupełnie nową konstrukcją jest konieczne i wymaga pilnych działań. Niestety realizowany już od kilka lat program następcy BWP-1, znany pod kryptonimem Borsuk, nadal pozostaje w dużej mierze w fazie analityczno-koncepcyjnej.

Zgodnie z założeniami programu o kryptonimie Borsuk Wojska Lądowe powinny pozyskać gąsienicową platformę pływającą – bojowy wóz piechoty (bwp), który ma umożliwić przewożenie drużyny piechoty oraz być uzbrojony w system wieżowy z armatą kalibru od 30 do 40 mm i zintegrowaną z nią wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanym Spike. Przy czym wieża ta ma być adaptacją (odmianą) wieży ZSSW-30 opracowywanej przez konsorcjum HSW S.A. oraz WB Electronics dla wozów Rosomak.

Po opracowaniu prototypu bwp w dalszym etapie nastąpi przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych i opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej. Zgodnie z przyjętymi wymaganiami nowo opracowany bwp powinien:

-        zwalczać cele opancerzone i nieopancerzone, siłę żywą i inne cele przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy;

-         zapewniać właściwą ochronę dla załogi i przewożonego desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc, wybuchami min i improwizowanych ładunków wybuchowych IED;

-         zapewniać ochronę przed ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów bojowych (we współdziałaniu z aktywnym systemem obrony pojazdu - ASOP);

-         wspierać ogniem broni pokładowej działania pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy;

-         współdziałać z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy.

Przy czym forma  podjętych działań, mających na celu opracowanie następcy eksploatowanych obecnie BWP-1, ma niejako charakter wielokierunkowy. Wraz z konkursem ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Inspektorat Uzbrojenia (IU) przeprowadził równolegle fazę analityczno-koncepcyjną (do przeprowadzonej procedury dialogu technicznego zgłosiło się aż 17 podmiotów) oraz podjęto inicjatywę zmierzającą do udziału w opracowaniu nowego bwp członków Grupy Wyszehradzkiej. W tym ostatnim wypadku nowy bwp miałby zostać opracowany wspólnie przez Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry i stanowić docelowo wyposażenie wszystkich armii państw Grupy V4. To ambitne założenie było jednak od początku mało realne i miało bardziej charakter deklaratywny, tym bardziej, że współpraca wojskowa w ramach Grupy Wyszehradzkiej nie ma charakteru ścisłego.

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 9/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter