Nowości Radmoru


WB Group


 

 

 

 

Nowości Radmoru

 

 

 1

 

 

Radiostacja programowalna R3507
Radiostacja R3507 jest urządzeniem klasy SDR (Software Defined Radio) – to nowoczesny, wielosystemowy środek łączności, którego cechy zdefiniowane są poprzez oprogramowanie (waveform). Zapewnia ona pełną interoperacyjność pomiędzy różnymi rodzajami wojsk (siły lądowe, morskie, lotnictwo) oraz służbami cywilnymi (policja, straż pożarna, itp). Dzięki zastosowanemu interfejsowi SCA (Software Communication Architecture) radiostacja jest przystosowana do implementacji różnych waveformów stworzonych do współpracy z tym interfejsem. Podstawowa idea rekonfigurowania radia w szerokim zakresie poprzez zmianę oprogramowania umożliwia jego pracę w istniejących systemach radiowych oraz w nowych (opracowanych w przyszłości) systemach bez potrzeby zmian konstrukcyjnych i technologicznych urządzenia. Radiostacja zapewnia:

  • łączność taktyczną bliskiego zasięgu w zakresieVHF i UHF;
  • interoperacyjność pomiędzy różnymi rodzajami wojsk (siły lądowe, morskie, lotnictwo), służbami cywilnymi (policja, straż pożarna, kontrola lotów) oraz w paśmie morskim.

Radiostacja umożliwia:

  • transmisję mowy,
  • transmisję danych,
  • odczyt i przekazywanie pozycji (GPS),
  • konwersję sygnału pomiędzy sieciami radiowymi (zestawy retransmisyjne).

Podstawową zaletą radiostacji jest możliwość zastąpienia przez jedno urządzenie, o zwartej konstrukcji, całego szeregu klasycznych radiostacji i radiotelefonów będących w wyposażeniu wojska i służb cywilnych, a przeznaczonych do pracy w pojedynczym paśmie częstotliwości i przystosowanych zazwyczaj do jednego rodzaju transmisji. Dzięki temu możliwe będą w przyszłości znaczne oszczędności finansowe u użytkowników, uzyskane poprzez:

  • obniżenie kosztów utrzymania sprzętu (koszty serwisu, magazynowania części zamiennych, koszty szkolenia);
  • zmniejszenie różnorodności i ilości typów użytkowanych środków łączności;
  • możliwość elastycznego (bo uzyskiwanego na drodze programowej) dopasowania właściwości środków łączności do wykonywanych zadań.

Radiostacja 3507 wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy NO-58-A213 dla urządzeń grupy N14 przeznaczonych do eksploatacji na obszarze o klimacie umiarkowanym (NO-06-A103).

 

R35010 — szybka informacja taktyczna
Radiostacja R35010 jest przeznaczona do nawiązywania łączności w niewielkich sieciach radiowych, pomiędzy żołnierzami zespołu bojowego. Pracuje w paśmie częstotliwości od 2405 MHz do 2480 MHz. W terenie otwartym umożliwia porozumiewanie się na odległość kilkuset metrów. Doskonale również sprawdza się w terenie zurbanizowanym i budynkach. To niewielkie i bardzo lekkie urządzenie przeznaczone jest do natychmiastowego przekazywania informacji taktycznych i operacyjnych, do informowania o zagrożeniach i bieżącej sytuacji na polu walki. Nieskomplikowana obsługa i niezawodność umożliwiają utrzymanie łączności między wszystkimi członkami grupy wykonującej zadanie – dzięki temu nie muszą porozumiewać się oni za pomocą gestów. Można błyskawicznie zorganizować użytkowników radiostacji w sieć, bez potrzeby stosowania stacji bazowych, a czterech żołnierzy może ze sobą utrzymywać łączność konferencyjną.

Dzięki bezprzewodowemu przyciskowi nadawanie-odbiór (PTT) radiostacja może być noszona w dowolnym miejscu na oporządzeniu. Przycisk można umieścić w dogodnym miejscu, np. na kolbie karabinu, dokładnie pod palcem, co pozwala nawiązywać łączność bez odrywania rąk od broni. Radiostacja może być zasilana z akumulatorów Ni-MH lub ze zwykłych baterii R6. Umożliwiają one pracę radiostacji przez 24 godziny (w cyklu nad: odb:nasłuch = 1:7:16).

Dostępna jest także wersja przewoźna radiostacji. Adapter samochodowy umożliwia montaż urządzenia w pojeździe i zapewnia lepszą jakość dźwięku. Podłączenie do zestawu anteny przewoźnej zwiększa zasięg łączności. Po zamontowaniu radiostacji w pojeździe jest ona zasilana z sieci pokładowej, możliwe jest też jej podłączenie do interkomu, tj. pokładowej sieci łączności wewnętrznej.

Unikalną w radiostacjach osobistych, a jednocześnie bardzo pożyteczną funkcją jest możliwość retransmisji sygnałów radiowych. Praca z retransmisją znacznie zwiększa zasięg łączności oraz zapewnia lepsze „pokrycie” terenu. W naszych radiostacjach możliwa jest retransmisja poprzez dodatkową radiostację umieszczoną, np. na pojeździe, pełniącą funkcję punktu retransmisyjnego lub z dynamicznym przydziałem tej funkcji do dowolnej radiostacji. Wybór sposobu komunikacji – bezpośredni czy poprzez punkt retransmisyjny – odbywa się automatycznie, w zależności od tego, który z nich zapewnia lepszą jakość transmisji. Podczas pracy grupy radiostacji retransmisja znakomicie poprawia jakość komunikacji żołnierzy wewnątrz budynków oraz w terenie zabudowanym.

Radiostacje dostępne są również w wersji z odbiornikiem GPS. Zapewniają one monitorowanie i zobrazowanie położenia żołnierzy pododdziału, zwiększają świadomość sytuacyjną oraz poprawiają skuteczność działania. Współczesne systemy dowodzenia, funkcjonujące zarówno w ruchu, jak i na postoju, tworzą rozległą sieć wymiany danych. Wykorzystanie radiostacji takich jak 35010 umożliwia im zbieranie informacji niezbędnych do kierowania ruchem wojsk i ich swobodnego przemieszczanie się w rejonie działań.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 9/2012

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter