Nowość wydawnicza: Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny XXI wieku

Nowość wydawnicza: Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny XXI wieku

Od kilku dni na wydawniczym rynku obecna jest bardzo ciekawa publikacja „Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny XXI wieku” opracowana nakładem kilku specjalistów pod redakcją prof. Piotra Mickiewicza. Książka wydana została nakładem Wydawnictwa PWN, a jednym z jej patronów medialnych została Nowa Technika Wojskowa.

 

W informacji przedstawiającej zakres publikacji i prezentowanej na stronie PWN czytamy: Wygłoszone 31 grudnia 1999 roku orędzie Borysa Jelcyna i przekazanie władzy Władimirowi Putinowi jest symbolicznym początkiem procesu odbudowy pozycji Rosji jako mocarstwa. Putin rozpoczął modernizację i centralizację państwa, bazując na klasycznych założeniach myślenia strategicznego. Jakie to były założenia? Co jest zasadniczym celem rosyjskiej polityki? Jakie działania mają doprowadzić do jego realizacji? Jakie obszary strategiczne zostały uznane za kluczowe? W jakim stopniu rosyjska polityka jest skuteczna?

 

Problematyka rosyjskiej polityki oraz prezentacja rosyjskiego potencjału militarnego stanowi ważny element polskich badań politologicznych i w naukach o bezpieczeństwie oraz obronności. Autorzy, korzystając z rosyjskich źródeł oraz własnego bogatego doświadczenia w dziedzinie obronności, przyjrzeli się uwarunkowaniom i sposobom osiągania celów strategicznych przez Federację Rosyjską oraz sposobom wykorzystania potencjału militarnego, w oparciu o przyjęte założenia strategiczne i komplementarnie budowane strategie sektorowe. Przedstawili swoje analizy i oceny zachodzących przekształceń i podejmowanych działań, omówili najważniejsze zapisy rosyjskich dokumentów strategicznych i skorelowali je z wybranymi procesami polityczno-militarnymi i gospodarczymi.

W ramach wprowadzenia przedstawiono uwarunkowania rosyjskiej szkoły myślenia strategicznego oraz jej dorobek. Następne rozdziały prezentują autorskie oceny efektywności realizacji kolejnych etapów rosyjskiej great strategy od 2000 do połowy 2017 r. Zbudowane są według podobnego schematu: analiza kształtu rosyjskiej polityki bezpieczeństwa na tle uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, ocena roli i sposobu wykorzystania potencjału militarnego, ocena przeobrażeń myśli wojskowej, ocena kierunków rozwoju rosyjskich sił zbrojnych. Ostatnie trzy rozdziały poświęcone zostały rosyjskiej strategii w odniesieniu do Ukrainy i międzynarodowym konsekwencjom kryzysu ukraińskiego. Książka zawiera wiele danych liczbowych i szczegółów technicznych przedstawiających stan wyposażenia i uzbrojenia armii rosyjskiej.

 

Dodajmy, że publikacja w niższej, atrakcyjne cenie, dostępna jest w księgarni wysyłkowej Wydawnictwa PWN.

 

(Red.)

 

Grafika PWN

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter