Nowe plany Royal Australian Navy


Łukasz Pacholski


 

 

 

 

Nowe plany Royal Australian Navy

 

 

 

„Jednym z fundamentalnych obowiązków każdego z rządów Australii jest ochrona i obrona obywateli oraz ochrona i wzmocnienie interesów narodowych” – tymi słowami rozpoczyna się, opublikowana 3 maja br. przez władze Związku Australijskiego, Biała Księga Obronności (2013 Defence White Paper). Dokument ten wskazuje na priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa państwa oraz informuje o planach zakupowych na najbliższe lata. Jest kontynuacją ostatniej Białej Księgi Obronności, którą opublikowano w 2009 r. W niniejszym artykule skupimy się na morskiej części dokumentu, która dla Canberry ma szczególne znaczenie, wobec faktu, że to właśnie flota ma stanowić w przyszłości pierwszą linię obrony i gwarantować rozwój gospodarczy kraju.

 

 

Uwarunkowania geopolityczne
Choć niniejszy artykuł skupia się na ewolucji floty wojennej Australii, warto poświęcić nieco miejsca na przybliżenie uwarunkowań wykorzystania całych jej sił zbrojnych. Już zdanie: przyszłość rozwoju Australii jest powiązana z zabezpieczeniem i rozwojem regionu, wskazuje na koncentrację uwagi Canberry na obszarze najbliższym geograficznie – Azji Południowo-Wschodniej, sięgającej aż po wschodnie wybrzeże Indii. Z tego też względu szczególne znaczenie przypisuje się stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi (pozostającymi kluczowym sojusznikiem) oraz Chinami i Indiami, czyli dwoma mocarstwami tej części globu. Dodatkowo, w celu polepszenia współpracy regionalnej, a przy tym zabezpieczenia kluczowych dla kraju morskich szlaków handlowych, konieczne jest utrzymanie pozytywnych stosunków z innymi potęgami gospodarczymi i militarnymi regionu – Japonią, Republiką Korei oraz Indonezją, a także wspólnotą międzynarodową skupioną w ASEAN (Association of South-East Asian Nations, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Pomimo tego Australian Defence Forces mają dysponować zdolnością do samodzielnej obrony własnego terytorium przed zagrożeniem zewnętrznym. Z tego też względu, w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego, fundusze na australijską obronę mają zapewnić utrzymanie kraju w pierwszej piętnastce państw pod względem wydatków na ten cel.

Szlaki handlowe, które znajdują się w kręgu zainteresowań Australii dają podstawy do rozwoju floty – w pobliżu tego kraju przemieszczana jest 1/3 masowych i 2/3 płynnych z ogółu ładunków transportowanych morzem, a zatem mają ogromne znaczenie dla globalnej gospodarki. Corocznie wskaźniki te wzrastają, czyniąc region jednym z kluczowych pod względem konieczności zapewnienia ochrony żeglugi i zabezpieczenia jej przed różnorodnymi zagrożeniami. Innymi czynnikami, które mają duże znaczenie dla rozwoju sił zbrojnych i floty są także: zabezpieczenie przed aktami terroru, kontrola realizacji układu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, a także wsparcie wysiłków na rzecz pokoju pomiędzy Indiami (jeden z trzech głównych partnerów handlowych Australii) i Pakistanem.

W czterech punktach zdefiniowano zasadnicze zadania stojące przed Siłami Obronnymi Australii. którzy uczestniczą w 14 różnorodnych misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 06/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter