Nowa Polska 35 mm armata morska


Andrzej Kiński


 

 

 

Nowa polska 35 mm armata morska

 

 

 

Program modernizacji, a w zasadzie odbudowy, Marynarki Wojennej to przedsięwzięcie istotne dla polskiego przemysłu obronnego nie tylko ze względu na możliwość ulokowania w krajowych stoczniach budowy większości typów zaplanowanych do pozyskania okrętów bojowych i pomocniczych jednostek pływających, ale także dostawy do nich wielu rodzajów wyposażenia specjalistycznego oraz uzbrojenia. Od końca 2012 r. konsorcjum złożone z polskich placówek naukowo-badawczych i zakładów produkcyjnych realizuje projekt rozwojowy, którego celem jest opracowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu nowej armaty morskiej.

 

 

Uniwersalna 35 mm armata morska ma początkowo trafić na pokłady trzech niszczycieli min typu Kormoran II, ale w perspektywie może znaleźć znacznie szersze zastosowanie na nowych okrętach Marynarki Wojennej. Propozycję projektu takiego systemu uzbrojenia zgłosił do 3. konkursu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, ogłoszonego w lipcu 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zarząd Operacji Morskich N-3 ówczesnego Dowództwa Marynarki Wojennej (gestor). Jego przedmiotem było opracowanie „35 mm automatycznej armaty morskiej KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem.” Proponowany projekt wpisywał się w zadanie pozyskania nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 Kormoran II i związany jest z realizacją następujących celów SZ RP dotyczących Marynarki Wojennej: A 1350/M – Zdolność precyzyjnego rażenia; M 0030 – Stałe zespoły sił morskich i M 2400 – Wojna minowa – zdolność zwalczania min – podnoszenie/ uzyskanie zdolności.

Realizacji tego projektu podjęło się konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Bumar Elektronika S.A. i Akademia Marynarki Wojennej. W dniu 19 grudnia 2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawarło z liderem umowę na wykonanie projektu rozwojowego nr O ROB 0046 03 01 i przyznało dofinansowanie w wysokości 34 354 000, 00 zł, przy całkowitym koszcie 38 600 000,00 zł. Celem projektu jest: opracowanie projektu koncepcyjnego i założeń taktyczno-technicznych (ZTT), wykonanie prototypu, jego badania stacjonarne na stanowiskach badawczych wykonawców, montaż i uruchomienie prototypu na okręcie, a wreszcie badania morskie na okręcie. W efekcie realizacji pracy prototyp powinien osiągnąć IX poziom gotowości technologii (Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych. Pomyślny wynik prób wskazuje, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie). Projekt ma zostać zakończony do dnia 18 grudnia 2015 r.

Zaangażowane w przedsięwzięcie podmioty dysponują stosownymi doświadczeniami, tak w zakresie morskich systemów artyleryjskich, jak i zestawów przeciwlotniczych z mało- i średniokalibrowymi armatami automatycznymi. Wśród partnerów są Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., w których powstały m.in. seryjnie produkowane morskie zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe ZU-23- 2M Wróbel I i ZU-23-2MR (Wróbel II), prototypowy zestaw ZU-23-2MRE, a także – we współpracy z ZAiUP Arex Sp. z o.o. i Akademią Marynarki Wojennej – trenażer zestawu ZU-23-2MR; Wojskowa Akademia Techniczna, której konstruktorzy (wspólnie ze specjalistami z Bumar Elektronika S.A. i ZMT), w ramach projektu rozwojowego, opracowali dla naziemnej OPL zdalnie sterowany system przeciwlotniczy oparty o 35 mm armatę automatyczną KDA, jak również Bumar Elektronika S.A., który może poszczycić się takimi opracowaniami jak: przeciwlotniczy zestaw artyleryjski Loara, czy bateryjny zestaw kierowania ogniem 57 mm armat S-60MB Blenda.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 5/2014

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter