Norwegowie odbierają zmodernizowane CV90

Norwegowie odbierają zmodernizowane CV90

Dariusz Wiaderski, współpraca Andrzej Kiński

Systematycznie i bez nadmiernego rozgłosu, BAE Systems AB rozpoczęło 25 lutego br. realizację dostaw nowo wyprodukowanych, a także zmodernizowanych, gąsienicowych wozów bojowych rodziny CV90 do Hæren – Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Królestwa Norwegii. Warto przyjrzeć się z bliska programowi, który pokazuje, że potencjał modernizacyjny współczesnych wozów bojowych to jeden z kluczy do ich sukcesów rynkowych.

Norweski program CV90 formalnie rozpoczął się 21 kwietnia 1994 r., kiedy w szwedzkiej firmie Hägglunds Vehicle AB zamówiono 104 bojowe wozy piechoty CV90 w eksportowej wersji CV90 Mk I/CV9030N. Koszt zakupu pojazdów wyniósł 2 miliardy koron norweskich (wg ówczesnych cen, ok. 250 mln USD). Zastąpić miały one w linii gąsienicowe transportery M113A1 (znane pod lokalnym oznaczeniem NM135), wprowadzone do uzbrojenia w 1963 r., a w pokonanym polu zostawiły: niemieckie firmy KMW i Diehl z bwp PUMA (pierwszy z tą nazwą), brytyjską GKN z Warriorem, austriackiego Steyra z ASCOD-em i amerykańską FMC Corporation (od 1994 r. część koncernu United Defense) z M2A2 Bradley. Jednym z argumentów, który wówczas przeważył za tym wyborem, była nowoczesność i znaczny potencjał modernizacyjny pojazdu, mogące zaprocentować w przyszłości. Dostawy rozpoczęły się w 1997 roku. Był to pierwszy eksportowy sukces programu, który wówczas realizowany był siłami firmy Hägglunds Vehicle AB na zlecenie Ministerstwa Obrony Królestwa Szwecji – głównymi różnicami CV9030N, w stosunku do bazowej wersji szwedzkiej CV9040, było zastosowanie 30 mm armaty automatycznej ATK Mk44 Bushmaster II, powiększenie pojemności zbiorników paliwa i nieco mocniejszy silnik. Pojazdy trafiły do uzbrojenia dwóch batalionów zmechanizowanych.
Debiutem bojowym dla norweskich CV90 stał się udział w międzynarodowych siłach NATO ISAF stacjonujących w Afganistanie, gdzie pierwsze wozy trafiły pod koniec 2007 r. Działając w ciężkim terenie i klimacie, wielokrotnie mając kontakty ogniowe z przeciwnikiem, a także odnosząc uszkodzenia od detonacji min i IED, zyskały bardzo dobre opinie. W ramach przygotowań do misji afgańskiej, na mocy umowy z września 2003 r. Alvis Hägglunds AB zmodernizował w 2004 r. 17 bwp. Prace nie były zbyt szeroko zakrojone i objęły wzmocnienie opancerzenia spodu kadłuba w celu zwiększenia odporności na wybuchy min, montaż układu klimatyzacji, a także kamery obserwacji tylnej RVC-01. Tak doposażone wozy otrzymały oznaczenie CV9030NF1. Między innymi doświadczenia z misji w Afganistanie stały się podstawą do analiz dalszych kierunków modernizacji wozów CV9030N, co było związane z faktem, że były to na początku drugiej dekady XXI wieku wozy piętnastoletnie i pilnie wymagały modernizacji MLU w połowie planowanego okresy eksploatacji.

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 4/2015

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter