Myśliwsko-bombowe MiG-15 i MiG-17

 


Jerzy Gruszczyński, Michał Fiszer


 

 

 

Myśliwsko-bombowe

 

MiG-15 i MiG-17

 

 

 

Dla rozszerzenia możliwości bojowych lotnictwa myśliwskiego, zgodnie z Postanowieniem Rady Ministrów ZSRR Nr 5119-2226 z 15 grudnia 1951 r. oraz poleceniem ministerstwa przemysłu lotniczego Nr 1264 z 26 grudnia 1951 r., w doświadczalnym biurze konstruktorskim OKB-155 Artema I. Mikojana i Michaiła I. Gurewicza rozpoczęto prace nad wyposażeniem myśliwców w systemy rakiet niekierowanych tak do zwalczania obiektów naziemnych, jak i celów powietrznych. 

 Zgodzie z tymi dokumentami, biuro OKB-155 przystąpiło do wyposażenia samolotu myśliwskiego MiG-17 w dwie wyrzutnie ORO-190 (o długości lufy 1800 mm) przystosowane do odpalania rakiet niekierowanych stabilizowanych na torze lotu obrotowo TRS-190 Strieła z zapalnikiem uderzeniowym WMTP. W lipcu 1952 r. były gotowe rysunki techniczne zabudowy nowego uzbrojenia (belki do mocowania wyrzutni ORO-190 rakiet TRS-190 umieszczono pod skrzydłami w pobliżu kadłuba) i 13 sierpnia samolot MiG-17 (SI-19) przekazano do prób zakładowych. 9 września 1952 r. maszyna trafiła do prób państwowych do Naukowo-Badawczego Instytutu Sił Powietrznych (NII WWS). Obok tego i zgodnie z postanowieniem Rady Ministrów ZSRR Nr 1774-666 z 12 kwietnia 1952 r., w zakładzie Nr 81 (Tuszyno) w podobny system uzbrojenia wyposażono samolot myśliwski MiG-15bis, tym razem były to cztery wyrzutnie ORO-190K (o długości lufy 720 mm), zgrupowane w dwóch dwulufowych blokach, pozwalające prowadzić ogień do celów powietrznych rakietami TRS-190 z zapalnikiem elektrycznym W-19. Jednocześnie maszynę wyposażono w automatyczny celownik optyczny AP-2P z przyrządem ustawienia zwłoki zapalnika PZW-51. Po zakończeniu pierwszej fazy prób zakładowych, 8 kwietnia 1952 r. samolot przebazowano z Naukowo-Badawczego Instytutu Ministerstwa Przemysłu Lotniczego (NII MAP) na poligon instytutu NII WWS. Próby ogniowe rakiet niekierowanych TRS-190 rozpoczęto 14 kwietnia. Jednak 4 maja przerwano je, kiedy to podczas wyprowadzenia z nurkowania po zakończeniu strzelania z lewego skrzydła samolotu oderwała się belka z ORO-190K. Ponieważ nie została ona odnaleziona nie można było ustalić przyczyny wypadku. W związku z tym w zakładzie Nr 81 przygotowano nową belkę, ze wzmocnionymi węzłami mocowania. Po zakończeniu prób ogniowych rakiety TRS-190 z wynikiem pozytywnym 3 lipca 1952 r. 190 mm system rakiet niekierowanych w zestawie uzbrojenia samolotu MiG-15bis przekazano do, NII WWS do przeprowadzenia prób państwowych. Jednocześnie postanowieniem ministerstwa przemysłu lotniczego Nr 691 z 19 czerwca 1952 r. nakazano do września przygotować sześć MiG-15bis z 190 mm systemem rakiet niekierowanych, w celu przeprowadzenia prób wojskowych.
 
 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 7/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter