MWS, czyli SKW A.D. 2020

MWS, czyli SKW A.D. 2020

Na początku 2019 roku szczegółowo przedstawiliśmy Wam historię powstania oraz rozwoju ciekawej koncepcji karabinów wyborowych rodziny SKW w kalibrach .308 Winchester (7,62 mm x 51 NATO) oraz .338 Lapua Magnum opracowanych w ZM Tarnów należących do Grupy Kapitałowej PGZ.

Dla przypomnienia – historia SKW (Samopowtarzalny Karabin Wyborowy) zaczęła się w latach 2010 – 2011, kiedy w OBR SM sp. z o. o. (Spółka, która w 2012 została połączona poprzez przejęcie z ZM Tarnów) zaczęto opracowywać samopowtarzalny karabin strzelający amunicją .338 Lapua Magnum (8,6 mm x 70) zaprojektowany w układzie bezkolbowym. Model funkcjonalny tej broni pokazano oficjalnie podczas targów MSPO w 2012 roku. Układ bez kolby właściwej stał się w sumie cechą charakterystyczną karabinów z Tarnowa, bo taki sam miały karabiny powtarzalne Tor i Bor przyjęte do uzbrojenia Wojska Polskiego. Historia bezkolbowego karabinu wyborowego szybko się jednak zakończyła, bo w ZMT przystąpiono do projektowania broni wyborowej w klasycznym układzie kolbowym, z układem konstrukcyjnym nawiązującym do karabinków AR15, obecnie stanowiącego niemal wyznacznik ergonomiczny w karabinach i karabinkach. Za stworzenie „nowego” SKW odpowiedzialny był dwuosobowy zespół konstruktorów, w którego skład weszli Roman Uznański oraz Rafał Szela. Broń powstała z inicjatywy własnej zakładów, ale w trakcie prac wojsko rozpoczynało poszukiwania następcy starych i wyeksploatowanych karabinów wyborowych SWD strzelających archaiczną amunicją 7,62 mm x 54R. W związku z tym rozpoczęto prace nad przeskalowaną (pomniejszoną) wersją SKW przystosowaną do strzelania amunicją .308 Winchester (7,62 mm x 51 NATO) i to ona, pomimo tego, że powstała jako druga po .338, zyskała priorytet, właśnie ze względu na potrzeby wojska. Przy okazji okazało się, że konstrukcja karabinu jest łatwa do przeskalowania i zmiany kalibru, co w przyszłości może bardzo ułatwić prace nad ewentualnymi odmianami w innych kalibrach. Efektem prowadzonych prac były karabiny zaprezentowane podczas MSPO 2018 oraz wersje z kolejnymi modyfikacjami z 2019 roku.

Projekt, który rozwijany jest od 2017 roku nie zatrzymał się w miejscu i w sierpniu 2020 mieliśmy okazję do kolejnego spotkania z rodziną SKW, która od teraz nosi również równoległą nazwę MWS – Modular Weapon System. SKW-308 stał się MWS-25, a SKW-338 przeistoczył się w MWS-38. Oprócz zmian w nazewnictwie, dokonano pewnych zmian w samej broni, o czym za chwilę.

Należy zaznaczyć, że karabiny pokazane w artykule ze Strzału 1-2/2019 to wersja, którą konstruktorzy nazywają roboczo II generacją, karabiny z którymi zapoznaliśmy się w 2020 roku to już generacja III. Zespół konstruktorów stara się wprowadzać poprawki zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych użytkowników i jest bardzo otwarty na współpracę, nie tylko ze strzelcami z wojska czy służb mundurowych, ale również doświadczonymi weteranami oraz ze środowiskiem cywilnych strzelców długodystansowych, co pozwala na uzyskanie wskazówek od różnych grup docelowych. W tym artykule skupimy się na SKW-308/MWS-25, bo to z jego najnowszą wersją mieliśmy okazję się zapoznać.

Pełna wersja artykułu w magazynie Strzał 5-6/2020

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter