Modernizacja techniczna amerykańskiego lotnictwa wojskowego

Modernizacja techniczna amerykańskiego lotnictwa wojskowego

Tomasz Kwasek

Przedstawiony w marcu br. przez amerykański Department of Defense preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2020 – FY 2020 (Fiscal Year 2020), rozpoczynający się 1 października 2019 roku, opiewa na kwotę 718,3 mld USD, czyli o ponad 30 mld USD większą niż w przypadku FY2019. Jest to pierwszy budżet po opublikowaniu w 2018 roku nowych dokumentów normatywnych: Narodowej Strategii Obronnej (National Defense Strategy), Przeglądu Działań Jądrowych (Nuclear Posture Review) oraz Przeglądu Obrony Przeciwrakietowej (Missile Defense Review).

Największy, ale nadal niewystarczający

Największy w całej historii amerykański budżet obronny został przedstawiony przez prezydenta Kongresowi w marcu 2019 roku. Wydatki obronne Stanów Zjednoczonych w roku fiskalnym 2020 (trwającym od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku) mają wynieść 718,3 mld USD. Kwota ta została podzielona na wydatki bazowe w wysokości 544,5 mld USD, wydatki Departamentu Obrony na operacje i utrzymanie kontyngentów zagranicznych OCO (Overseas Contingency Operations) sięgające 164,6 mld USD (z tego na cele zasadnicze OCO Base 97,9 mld USD) oraz pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem państwa – 9,2 mld USD, przy czym ta ostatnia kwota jest rezerwą na nieplanowane działania. Wydatki OCO Base powinny być zabezpieczone w budżecie bazowym, ale z uwagi na progi zadłużenia przeniesiono je, aby nie były poddane ewentualnym cięciom.

Pod względem przedmiotowym całkowita kwota 718,3 mld USD została podzielona tradycyjnie na sześć obszarów: zakupy systemów uzbrojenia pochłonąć mają 143,1 mld USD, na badania, rozwój oraz próby systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeznaczono 104,3 mld USD, wydatki operacyjne związane z utrzymaniem sił obejmują 292,7 mld USD, uposażenie i inne świadczenia dla personelu wojskowego i cywilnego 155,8 mld USD, a budownictwo, mieszkalnictwo i rozwój infrastruktury – 22,5 mld USD. Jeśli chodzi o podział łącznej kwoty wskazanej w budżecie na poszczególne rodzaje amerykańskich sił zbrojnych – wraz z finansowaniem operacji zagranicznych OCO – wygląda to następująco: siły powietrzne USAF otrzymały 204,8 mld USD (28,5 proc. budżetu Departamentu Obrony), tj. więcej o 11,8 mld USD w porównaniu do FY 2019, marynarka wojenna US Navy dostała 205,6 mld USD (28,6 proc. budżetu), czyli 9,95 mld USD więcej niż FY 2019, a siły lądowe US Army 191,4 mld USD (26,6 proc. budżetu), co oznacza 12,5 mld USD więcej w porównaniu do FY 2019. Pozostałe wydatki pochłoną sumę 116,6 mld USD (16,2 proc. budżetu).

Analizując łączne kwoty pod względem przedmiotu wydatków, należy wskazać, że największy odsetek, tj. 40,7 proc. budżetu Departamentu Obrony (292,7 mld USD) ma być przeznaczony funkcjonowanie sił zbrojnych, misje zagraniczne, szkolenie wojsk, ćwiczenia oraz eksploatację sprzętu. Wydatki na obsługę personelu wojskowego powinny objąć 21,7 proc. budżetu, czyli 155,8 mld USD. Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym środków bojowych, mają pochłonąć 19,9 proc. budżetu, tj. 143,1 mld USD. Programy badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe RDT&E (Research, Development, Test, and Evaluation) obejmą 14,5 proc. budżetu, czyli 104,3 mld USD. Dwie pozostałe grupy przedmiotowe to wydatki na inwestycje w zakresie budownictwa, na które planuje się przeznaczyć 19,8 mld USD, wydatki na zakwaterowanie personelu (w przyszłym roku będzie to kwota 1,3 mld USD), a także na funkcjonowanie funduszy odnawialnych i na zarządzanie – będą to środki w wysokości 1,4 mld USD.

W tym miejscu warto przyjrzeć się preliminarzowi DoD na modernizacją techniczną sił zbrojnych USA w roku fiskalnym 2020. Kwota 247,4 mld USD (podzielona na 143,1 mld USD na zakupy sprzętu i amunicji oraz 104,3 mld USD na RDT&E) jest większa jedynie o 2 proc. (4,8 mld USD) w stosunku do FY2019. W preliminarzu budżetowym na przyszły rok wydatki na pozyskanie nowego sprzętu wojskowego, a także badania, prace rozwojowe i testy uzbrojenia są zgrupowane w dziewięciu podstawowych segmentach: lotnictwo i systemy zbliżone, okręty i systemy pokrewne, pociski rakietowe i amunicja, systemy lądowe, systemy kosmiczne, obrona przeciwrakietowa, dowodzenie oraz badania naukowe i rozwój nowych technologii.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 6/2019

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter