Modernizacja śmigłowców Mi-24 oraz Mi-8/17

Modernizacja śmigłowców Mi-24 oraz Mi-8/17

Tomasz Kwasek

W ostatnich latach istotnym problemem Sił Zbrojnych jest utrzymanie potencjału operacyjnego polskich śmigłowców bojowych Mi-24 oraz transportowych Mi-8/17. Brak ostatecznej decyzji o rozpoczęciu postępowania w sprawie maszyn Kruk oraz odsunięcie w czasie i faktyczna rezygnacja z pozyskania większej liczby średnich maszyn wielozadaniowych transportowych, wymuszają modernizację posiadanego sprzętu w celu zachowania określonych zdolności Sił Zbrojnych. Unowocześnienie eksploatowanych śmigłowców wydaje się nieodzowne nawet w obliczu realizacji decyzji w sprawie zakupu nowych maszyn bojowych i wyboru konkretnego rozwiązania (typu śmigłowca).

Od chwili podpisania umowy na dostawy wiropłatów do ich odbioru przez stronę polską minie zapewne kilka lat, kolejne dwa–trzy potrwa osiąganie wstępnej gotowości bojowej. Szacuje się, że przy założeniu sygnowania kontraktu na nowe śmigłowce bojowe ich eksploatacja będzie możliwa po 2025 r. Oznacza to, że w celu zachowania zdolności w tym okresie wymagane jest wprowadzenie rozwiązania pomostowego (do czasu modernizacji – o ile zostanie rozpoczęta – maszyny Mi-24 i Mi-8/17 będą nadal przechodzić kolejne remonty główne realizowane w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. na bazie umów wieloletnich podpisywanych z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych). W związku z powyższym Inspektorat Uzbrojenia MON rozpoczął w styczniu 2019 r. fazę analityczno-koncepcyjną w sprawie modernizacji śmigłowców Mi-24, a w jej ramach dialog techniczny z potencjalnymi oferentami, do którego zgłosiło się 15 zainteresowanych podmiotów. Dialog techniczny ma być prowadzony od lipca do września br., a po jego zakończeniu Inspektorat Uzbrojenia MON powinien wystosować zapytania do wytypowanych oferentów.

W Kielcach zaprezentowano jedną – i wydaje się najważniejszą – z propozycji modernizacyjnych maszyn Mi-24. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy współpracy z Mesko S.A., Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A., Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A., Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym oraz izraelską firmą Rafael Advanced Defense Systems. Projekt modernizacji jest odpowiedzią na potrzeby krajowych i zagranicznych użytkowników w zakresie adaptacji platformy Mi-24 do zadań współczesnego pola walki. Propozycja opiera się głównie na polskiej myśli technicznej i obejmuje co do zasady systemy pilotażowo-nawigacyjne, łączności, uzbrojenia i obrony własnej. Modernizacja w proponowanym przez konsorcjum zakresie poszerza spektrum możliwości zastosowania bojowego śmigłowca.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 10-11/2019

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter