MILEX 2009 cz. II

 


Miroslav Gyűrösi


 

 

 

MILEX 2009

 

cz. II

 

 

 

W pierwszej części reportażu z mińskiej wystawy MILEX-2009  zaprezentowane zostały niektóre nowe rozwiązania z zakresu obrony przeciwlotniczej, takie jak: zmodernizowany zestaw przeciwlotniczy Osa-1T na podwoziu MZKT-69222 czy programy modernizacji sprzętu radiolokacyjnego różnych kategorii.

 
 

 

 


Oczywiście na wystawie, oprócz wspomnianych środków OPL, spośród których do omówienia pozostały nam zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem oraz symulatory, prezentowano również sprzęt samochodowy, a także elektronikę, optoelektronikę, systemy uzbrojenia dla wojsk lądowych i sił powietrznych. Nie można również zapomnieć o jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin technologii militarnych i sektora bezpieczeństwa – bezzałogowych aparatach latających.

Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem oraz symulatory
Automatyzacja systemów dowodzenia środkami obrony powietrznej radykalnie zwiększa efektywność działań zmierzających do odparcia ataku powietrznego potencjalnego przeciwnika. W dziedzinie rozwoju i produkcji środków automatyzacji dowodzenia i kierowania ogniem OPL białoruskie przedsiębiorstwa, a także firmy z innych krajów postsowieckich, osiągnęły w ostatnich latach duże sukcesy. Ze względu na  znaczną ilość prac w tej sferze, oprócz znanych systemów, zawsze można spotkać te mniej rozpowszechnione czy zupełne nowości. Wśród nich znajdują się takie, które bynajmniej nie są nowościami, powstały przed kilkoma laty i są seryjnie produkowane. Jednak nowością jest informacja, że ich produkcja seryjna realizowana była na potrzeby Rosji, a ich producent niedawno uzyskał zgodę na sprzedaż sprzętu za granicę. Właśnie do tej kategorii należy mobilne zunifikowane stanowisko dowodzenia 9S912 (9S912E), które do uzbrojenia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wprowadzono w 1997 r. Powstało ono w NPO Rubin z Penzy, będącym częścią koncernu Wega. 9S912 jest przeznaczone do automatyzacji kierowania działaniami pododdziałów OPL związku taktycznego wojsk lądowych w czasie przygotowań do walki i podczas niej – a więc podczas odpierania nalotów środków napadu powietrznego przeciwnika oraz organizowania i realizowania dyżurów bojowych. W ramach związku taktycznego zunifikowane stanowisko  dowodzenia 9S912 może pełnić rolę stanowiska dowodzenia pododdziału OPL (KP zdn) lub stanowiska dowodzenia baterii (KPB). Zestaw środków automatyzacji (Komplieks sriedstw awtomatizacii, KSA) stanowiska zapewnia zautomatyzowaną realizację następujących zadań: przyjęcie i zobrazowanie informacji o sytuacji powietrznej z różnych źródeł informacji radiolokacyjnej, śledzenie obiektów powietrznych, zobrazowanie sytuacji powietrznej na monitorach zautomatyzowanych stanowisk operatorskich, określanie i przekazywanie tras interesujących obiektów powietrznych do nadrzędnych szczebli dowodzenia i do podległych stanowisk dowodzenia baterii, kierowanie czynnościami zwalczania celów  na drodze wydawania komend podporządkowanym środkom OPL za pomocą środków łączności kodowanej, odbiór i obróbka oraz zobrazowanie meldunków z podległych stanowisk dowodzenia baterii i przeciwlotniczych wozów bojowych, sformalizowanych i niesformalizowanych dokumentów o ugrupowaniu, stanie, gotowości bojowej i charakterze działań jednostek i pododdziałów sił własnych, generowanie dokumentów bojowych i informacyjnych, rozsyłanie ich do nadrzędnych stanowisk dowodzenia oraz podległych stanowisk dowodzenia i kierowania ogniem, rejestracja procesu działania, kontrola funkcjonowania kanałów transmisji danych, kontrola stanu gotowości środków technicznych, autonomiczne szkolenie obsługi oraz kompleksowe szkolenie obsługi, wspólnie z podległymi stanowiskami dowodzenia baterii i środkami kierowania ogniem.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 7/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter