Marynarka Wojenna, od zakończenia II wojny światowej do rozwiązania Zjednoczonej Floty Bałtyckiej

Marynarka Wojenna, od zakończenia II wojny światowej do rozwiązania Zjednoczonej Floty Bałtyckiej

Jerzy Będźmirowski

Bezpieczeństwo morskie państwa polskiego

Zakończenie II wojny światowej, to początek wdrażania w życie podziałów stref wpływów Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego na kontynencie europejskim.

W lipcu 1945 roku USA i Wielka Brytania uznały rząd Bieruta jako prawowity w Polsce. A nie będący już premierem Wielkiej Brytanii W. Churchill uznał, że w interesie Wielkiej Brytanii leży obecnie pozostawienie krajów Europy wschodniej na pastwę losu.

Polska otrzymała zdecydowanie większy dostęp do morza, w porównaniu z tym, z okresu międzywojennego. Teoretycznie, ponieważ większa jego część, jeszcze przez kilka lat, była radziecką strefą okupacyjną obłożoną reperacjami wojennymi. Przykładem tego były porty w Świnoujściu i Szczecinie, w których dokonywano przeładunku reparacji wojennych dla Związku Radzieckiego, a także stacjonowały tam okręty floty radzieckiej.

Wraz z utworzeniem tzw. rządu lubelskiego, rozpoczęły się działania polegające na tworzeniu zalążka marynarki wojennej, daleko od morza w Lublinie (tak jak po I wojnie światowej daleko od morza w Modlinie). Tworzyli ją kadra i żołnierze, którzy w przeważającej części nie widzieli morza, a tym bardziej nie mieli jakiegokolwiek przygotowania morskiego. Ci, którzy posiadali wiedzę i doświadczenie niezbędne do budowania morskiego rodzaju sił zbrojnych, znajdowali się w Wielkiej Brytanii i z liczby 3500 powróciło do kraju 350.

7 lipca 1945 roku NDWP marszałek Michał Rola-Żymierski wydał rozkaz, w którym polecił utworzyć marynarkę wojenną. Dowództwo Marynarki Wojennej początkowo organizowane we Włochach koło Warszawy (tak jak w 1918 roku w Modlinie), w sierpniu 1945 roku rozpoczęto przenosić do Gdyni do budynku przy ul. Waszyngtona. Dowódca MW podlegał bezpośrednio ministrowi ON.

Dowodzenie MW w początkowej fazie jej formowania, NDWP czasowo powierzył, w porozumieniu z rządem ZSRR, oficerom radzieckiej misji morskiej. Szef misji kontradmirał Mikołaj Abramow objął stanowisko dowódcy MW, a szefem Sztabu Głównego MW został kmdr Iwan Szylingowski. Ten stan rzeczy wywołał krytykę zarówno oficerów MW z okresu międzywojennego będących w kraju, jak i przebywających w Wielkiej Brytanii. Pewną zachętą do powrotu miało być zwolnienie w grudniu 1945 roku oficerów radzieckich z kierowniczych stanowisk w MW. Dowódcą został kontradmirał Adam Mohuczy.

Od kwietnia 1945 roku, Polska praktycznie po podpisaniu porozumienia bilateralnego ze Związkiem Radzieckim, m.in. w sprawach obronności i bezpieczeństwa, została podporządkowana stronie radzieckiej. Uwagę na taki stan rzeczy zwrócił Władysław Gomułka, cyt.: Polska rządzona przez obóz lubelski daje ZSRR gwarancje bezpieczeństwa jego granic zachodnich, gdyż nie może się ona stać bazą dla antysowieckiej polityki. W zamian Związek Radziecki umożliwia Polsce rozszerzenie jej granic zachodnich po Odrę i Nysę.

Polska, jako państwo podporządkowane Związkowi Radzieckiemu (formalnie od podpisania stosownych dokumentów w kwietniu 1945 roku), a zarazem największy sojusznik z najdalej wysuniętą granicą strefy wpływów ZSRR (jeszcze nie było NRD), była pod specjalnym nadzorem. To siły lądowe i lotnictwo stacjonujące na terytorium Polski w ramach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (dalej PGW AR), były wspierane w tym rejonie przez okręty wchodzące w skład 4. i 8. Floty Bałtyckiej Związku Radzieckiego.

Na bazie okrętów wchodzących w skład wspomnianych flot wojennych, utworzono – jak napisał Jerzy Przybylski – silną grupę bojową. Pozostawała ona w stanie wysokiej gotowości i była zdolna do odparcia agresji przeciwnika z zachodniego kierunku morskiego. Obydwie formacje (4. i 8. – przyp. J.B.) przystąpiły do organizacji współdziałania z wojskami lądowymi i lotnictwem – 8. Flota wspierała Leningradzki Okręg Wojskowy, zaś 4. Flota – Przybałtycki Okręg Wojskowy oraz Północną Grupę Wojsk Radzieckich w Polsce i grupę wojsk radzieckich stacjonujących w NRD.

Przejęcie w 1945 roku wybrzeża o długości linii brzegowej 524 km (prawie 15% całkowitej długości granic Polski) postawiło przed ówczesnym rządem i Naczelnym Dowództwem WP poważne wyzwanie, jakim było zorganizowanie ochrony i obrony granicy morskiej państwa. Takie zadanie scedowano na powstającą marynarkę wojenną. Zostało ono umieszczone w Wytycznych dla rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1946-1949 i zgodnie z nimi siły morskie miały zapewnić obronę polskiego wybrzeża morskiego oraz osłonę dla północnego skrzydła i tyłów ewentualnego frontu obronnego na Odrze i Nysie.

Podobnie jak w latach 1918-1919 nie posiadano okrętów, ani kadr, a więc ponownie, pozycja wyjściowa – zerowa. I po raz trzeci, skierowano błagalny wzrok o pomoc, w kierunku kolejnego sojusznika (w okresie międzywojennym W. Brytania i Francja, w czasie II wojny W. Brytania, a po wojnie ZSRR).

W październiku 1945 roku powróciły ze Szwecji ORP Sęp, ORP Ryś i ORP Żbik. Miesiąc później, w Trawemünde zostały odnalezione przedwojenne trałowce Czajka, Mewa, Rybitwa i Żuraw. Weszły one w skład dywizjonu trałowców MW. W marcu 1946 roku przybył do Gdyni zespół 23 okrętów radzieckich przekazanych MW. Było to: 9 trałowców redowych, 12 małych ścigaczy okrętów podwodnych i 2 kutry torpedowe. W sierpniu 1947 roku do służby pod biało-czerwoną banderą wszedł do Gdyni ORP Błyskawica po przybyciu z Wielkiej Brytanii, w lipcu 1948 roku powrócił ORP Iskra, a w lipcu 1951 roku ORP Burza, natomiast w październiku 1952 roku ORP Wilk.

Pobyt w Polskiej Marynarce Wojennej oficerów radzieckich, a także objęcie stanowiska ministra obrony narodowej przez marszałka Konstantego Rokossowskiego spowodował, że dotychczasowa organizacja dowództwa i struktura organizacyjna MW, oparta w dużej części na wzorcach przedwojennych, została zmodyfikowana. Wzorem stały się struktury wspomnianej już wcześniej 4. i 8. Floty Bałtyckiej Związku Radzieckiego.

Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 5-6/2018

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter