Lotnictwo Policji

 


Bartosz Bera, Piotr Rams


 

 

 

Lotnictwo Policji

 

 

Wykorzystanie lotnictwa do zadań policyjnych zapoczątkowano w 1965 roku, kiedy to po raz pierwszy zostały poderwane w powietrze dwa śmigłowce Mi-4 i dwa SM-1 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w celu poszukiwania zbiegłych z więzienia w Krośnie przestępców.

 Po przekształceniu eskadry w 103. Pułk Lotniczy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, który doposażono m.in. w śmigłowce Mi-2, Mi-8, Mi-17, W-3 Sokół i Bell 206, przybyło zadań wykonywanych na rzecz resortu spraw wewnętrznych. Jednostka stacjonowała na warszawskim lotnisku Bemowo i na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dysponowała czterdziestoma śmigłowcami (15 Mi-8T, 3 Mi-8S, 4 Mi-17, 12 Mi-2, 2 Bell 206, 4 W-3 Sokół). Do 1995 roku 103. Pułk Lotniczy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW samodzielnie zabezpieczał całą działalność lotniczą w resorcie, wykonując w pełnym zakresie również zadania policyjne. Początek działalności polskiego lotnictwa policyjnego w zasadzie datuje się na 1996 rok, kiedy to powstały dwie pierwsze Sekcje Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i w Poznaniu, wyposażone w dwa śmigłowce Kania. W 2000 roku po rozformowaniu 103. Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przejęto jedenaście śmigłowców, które zostały wprowadzone do służby w Lotnictwie Policji, które oficjalnie rozpoczęło działalność 9 maja 2001 roku.

Struktura organizacyjna
Nadrzędnym dokumentem regulującym funkcjonowanie Lotnictwa Policji jest Prawo Lotnicze (ustawa z 3 lipca 2002 roku) oraz Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 roku, Zarządzenie nr 1158 Komendanta Głównego Policji z 17 października 2005 roku w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwa Policji, Zarządzenie nr 1216 Komendanta Głównego Policji z 2 listopada 2005 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwa Policji oraz Zarządzenie nr 623 Komendanta Głównego Policji z 26 czerwca 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwa Policji. Obecnie Komendantowi Głównemu Policji poprzez Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji podlega Naczelnik Zarządu Lotnictwa Komendy Głównej Policji, który jest zwierzchnikiem struktur lotniczych w Komendzie Głównej Policji (Naczelnik Wydziału Lotniczego) oraz zwierzchnikiem merytorycznym w pięciu Komendach Wojewódzkich Policji (Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, wcześniej także Białystok, Gdańsk i Rzeszów), na których czele stoją Kierownicy Sekcji. Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami nadzorem nad Lotnictwem Policji zajmuje się Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Co ciekawe, w tym obszarze panuje pewnego rodzaju dysonans pomiędzy składnikami lotnictwa służb porządku publicznego (a więc lotnictwa państwowego) – Policją i Strażą Graniczną. Statki powietrzne tej drugiej bowiem otrzymały w ostatnim czasie rejestracje cywilne, a co za tym idzie nadzór Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wydaje się jednak, że taka interpretacja przepisów nie jest właściwa co również znalazło odzwierciedlenie w konieczności zmiany cywilnej rejestracji najnowszego nabytku Lotnictwa Policji, na taką odpowiadającą statkom powietrznym służb porządku publicznego. Kwestia ta z pewnością wymaga doprecyzowania bo pomijając koszty zmiany rejestracji niesie za sobą ryzyko rozmycia odpowiedzialności i niewłaściwego nadzoru. Istnieje projekt ustawy o Lotnictwie Służb Porządku Publicznego regulujący wspomniane kwestie, ale prace legislacyjne zakończyły się na poziomie uzgodnień międzyresortowych w 2006 roku. Obecnie jest rozważana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i MON opcja napisania ustawy dla całego Lotnictwa Państwowego. Aktualnie policyjne śmigłowce są rozmieszczone następująco:
  • Warszawa-Babice – Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – dzierżawione obiekty w których bazują dwa śmigłowce W-3 Sokół, dwa Mi-8, Bell-206 oraz Bell-412. Obsadę stanowi szesnastu pilotów i dwudziestu dwóch mechaników
  • Kraków-Czyżyny – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji – dzierżawione obiekty (miesięczny koszt – 8500 zł) na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w rejonie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Sekcja zatrudnia czterech pilotów oraz pięciu mechaników, którzy obsługują dwa śmigłowce Kania.
  • Łódź-Lublinek – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na terenie lotniska Lublinek w niedawno wybudowanej własnej bazie. Zatrudnionych jest trzech pilotów oraz czterech mechaników, którzy dysponują śmigłowcami Bell-206 oraz Mi-2.
  • Poznań-Ławica – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na terenie lotniska Ławica. Dysponuje śmigłowcem Mi-2, zatrudniając trzech pilotów oraz czterech mechaników.
  • Wrocław-Strachowice – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji usytuowana na lotnisku Starachowice. Wyposażona jest w dwa śmigłowce Mi-2, których obsadę stanowi czterech pilotów i czterech mechaników.
  • Szczecin-Dąbie – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na aeroklubowym lotnisku Dąbie z obsadą dwóch pilotów  i pięciu mechaników dysponujących dwoma śmigłowcami Mi-2.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 6/2012

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter