Linie lotnicze świata 2008

 


Jerzy Liwiński


 

 

 

Linie lotnicze świata 2008

 

 


W ubiegłym roku transportem lotniczym, w rejsach rozkładowych, przewieziono 2270 mln pasażerów i 40,5 mln ton ładunków, a w lotach nieregularnych (czarterowych) dalszych 120 mln pasażerów. W stosunku do roku poprzedniego przewozy pasażerskie zmniejszyły się o 0,4%, a towarowe o 3,1%. Największymi przewoźnikami pasażerskimi są: Delta Air Lines, American Airlines i  Southwest, a towarowymi: FedEx, Air France-KLM i UPS Airlines.


 
 


Transport lotniczy jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu, jednym z ważniejszych sektorów w gospodarce światowej, generującym rocznie ponad 500 mld dolarów przychodów. Wielkość przewozów jest funkcją stanu gospodarki poszczególnych państw oraz wskaźnikiem koniunktury gospodarczej na świecie. Wyrazem zależności jest ich skorelowanie z wartością produktu krajowego brutto (według parytetu siły nabywczej). Na świecie działalność przewozową prowadzi dwa tysiące linii lotniczych, z tego około tysiąca realizuje rejsy regularne (rozkładowe). Około 230 największych przewoźników ze 120 krajów jest zrzeszonych w IATA (International Air Transport Association).

Raport roczny ICAO 2008
Według danych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization), opublikowanych w dokumencie Doc 9916 Annual Report of the Council 2008, w ubiegłym roku, w lotach rozkładowych, przewieziono: 2270 mln pasażerów (praca przewozowa – 4283 mld pasażerokm/pkm), 40,5 mln ton ładunków (praca przewozowa – 156 mld tonokm/tkm) oraz kilkaset tysięcy ton przesyłek pocztowych (praca przewozowa – 4,8 mld tkm). Łączna praca przewozowa (uwzględniająca wagę pasażerów i ich bagażu oraz tonaż cargo i poczty) ogółem wyniosła 550 mld tkm, w czym poszczególne regiony świata miały następujące udziały: Ameryka Północna – 30,7%, Europa – 27,7%, Azja/ Pacyfik – 29,4%,  Bliski Wschód – 6,0%, Ameryka Południowa/ Karaiby – 4,0% i Afryka – 2,2%. Samoloty pasażerskie i towarowe wykonały 26,2 mln rejsów rozkładowych pokonując 34,5 mld km. Średnia długość trasy wynosiła 1313 km, a najdłuższymi charakteryzowały się regiony Bliskiego Wschodu – 2047 km i Afryki – 1594 km. Średnia trasa wykonywana w Europie liczyła 1245 km, w Ameryce Północnej – 1269 km, a w Ameryce Południowej – 1044 km. Wskaźnik zapełnienia miejsc pasażerskich (load factor) wyniósł 76%. Jego najwyższe wartości uzyskali przewoźnicy z Ameryki Północnej – 80%, Europy – 76% i Bliskiego Wschodu – 74%, a najniższe z Afryki – 67% i Ameryki Południowej/Karaibów – 69%. W przewozach cargo odpowiedni wskaźnik wyniósł 63%. Najlepsze wyniki osiągnięto w Europie – 67% i w Azji/ Pacyfiku – 63%, a najgorsze w Afryce – 55% i Ameryce Południowej/ Karaibach – 57%. W ubiegłym roku, w stosunku do poprzedniego, liczba pasażerów zmniejszyła się o 0,4%, a tonaż ładunków o 3,1%. W przedziale czasowym ostatnich dziesięciu lat liczba pasażerów zwiększyła się z 1562 mln (w 1999 r.) do 2270 mln (wzrost o 45%), ładunki z 28,1 mln ton do 40,5 mln ton (44%). Natomiast w okresie dwudziestolecia liczba pasażerów i ładunków wzrosły ponad dwukrotnie. Oprócz rejsów rozkładowych (regularnych) były realizowane też połączenia nieregularne (czarterowe), z których skorzystało około 120 mln osób (praca przewozowa 226 mld pkm). Realizacja lotów nieregularnych nie jest przedmiotem szczegółowych statystyk, prowadzonych przez ICAO.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 10/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter