Lekcja 1965 roku

 


KRZYSZTOF KUBIAK


 

Lekcja 1965 roku

 

Działania morskie podczas drugiej wojny

pakistańsko-indyjskiej

 

Działania marynarki Indii podczas drugiej wojny z Pakistanem są przykładem trwonienia potencjału floty z powodu nakładających się błędów przywódców państwa i wojskowych. O sile marynarki nie decyduje bowiem spis okrętów wydarty z rocznika flot, ale zdolność załóg i przełożonych wszystkich szczebli – w tym właśnie polityków – do optymalnego wykorzystania posiadanych środków.

 
 Charakterystyczną cechą działań morskich było to, że stanowiły one marginalny element konfrontacji między oboma państwami. Politycy i sztaby skoncentrowane na lądowym i powietrznym wymiarze wojny, poświęcały flotom stosunkowo niewiele uwagi, zaś dowództwa flot nie bardzo potrafiły się w skomplikowanej sytuacji odnaleźć. Wynikało to w dużej mierze z braku swoistej „operacyjnej dojrzałości”, obejmującej wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne użycie posiadanych sił. Podejmowano więc chaotyczne działania, które jednak – paradoksalnie – przyniosły słabszej flocie pakistańskiej trwałą przewagę nad silniejszym liczebnie przeciwnikiem. Marynarce Indii odebrano możliwość swobodnego operowania w północnej części Morza Arabskiego. Dlatego warto morską aktywność w czasie drugiej wojny pakistańsko-indyjskiej prześledzić, choć nie zdarzyły się w niej spektakularne pojedynki okrętów.

Ciąg dalszy w numerze


 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter