Kryzysowy Jaśmin


Juliusz Jędrzejewski


 

 

 

 

Kryzysowy Jaśmin

 

 

 

W tym roku mija piętnaście lat od wielkiej powodzi, która nawiedziła południowe i zachodnie regiony Polski, określanej w naszym kraju mianem powodzi tysiąclecia. Wojsko, którego jednym z najważniejszych zadań w czasie pokoju jest walka ze skutkami katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych, musi mieć do dyspozycji sieciocentryczne systemy dowodzenia, aby skutecznie działać nie tylko na polu walki, ale również w ramach zarządzania kryzysowego.

1

 

Jednym z najważniejszych zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego, obok kolektywnej obrony, jest zapobieganie i likwidowanie skutków kryzysów politycznych, wojskowych, humanitarnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych. Aby skutecznie realizować operacje reagowania kryzysowego, NATO rozwija kilka systemów zarządzania – System Reagowania Kryzysowego (NATO Crisis Response System – NCRS), System Ostrzegania i Alarmowania (NATO Intelligence and Warning System – NIWS), System Planowania Operacyjnego (NATO Operational Planning System) i System uzgodnień z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach planowania cywilnego (NATO Civil Emergency Planning Crisis Management Arrangements – CEP CMA). Wojsko Polskie, choć uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych nad wymienionymi systemami, niestety musi się w nich ograniczyć do roli obserwatora, a nie ich pełnoprawnego uczestnika. Wszystko przez fakt, że do tej pory w Siłach Zbrojnych RP nie wdrożono w pełnym zakresie w poszczególnych ich rodzajach, a w szczególności w Wojskach Lądowych, sieciocentrycznego, zautomatyzowanego systemu dowodzenia, będącego podstawą wszystkich systemów zarządzania kryzysowego, nad którymi pracuje obecnie NATO. Pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy należy zadać byłemu ministrowi obrony narodowej. Nie jest bowiem tak, że nie dysponujemy wdrożonym w jednostkach liniowych zautomatyzowanym systemem wsparcia dowodzenia, bo polski przemysł obronny nie jest w stanie zaoferować odpowiedniego produktu. Wręcz przeciwnie. Bardzo wysoko oceniany przez Sojusznicze Dowództwo NATO ds. Transformacji (ACT), zbudowany przez polskich inżynierów, sieciocentryczny System Wsparcia Dowodzenia Jaśmin, który ACT testuje od kilku lat na NATO-wskich ćwiczeniach interoperacyjności CWIX i Combined Endeavor, mamy pod ręką. Jego kluczowy element, stworzony w wyniku rozwoju istniejącego stacjonarnego systemu KTSA, na potrzeby misji zagranicznych, Zintegrowany Węzeł Teleinformatyczny KTSAwp Jaśmin, jest wykorzystywany w Wojsku Polskim od 2005 roku!

 

Akademicki Pierścień
O zaletach i nowatorskości systemu Jaśmin, nie tylko zresztą w skali krajowej, pisaliśmy na łamach Akademicki Pierścień Nowej Techniki Wojskowej wielokrotnie, ostatnio w artykule „Jaśminowa rewolucja” (NTW 4/2012). Producent Jaśmina, bydgoska firma Teldat, mimo bardzo wysokich ocen zbieranych przez jej sprzęt podczas międzynarodowych ćwiczeń, nie zasypia „gruszek w popiele” i nadal intensywnie rozwija swój sztandarowy produkt. Jednym z kierunków jego ewolucji jest dostosowanie do potrzeb zarządzania kryzysowego, a dokładniej – do współpracy z cywilnymi organami systemu zarządzania kryzysowego. Opracowaną specjalnie w tym celu wersję Jaśmina – System Zarządzania Kryzysowego, wojsko przetestowało podczas majowych ćwiczeń Akademii Obrony Narodowej pod kryptonimem Pierścień 12.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 9/2012

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter