Konsorcjum OPL a projekt Tarcza Polski


Polski Holding Obronny


 

 

 

 

Konsorcjum OPL a projekt Tarcza Polski

 

 

 

Program modernizacji systemu obrony powietrznej Polski jest jednym z najważniejszych wyzwań ze zdefiniowanych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013–2022. Jego głównym celem jest uzyskanie systemu o nowych zdolnościach w zakresie zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu w końcowej (uderzeniowej) fazie lotu.

 

 

Polski Holding Obronny od kilku lat prowadzi w obszarze obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej prace analityczne oraz rozpoznanie rynku i ewentualnych podmiotów zagranicznych mogących być dostawcą dla MON zaawansowanych systemów rakiet przeciwlotniczych, jako potencjalnych kooperantów dla polskiego przemysłu obronnego.

Realizacja programu modernizacji obrony przeciwlotniczej Tarcza Polski i pozyskanie nowych zdolności do zwalczania pocisków balistycznych wymaga skupienia i integracji wysiłku całego potencjału przemysłowego, którego zdolności technologiczne konstrukcyjne i produkcyjne mogą być wykorzystane.

Konsorcjum OPL, powstałe w wyniku skupienia się podmiotów polskiego potencjału obronnego wokół inicjatywy Polskiego Holdingu Obronnego jest jedynym dużym organizmem gospodarczym mogącym skutecznie podjąć się realizacji budowy przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego i krótkiego zasięgu we współpracy ze wskazanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej kontrahentem zagranicznym. Atutem konsorcjum jest to, że grupuje on firmy mające doświadczenie i prowadzące prace w tym obszarze techniki. Brakujące zdolności projektowe i wytwórcze, szczególnie w obszarze techniki rakietowej, będą uzupełnione przez doświadczonego partnera zagranicznego. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia polskich firm odbędzie z dużą korzyścią dla gospodarki narodowej, a przede wszystkim dla przyszłego użytkownika systemu – Sił Zbrojnych RP. Program budowy zestawów rakietowych średniego i krótkiego zasięgu jest jednym z największych, jeżeli nie największym programem pozyskania nowych zdolności obronnych w dla SZRP w obecnej dekadzie i najbliższych 20–30 latach.

 

Zarządzanie programem
Zarządzanie tak dużym i trudnym technicznie programem wymaga nie tylko wiedzy technicznej i sprawnej organizacji lecz również zbudowania zaplecza finansowego i bazy produkcyjnej. PHO Sp. z o.o. konsolidując w swojej grupie najważniejsze polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe podjęła wysiłek konsolidacji i przekształcenia tego organizmu w sprawną i wydajną organizację nastawioną na zaspokojenie potrzeb SZ RP w zakresie nowoczesnego uzbrojenia w całym okresie życia wyrobów.

Poniżej przedstawiamy podjęte w tym zakresie działania:
• zmieniono struktury zarządzania w firmach holdingu;
• opracowano nową strategię działalności holdingu;
• dokonano fuzji firm o podobnym profilu działalności, skoncentrowano potencjał firm;
• rozpoczęto cykle szkolenia kadr menadżerskich w kierowaniu projektami;
• wprowadzany jest motywacyjny system, dyscyplinujący terminowości dostaw i jakość produkcji;
• wdrożono specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania projektami, programami i portfelem projektów dla całego holdingu;
• wprowadzana jest nowa organizacja handlu zagranicznego ze zdefiniowaniem strategicznych rynków zbytu;
• przyjęto współpracę z partnerami zagranicznymi jako jedną z metod skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów na rynek;
• zwiększono nakłady na prace B+R, a zmiana zasad współpracy MON z przemysłem owocuje zwiększeniem efektywności i celowości wydatkowanych środków.

Finansowanie dużych projektów w ramach wieloletniej produkcji zostało z powodzeniem sprawdzone w ramach finansowania przez PHO produkcji transportera Rosomak i to w firmie nie będącej składnikiem PHO. PHO organizowało również finansowanie innych równie ważnych przedsięwzięć dla potrzeb SZ RP. Te doświadczenia będą z powodzeniem wykorzystane w budowie zestawów rakietowych.


Skład konsorcjum
Dla realizacji programu pozyskania zestawów rakietowych obrony przeciwlotniczej powołano Konsorcjum OPL. Jego skład został dobrany poprzez włączenie do niego czołowych firm mających największe doświadczenia w zarządzaniu dużymi programami wojskowymi i w poszczególnych obszarach techniki niezbędnych do budowy zestawów rakietowych OPL.

W programie będą wykorzystane poniżej wymienione kompetencje spółek PHO i pozostałych członków konsorcjum:

PHO: organizacja i kierowanie dużymi projektami z techniki wojskowej, zdolności zapewnienia finansowania projektów, wsparcia w trakcie negocjacji koniecznymi doradcami z różnych dziedzin.
Bumar Elektronika S.A.: radiolokacja pierwotna i wtórna, systemy dowodzenia czasu rzeczywistego, systemy kierowania ogniem, projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych techniki wojskowej. Integracja systemów.
Mesko S.A.: rakiety kierowane i niekierowane, amunicja. Produkcja podzespołów (polonizacja) i montaż finalny, diagnostyka i serwis.
ZM Tarnów S.A.: uzbrojenie artyleryjskie.
PCO S.A.: urządzenia, sprzęt optyczny i optoelektroniczny.
Huta Stalowa Wola S.A.: urządzenia i sprzęt artyleryjski, wojskowe pojazdy terenowe o dużej ładowności.
OBR CTM S.A.: Taktyczne systemy łączności i przetwarzania danych.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.: remonty i modernizacje: stacji radiolokacyjnych, stacji rozpoznania radioelektronicznego, urządzeń elektronicznych techniki wojskowej, modernizacja systemów rakietowych OPL.
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.: systemy łączności radiowej i przewodowej, aparatownie łączności, zestawy łączności satelitarnej.
Jelcz Komponenty sp. z o.o.: wojskowe pojazdy terenowe o dużej ładowności.

Partner zagraniczny nie jest członkiem konsorcjum, ale poprzez silną współpracę z konsorcjum i dzięki swojemu doświadczeniu zapewni, wraz z PHO, właściwe rozwiązywanie problemów pojawiających się na styku przedsiębiorstwa polskie – firma zagraniczna.

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 09/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter