Konferencja „Bezpieczeństwo i konkurencyjność. Rekomendacje dotyczące strategii przemysłowo – obronnej RP”

Konferencja „Bezpieczeństwo i konkurencyjność. Rekomendacje dotyczące strategii przemysłowo – obronnej RP”

Sukces eksportowy w przemyśle zbrojeniowym

 

 

Sukces eksportowy polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych wymaga jasnego określenia produktów mających odpowiedni potencjał oraz zintensyfikowania działań promocyjnych naszego przemysłu zbrojeniowego na kierunkach eksportowych –  wynika z obszernego raportu Narodowego Centrum Studiów Strategicznych na temat strategii bezpieczeństwa i konkurencyjności polskiego sektora obronnego.

 

Wartość wszystkich światowych wydatków obronnych szacowana jest w bilionach dolarów. Z raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) wynika, że wydatki na zbrojenia wzrosły w ubiegłym roku po raz pierwszy od pięciu lat . W 2015 roku państwa przeznaczyły na obronę 1,7 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 1 procent w porównaniu z rokiem 2014. To ogromny rynek do zagospodarowania również dla potencjalnych nowych dostawców.

 
Raport Narodowego Centrum Studiów Strategicznych „Strategia przemysłowo obronna RP - bezpieczeństwo i konkurencyjność” jest wynikiem analizy wniosków wypływających z dyskusji, które odbyły się podczas warsztatów organizowanych w ramach projektu oraz badań trendów globalnych przeprowadzonych przez NCSS na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Publikacja całości dokumentu nastąpi 28 kwietnia.

 

Zależało nam na poruszeniu kluczowych zagadnień, które dotykają wszystkich „członków” łańcucha dostaw, zarówno użytkownika końcowego, jak i przemysł rodzimy i zagraniczny czy instytuty naukowe. W tym kontekście nie mogło zabraknąć analizy potencjału eksportowego polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz rekomendacji do jego rozwoju i wykorzystania – mówi Weronika Myck, dyrektor działu programów niemilitarnych w Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. 

 

Według raportu ważne jest zintensyfikowanie działań promocyjnych prowadzonych przez różne agendy rządowe w celu wsparcia naszego przemysłu zbrojeniowego na kierunkach eksportowych. Oprócz zwiększenia aktywności warto również lepiej koordynować działania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za wspieranie eksportu, aby się nie dublować tylko osiągnąć efekt synergii.

 

Należy również wprowadzić pewne zmiany w systemie wsparcia polskiego przemysłu obronnego (oczywiście z uwzględnieniem wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej) poprzez między innymi: ulepszenie systemu zamówień publicznych, ulepszenie systemu wspierania finansowego podmiotów badawczych i komunikowania im planów ze strony zamawiającego, uporządkowanie legislacji polityki zbrojeniowej czy rozwinięcie systemu szkolenia kadr na potrzeby Inspektoratu Uzbrojenia i instytucji planistycznych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Niewątpliwe w polskim przemyśle zbrojeniowym pracuje się nad pewnymi rozwiązaniami, które mają charakter radykalnych innowacji i mogą stać się hitem eksportowym. Według opinii ekspertów przemysł obronny jest jednym z niewielu przemysłów, które w Polsce pozostały jeszcze w polskich rękach, wymaga wysokich technologii  i mógłby być kołem napędowym polskiej gospodarki.

 

Warto pamiętać, że sektor obrony wytwarza również produkty do użytku na rynku cywilnym. Ich opracowanie i rozwój są możliwe dzięki podejściu biznesowemu, którym charakteryzują się w sektorze obronnym przeważnie firmy prywatne. Wiele poruszonych w dyskusji argumentów przekonuje, iż do takiego modelu działania powinny się adaptować również spółki skarbu państwa, w których konkurencyjność nie jest istotna, ponieważ ich pozycja na rynku wynika ze struktury własnościowej – mówi Weronika Myck, dyrektor działu programów niemilitarnych w Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. 

Jak zapowiadają autorzy projektu, podjęcie tematu przemysłu zbrojeniowego w Polsce w sposób całościowy umożliwi stworzenie wizji kierunku, w którym powinien on zmierzać oraz głównych zmian potrzebnych do optymalizacji jego wyników.Prezentacja całości raportu odbędzie się 28 kwietnia, w Warszawie, podczas konferencji „Bezpieczeństwo i konkurencyjność. Rekomendacje dotyczące strategii przemysłowo – obronnej RP”. Patronat nad projektem objął Inspektorat Uzbrojenia, a nad konferencją również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwo Obrony Narodowej. 

 

Patroni medialni: Rzeczpospolita, Polska Zbrojna, Defence24, Nowa Technika Wojskowa.

 

Więcej na www.ncss.org.pl

***

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych działa od 2013 roku ijest niezależnym ośrodkiem analitycznym, który został powołany do prowadzenia badań i analiz, pobudzania debaty oraz rozwijania innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski. NCSS zajmuje się przede wszystkim kwestiami planowania obronnego oraz inwestycji w zdolności obronne Sił Zbrojnych RP, polityką zbrojeniową państwa, polityką dotyczącą strategicznych gałęzi przemysłu i infrastruktury, a także reformami instytucji sektora bezpieczeństwa RP. Misją NCSS jest służenie pomocą w procesie formułowania polityki i strategii bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter