Kompania T-34 Waltera Girga

Kompania T-34 Waltera Girga

Przemysław Skulski

Niedawno na łamach „Techniki Wojskowej Historia” (numer specjalny 2/2021) została opisana historia niemieckiej jednostki specjalnej Kommandoverband „Jaguar”, walczącej na zdobycznych czołgach T-34 na Węgrzech na przełomie 1944 i 1945 roku. Nie była to jednak jedyna niemiecka jednostka specjalna wyposażona w pojazdy tego typu, która miała być wykorzystana dokładnie w tym samym rejonie. Drugą była kompania pancerna wchodząca w skład SS-Jagdverband „Mitte”. Ostatecznie do jej użycia na Węgrzech nie doszło, ale na początku 1945 roku przez krótki czas działała na terenie Prus Wschodnich i na Pomorzu. Jej historia jest znacznie mniej „pancerna”, ale nie mniej intrygująca niż losy „Jaguara”.

Pancerny komandos Skorzenego

Jesienią 1944 roku Otto Skorzeny doprowadził do utworzenia jednostki pancernej, która wchodziła w skład oddziału SS-Jadgverband „Mitte”, dowodzonego przez Obersturmführera Karla Fuckera. Była to 3. kompania, która miała zostać wyposażona w sprzęt zdobyczny, przede wszystkim radzieckie czołgi T-34. Na jej czele stanął Obersturmführer Walter Girg. Urodził się w sierpniu 1919 roku w Hamburgu w rodzinie austriackiego inżyniera, która w 1925 roku ze względów ekonomicznych przeniosła się do Bratysławy. Girg rozpoczął edukację w Czechosłowacji, ale na początku lat 30. rodzice wysłali go do szkoły (Hauptschule) mieszczącej się na obrzeżach Wiednia. Następnie trafił do szkoły zawodowej kształcącej ślusarzy oraz odbył praktykę w zakładach mechanicznych w Gloggnitz. W 1936 roku został członkiem Hitlerjugend, a dwa lata później jako ochotnik wstąpił do oddziałów Waffen SS. Na początku kariery bojowej służył w Pułku SS „Der Führer”, który został sformowany głównie z austriackich rekrutów. Wiosną 1940 roku ze swoją jednostką odbył kampanię zachodnią, służąc w 13. Infanteriegeschütz Kompanie. Rok później znalazł się w SS-Division „Reich” (mot.) i w jej szeregach walczył na froncie wschodnim w jednostce artylerii polowej. W połowie 1942 roku Girg został skierowany do Bad Fallingsbostel, gdzie „pod okiem” Obersturmführera Karla-Heinza Lorenza przeszedł gruntowne szkolenie pancerne, a następnie otrzymał przydział do 2./SS-Panzer-Regiment 2. Na przełomie 1942 i 1943 roku jego pododdział, który był wyposażony w czołgi Panzer III i IV został wysłany na Ost Front. Jeszcze przed wyruszeniem do walki do Girga dotarła informacja o śmierci młodszego brata, który zginął walcząc z Rosjanami. Podobno w znaczący sposób wpłynęło to na jego nastawienie do czerwonoarmistów.

Pełna wersja artykułu w magazynie TW Historia nr specjalny 4/2021

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter