Jelcz sp. z o.o. z zamówieniem na produkcję samochodów ciężarowych dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Jelcz sp. z o.o. z zamówieniem na produkcję  samochodów ciężarowych dla Wojsk Obrony Terytorialnej

16 maja br. Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Jelcz podpisały umowę, dotyczącą produkcji 500 sztuk samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 przeznaczonych dla Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Łączna wartość umowy, uwzględniająca zamówienia gwarantowane oraz zamówienia objęte prawem opcji, wynosi ponad 420 mln zł. Podczas uroczystego podpisania umowy w siedzibie spółki JELCZ sp. z o.o. obecny był Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

 

Umowę na dostawę samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 podpisali Szef Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej płk Dariusz Pluta, Zastępca Szefa Szefostwa Techniki Lądowej Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Maciej Zając, Prezes Zarządu Jelcz sp. z o.o. Łukasz Dudkowski oraz Wiceprezes Zarządu Jelcz sp. z o.o. Leon Szuturma. Podczas uroczystości podpisania umowy obecni byli również Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Błażej Wojnicz.

Kontrakt zakłada, że w latach 2017-2019 należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Jelcz wyprodukuje i dostarczy Siłom Zbrojnym RP samochody średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 w następujących ilościach:  w 2017 roku 100 sztuk (z czego 36 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 64 sztuki w ramach prawa opcji), w 2018 roku 250 sztuk (z czego 25 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 225 sztuk w ramach prawa opcji) oraz w 2019 roku 150 sztuk (z czego 36 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 114 sztuk w ramach prawa opcji). Na podstawie podpisanej umowy Jelcz sp. z o.o. dostarczy Siłom Zbrojnym RP także pakiet logistyczny, składający się z odpowiedniej ilości zestawów naprawczych, przenośnych zestawów diagnostycznych oraz zestawów obsługowych. Spółka zapewni ponadto pakiet szkoleniowy, zapewniający żołnierzom Sił Zbrojnych RP umiejętności związane z obsługą, serwisowaniem oraz naprawą pojazdów Jelcz 442.32. Wartość zamówienia gwarantowanego umową wynosi ponad 81,5 mln zł, zaś wartość części kontraktu objętej prawem opcji – ponad 338,5 mln zł. Łącznie Spółka na produkcji samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności może uzyskać przychód przekraczający 420 mln zł. To druga co do wartości umowa w historii Jelcza.

Pozyskane przez Sił Zbrojne RP samochody Jelcz 442.32 będą stanowiły wyposażenie nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecny podczas ceremonii podpisania umowy Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że piąty rodzaj Sił Zbrojnych zostanie wyposażony w wysokiej jakości sprzęt i uzbrojenie produkowane przez krajowe spółki obronne, skonsolidowane w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Dzięki temu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą stanowić jedną z najlepiej wyposażonych formacji tego rodzaju na świecie.

 – Ostatecznym celem programu modernizacji Sił Zbrojnych jest uzyskanie po raz pierwszy od dziesięcioleci samodzielnej możliwości obrony terytorium Polski – powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. – Jak mało który zakład nie tylko dotrzymujecie terminów, a to jest główna bolączka polskiego przemysłu, także niestety polskiego przemysłu obronnego, ale tworzycie perspektywy pozwalająca zwiększyć zamówienia, a Polsce są wasze produkty bardzo potrzebne – podkreślił minister Antoni Macierewicz podczas uroczystości podpisania umowy w Jelczu-Laskowicach.

To zamówienie o kluczowym znaczeniu z perspektywy rozwoju Spółki. Jego wartość jest historyczna, ponieważ tylko raz w historii zakładu udało nam się pozyskać większy kontrakt. Chcę podkreślić, że uzyskanie zamówienia na produkcję sprzętu dla Wojsk Obrony Terytorialnej ma dla nas charakter priorytetowy. Dzięki zamówieniom, jakie w Jelczu składa resort obrony, zapewniamy stabilną pracę setkom pracowników, a także możemy realizować strategię wieloletniego rozwoju fabryki – powiedział Łukasz Dudkowski, Prezes Zarządu Jelcz sp. z o.o.

 – Podpisana umowa to już kolejne zamówienie, związane z produkcją sprzętu dla Wojsk Obrony Terytorialnej, jakie zostało skierowane do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ten fakt ma dla Grupy bardzo duże znaczenie. Stale podnosimy kompetencje przemysłowe naszych zakładów, żeby zapewnić Siłom Zbrojnych najlepsze uzbrojenie i sprzęt. Sprawne dostarczenie broni żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, tak ważnych dla naszego kraju, jest priorytetowym zadaniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej – podkreślił Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Samochód Jelcz 442.32 to pojazd specjalny o napędzie 4x4 przystosowany do jazdy po drogach o nawierzchni twardej oraz w warunkach terenowych. Jest on przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, technicznych środków zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętu specjalistycznego. Konstrukcja skrzyni ładownej samochodu Jelcz 442.32 po demontażu opończy, pałąków oraz burt umożliwia zabudowę ławek do przewozu 24 żołnierzy.  

 

źródło: PGZ SA

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter