IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019

IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna  Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych  oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa  EUROPOLTECH 2019

- Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019 to doskonały czas na poznanie najnowszych trendów w zwalczaniu cyberprzestępczości, zagrożeń terrorystycznych, a także budowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - tak mówi o kolejnej edycji targów EUROPOLTECH nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Głównego policji.

W dniach 8-10 maja odbędzie się w Warszawie IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. 150 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane na rzecz obrony bezpieczeństwa publicznego. Konferencja oraz Targi EUROPOLTECH mają charakter specjalistyczny i dedykowane są profesjonalistom z dziedzin objętych tematyką targową.

Wysoce specjalistyczne targi

EUROPOLTECH to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Zaprezentowane zostaną też rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy. 

Skierowane do służb mundurowych
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH to prestiżowe przedsięwzięcie wystawiennicze, cieszące się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej zarówno wśród producentów, jak też Policji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Inicjatywa ta gromadzi liczne grono profesjonalistów i ekspertów oferujących najwyższej jakości technicznej i technologicznej wyposażenie dedykowane służbom mundurowym. Jest to również sposobność do nawiązania kontaktów i wypracowania rozwiązań służącym zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu.
Zaproszenia do wizytowania targów kierowane są do uczestników konferencji policyjnej, przedstawicieli służb policyjnych, cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, polityków, przedstawicieli administracji państwowej oraz delegacji zagranicznych. 

Międzynarodowa Konferencja Policyjna 

IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń” organizowana jest przez Komendę Główną Policji. Wiodącymi panelami konferencji będą: "Zagrożenia terrorystyczne", "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" oraz "Cyberbezpieczeństwo".
Do udziału w konferencji zaproszono kadrę kierowniczą polskich i europejskich służb policyjnych, przedstawicieli EUROPOLU i INTERPOLU.

Najważniejsze wydarzenia

  • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Miejsce zdarzenia" organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Tematem przewodnim konferencji będą skomplikowanie i złożone oględziny miejsca zdarzenia oraz identyfikacja ofiar katastrof masowych. Omówiona zostanie metodyka działań służb na miejscu zdarzenia o skomplikowanym i złożonym charakterze, użycie nowoczesnych mobilnych technologii na miejscu zdarzenia, badania „trudnych” śladów oraz współpraca organów bezpieczeństwa państwa i koordynacja działań na miejscu zdarzenia o charakterze masowym.Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zaprasza również na wystawę historyczną upamiętniającą 100 lecie polskiej kryminalistyki. W ramach ekspozycji ukazane zostaną zmiany, jakie zaszły w kryminalistyce od okresu międzywojennego aż po dzień dzisiejszy. Twórcy wystawy przybliżają też ciekawe wydarzenia z przeszłości ilustrowane eksponatami obrazującymi wyposażenie laboratoriów kryminalistycznych na przestrzeni ostatnich stu lat.
  • Pokaz nowoczesnych technologii dla służb mundurowych - organizowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem pokazu jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa dostarczanych przez polskie i zagraniczne firmy oraz instytucje naukowe. Podczas dwóch dni wydarzenia uczestnicy zostaną zapoznani z innowacyjnymi technologiami z następujących obszarów tematycznych:

  • systemy do identyfikacji osób na podstawie biometrii twarzy, 
  • kamery nasobne do obserwacji i dokumentacji zdarzeń, 
  • informatyczne systemy analityczne,
  • mobilne środki łączności bezprzewodowej. 

  • Konferencja i warsztaty szkoleniowe „RATOWNICTWO W SŁUŻBACH – WYZWANIE I ZOBOWIĄZANIE” Celem konferencji jest prezentacja możliwości wykorzystania zawodowych ratownika medycznego w Policji oraz stworzenie platformy wymiany poglądów i wypracowywania kierunków zmian w organizacji ratownictwa w formacjach mundurowych.
  • porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach i instytucjach prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
  • pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Supernowoczesny 2019 dla najlepszych
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Targów EUROPOLTECH jest PROGRAM SUPERNOWOCZESNY 2019, którego misją jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisję Konkursową programu SUPERNOWOCZESNY tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami: Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji. Swoją nagrodę, Laur Graniczny, przyzna również Komendant Główny Straży Granicznej.

Wstęp na teren ekspozycji targowej umożliwiają zaproszenia i identyfikatory wydawane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Po identyfikatory, upoważniające do zwiedzania targów, zwracać się mogą oprócz służb mundurowych również niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, instytucji, firm, przedstawiciele mediów oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa. 

DZIEŃ OTWARTY 
Po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Gdańskie oraz Komenda Główna Policji ogłaszają DZIEŃ OTWARTY Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. 10 maja wszyscy chętni, po uprzedniej rejestracji w recepcji targowej, będą mogli bezpłatnie odwiedzić ekspozycję targową.

EUROPOLTECH.PL
miejsce: Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
godziny otwarcia targów: 8-9 maja 10.00-17.00 / 10 maja 10.00-16.00

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter