Moskiewski IDELF po raz trzeci

 


Miroslav Gyűrösi


 

 


Moskiewski IDELF po raz trzeci

 

 

Przemysł obronny każdego rozwiniętego kraju intensywnie poszukuje sposobów zwiększenia eksportu swych produktów oraz technologii - Rosja nie jest w tym względzie wyjątkiem. Jedną z dróg realizacji tych zamierzeń jest organizowanie specjalizowanych imprez wystawienniczych, podczas których można zaprezentować potencjalnym klientom uzbrojenie i sprzęt, a także – co jest często najważniejsze – przedstawić swe propozycje podczas osobistych spotkań.
 
 

 

 

W Rosji w ciągu ostatnich 15 lat powołano do życia kilka wystaw orientowanych na technikę oraz technologie obronne i szeroko pojęty sektor bezpieczeństwa. Z jednej strony jest to salon lotniczo-kosmiczny MAKS, który zdobył już stałą pozycję na światowym rynku i dla wielu producentów handlowców i przedstawicieli specjalistycznych mediów jest w latach nieparzystych stałą pozycją w kalendarzu. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku uzbrojenia i wyposażenia dla wojsk lądowych. W tej sferze sytuacja w Rosji jest od lat skomplikowana i – delikatnie mówiąc – mało przejrzysta. W okresie tuż po likwidacji ZSRS i powstaniu Federacji Rosyjskiej w wielu miejscach na terenie całego olbrzymiego kraju podejmowano próby organizowania wystaw dla tego sektora. Na ich powstanie i dalsze losy decydujący wpływ miały i nadal mają lokalne interesy oraz polityczne i ekonomiczne znaczenie konkretnego regionu. Niektóre z nich odbyły się tylko raz, inne zanikły po kilku edycjach, niektóre przetrwały (Omsk, Niżnij Tagił), dalsze jeszcze szukają swego miejsca na rynku. Można powiedzieć, że do tej ostatniej kategorii należy moskiewska wystawa wojsk lądowych, której trzecia edycja odbyła się w dniach 20–24 sierpnia br. Impreza ta znana jest na świecie pod angielskim skrótem IDELF (International Defence Exhibition of Land Forces), a lokalnie pod rosyjskim MSWS (Mieżdunarodnaja Wystawka Suchoputnych Wojsk). O tym, że nie jest to jeszcze przedsięwzięcie w pełni ukształtowane świadczy dobitnie fakt, że dotąd każda edycja tej, odbywającej się w cyklu dwuletnim, wystawy zorganizowana była na terenie innego kompleksu wystawienniczego. W 2008 r. był to Ekspocentr w dzielnicy Krasnaja Priesnia, nad brzegiem rzeki Moskwy.


Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 10/2008

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter