7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich 7. batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich

7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich 7. batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich

Juliusz S. Tym, Rafał Miernik, Jarosław Jakubowski

Szwadronem zapasowym 5. Pułku StrzelcówKonnych utworzonym w Grudziądzu dowodziłmjr Rudolf Lang. Szwadron ten mimo napotkanychpoważnych trudności organizacyjnych podołałswemu zadaniu. Do zakończenia działań wojennychz rekrutów pochodzących z Kieleckiego i Lubelskiegooraz miejscowych ochotników sformowano w sumiecztery dwuszwadronowe dywizjony.6 lipca 1920 r. na stanowisko dowódcy pułku zostałwyznaczony płk Adam Nałęcz-Nieniewski, mjr Lang zaśpozostał nadal dowódcą szwadronu zapasowego. Pod koniec lipca Dowództwo Okręgu Generalnego Pomorze wydało rozkaz wystawienia I dywizjonu w pogotowiu marszowym na 1 sierpnia. Dywizjon ten dowodzony przez mjr. Adama Prylińskiego (antenat 1. Szwadronu pokojowego 7. PSK), który jako jedyny wziął udział w wojnie z bolszewicką Rosją. 29 lipca 1920 r. I dywizjon w sile szwadronu z plutonem ciężkich karabinów maszynowych, liczący w stanie bojowym 150 szabel, przybył transportem kolejowym z Grudziądza do Ostrołęki. Wszedł on w skład Grupy gen. Bolesława Roi i w dniach 3–6 sierpnia 1920 r. walczył w jej składzie w rejonie wspomnianego miasta. 8 sierpnia 1920 r. dywizjon wymaszerował do Makowa, gdzie dołączył do Dywizji Jazdy gen. Karnickiego. W składzie tej wielkiej jednostki walczył w rejonie Płońska i Raciąża. W nocy z 14 na 15 sierpnia 1920 r. wziął udział w słynnym zagonie Dywizji Jazdy na Ciechanów. 19 sierpnia 1920 r. dywizjon został przydzielony do 18. Dywizji Piechoty, w składzie której wykonywał zadania jazdy dywizyjnej, najpierw na północnym Mazowszu, a od 11 września 1920 r. na Wołyniu. Na początku października 1920 r. dywizjon przydzielono do 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Dołączył on do jednostki 18 października 1920 r., równocześnie z zawieszeniem broni na froncie.

Pełna wersja artykułu w magazynie  Poligon 4/2015

 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter