65 lat Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

65 lat Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

15 czerwca br. na terenie ITWL odbyły się uroczyste obchody 65-lecia tej zasłużonej dla polskiego lotnictwa placówki naukowo-badawczej wspomagającej eksploatację techniki lotniczej.

 

Podczas gromadzącej licznie przybyłych gości uroczystości zaprezentowano w formie wystawy plenerowej oraz filmów osiągnięcia Instytutu, a także plany rozwoju nowoczesnych technologii lotniczych z ich przełożeniem na gospodarkę narodową.

Istotnym dla przyszłości ITWL wydarzeniem było wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Nowoczesnych Konstrukcji Lotniczych im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które powstanie obok wybudowanego pięć lat temu Centrum Nowoczesnych Technologii Lotniczych im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczystości towarzyszyło uroczyste złożenie kwiatów z okazji 100-lecia lotnictwa polskiego pod odsłoniętą 10 lat temu przez obu Prezydentów tablicą pamiątkową w hołdzie twórcom polskiej lotniczej myśli technicznej.

65-lecie ITWL uczczono posiedzeniem Rady Naukowej ITWL, a w czasie uroczystości odznaczeni zostali zasłużeni pracownicy Instytutu. Jak powiedział pełniący od 2004 roku funkcję dyrektora ITWL prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepaniak uroczystość miała dwojakie znaczenie – oprócz aspektu wspomnieniowego, podsumowującego dotychczasowe dokonania, miała również aspekt twórczy, związany z określeniem w koordynacji z planami MON zadań do realizacji w najbliższej przyszłości.

W wygłoszonym przemówieniu profesor Szczepaniak przedstawił największe osiągnięcia Instytutu w ciągu ostatnich 27 lat: Nasze instytutowe sukcesy dają podstawę do optymizmu. Wobec braku środków i zapotrzebowania na rozwój własnych konstrukcji, wysiłek Instytutu ukierunkowaliśmy głównie na opracowywanie technologii cyfrowych, jak również takich, które pozwalały na podtrzymanie eksploatacji starzejącej się techniki lotniczej, w tym samolotów Su-22, MiG-29, PZL-130 TC-I Orlik, również śmigłowców postsowieckich – Mi-8, -17, -24. Prace te nie były by możliwe bez stworzenia bazy danych o nazwie Samanta. Zespół inżynierów pod kierunkiem płk. prof. Manerowskiego wspólnie z firmą EADS PZL Warszawa-Okęcie stworzył symulatory samolotów TS-11 Iskra, PZL-130 TC-I Orlik, Su-22, ale również śmigłowca W-3 Sokół. Zespół świętej pamięci dr. inż. Kudelskiego stworzył rodzinę cyfrowych rejestratorów lotniczych, w które wyposażona jest większość statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP; są one również przedmiotem eksportu.

W 2007 roku grupa naszych inżynierów pod kierownictwem wówczas pułkownika Sławomira Michalaka, wspólnie z inżynierami WSK PZL-Świdnik i OBR SM Tarnów otrzymała nagrodę główną Grand Pix i Defendera Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach, za ucyfrowienie śmigłowca W-3 Sokół do wersji Głuszec, udowadniając iż niewykonalny przed laty projekt Huzar, nie stanowi trudności dla nowych energicznych elit inżynierów i dowódców. Zmodernizowany ucyfrowiony śmigłowiec W-3 Sokół jest modelowym wręcz przykładem inspiracji i współpracy, jaką podjęło Dowództwo Wojsk Lądowych z Instytutem i przemysłem zbrojeniowym. Śmigłowiec uzyskał nowe własności bojowe, nie ustępujące innym śmigłowcom zagranicznym w swojej klasie, przy kosztach znacznie, znacznie niższych. Wojsko jest właścicielem tych rozwiązań, jak również oprogramowania wykonanego przez ITWL, a zatem możliwe są dodatkowe adaptacje, bez zbędnych licencji i kosztów. W oparciu o powyższą technologię ITWL i Przemysłowe Centrum Optyki opracowały nahełmowy system wyświetlania parametrów lotu Cyklop, który otrzymał na Targach Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2009 roku, najwyższą nagrodę, nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jeśli chodzi o przyszłość profesor Szczepaniak zauważył: Zdajemy sobie sprawę z obecnych realiów przemysłu lotniczego w Polsce. Niewątpliwie rzeczą najważniejszą jest odtworzenie zespołów biur konstrukcyjnych, ich scementowanie i rozwój, poprzez tworzenie nowych konstrukcji, opracowywanie nowych technologii lotniczych.

 

Tekst i zdjęcia: Szymon Tetera

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter