26.09.2017 w Lubawie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum – Badawczo – Rozwojowego Lubawa S.A.

26.09.2017 w Lubawie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum – Badawczo – Rozwojowego Lubawa S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Lubawa S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Rozwoju, dotyczącą dofinansowania realizacji projektu „Centrum Badawczo – Rozwojowe Lubawa S.A.”, skupionego na budowie nowoczesnego ośrodka badawczego w Lubawie. Spółka otrzyma dzięki temu dofinansowanie w wysokości 4,58 mln PLN. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizowany jest w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Skierowany jest do krajowych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i innych instytucji realizujących projekty badawczo rozwojowe oraz wdrażających innowacyjne produkty i rozwiązania.

W ramach inwestycji powstanie w pełni funkcjonalne Centrum, umożliwiające prowadzenie prac badawczo - rozwojowych zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak jednostki naukowe, mali i średni przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe.

Inwestycja środków obejmować będzie zarówno budowę infrastruktury i pomieszczeń, jak też wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w niezbędne zaplecze technologiczne, wymagane do prowadzenia prac B + R. W efekcie czego powstanie wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której głównym zadaniem będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tej działalności pomieszczeniach, wykorzystując najnowocześniejsza infrastrukturę badawczą.

W ramach Centrum Badawczo - Rozwojowego zakupiona zostanie infrastruktura składająca się na laboratoria przeznaczone do badania wytrzymałości statycznej i dynamicznej wyrobów; badania cech fizyko- mechanicznych surowców oraz kompletnych wyrobów, a także balistyczne, co umożliwi zwiększenie dotychczasowych możliwości badawczo - rozwojowych Grupy Lubawa.

Centrum od samego początku działalności zajmować będzie się opracowywaniem i doskonaleniem już istniejących wysokowytrzymałych mechanicznie konstrukcji tkaninowo- elastomerowych czy elastomerowo/ polimerowo- ceramicznych, ochrony przeciwwybuchowej w postaci lekkich osłon czy kombinezonów EOD najnowszej generacji, systemu powstrzymywania spadania w środowisku zagrożenia wybuchem, materiałów samoodkażających i biobójczych, nowoczesnych systemów pozoracji czy też samouszczelniających zbiorników paliwowych do śmigłowców. 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter