Hałas lotniczy

 


Bolesław Szuman


 

 

 

Hałas lotniczy

 

 


We wszystkich krajach rozwiniętych gospodarczo hałas uważa się za czynnik „zanieczyszczający” środowisko. Przeprowadzone badania wykazały, że czynnik ten jest klasyfikowany na pierwszym miejscu wśród warunków określających jakość środowiska zamieszkania i wypoczynku.


 
 


W ostatnich latach wzrosła liczba skarg ludności na nadmierny hałas w środowisku. Dotyczy to przede wszystkim hałasu komunikacyjnego drogowego i lotniczego, w mniejszym stopniu kolejowego. Zjawisko to wynika głównie z dwóch czynników: systematycznego zwiększania się świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wzrostu natężenia ruchu. Jednakże hałas lotniczy jest najbardziej uciążliwy, choć dotyczy ograniczonego terenu, położonego najbliżej lotniska, pod trasami odlotów i przylotów. Hałas drogowy jest w miarę jednostajny, natomiast uciążliwość hałasu lotniczego wynika z jego specyfiki: pojawia się nagle, szybko narasta do wartości maksymalnej o dużym poziomie, a następnie szybko maleje. Na otwartej przestrzeni można ocenić odległość i kierunek poruszającego się statku powietrznego, natomiast w warunkach, gdy nie jest możliwa obserwacja, np. w pomieszczeniu zamkniętym, ocena zagrożenia jest bardzo trudna - narastający szybko hałas o dużym poziomie stwarza wrażenie, że za moment nastąpi katastrofa i kupa żelastwa zwali się nam na głowę. Związany z tym stres silnie działa na ludzką psychikę, a przy dużej ilości lotów wpływ na zdrowie jest zauważalny. Szczególnie narażeni na oddziaływanie hałasu są mieszkańcy terenów położonych w pobliżu dużych lotnisk, obsługujących komunikację międzynarodową oraz w pobliżu lotnisk wojskowych lub użytkowanych wspólnie z jednostkami  lotnictwa wojskowego, gdyż samoloty wojskowe charakteryzują się z reguły wysokim poziomem hałasu. Pozostałe obiekty, takie jak aerokluby i lotniska sanitarne oddziałują na otoczenie w znacznie mniejszym stopniu, aczkolwiek ich uciążliwość rośnie wraz ze wzrostem natężenia ruchu lotniczego na tych obiektach. Dokuczliwość hałasu wokół portów lotniczych zależy od: wartości poziomu dźwięku (hałasu) pojedynczego zdarzenia, tj. pojedynczej operacji startu lub lądowania; czasu trwania pojedynczych zdarzeń (operacji) i przerw między poszczególnymi zdarzeniami; liczby i rodzaju pojedynczych zdarzeń w określonym czasie, czyli częstotliwości występowania hałasu (częstość startów lub lądowań); pory oddziaływania hałasu w ciągu doby (godziny dzienne lub nocne); odległości zabudowy od źródła hałasu. Hałas emitowany przez samoloty startujące i lądujące może czynić nieprzydatnymi do zamieszkania tereny położone od kilku do kilkunastu kilometrów od granicy lotniska, zależnie od położenia pasów startowych. Lotniska towarowe są dla mieszkańców szczególnie uciążliwe, gdyż przyjmowanie i odprawa statków powietrznych często odbywa się w nocy.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 10/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter