Flotylla Pińska

 


Tymoteusz Pawłowski


 

Flotylla Pińska

 

Przeżytek czy istotny element Wojska Polskiego?

 

Flotylla Rzeczna jest chyba jedną z najbardziej tajemniczych formacji Wojska Polskiego niepodległej Rzeczypospolitej. Przez wiele lat peerelowska cenzura utrudniała wszelkie badania – była to przecież Flotylla stacjonująca na ziemiach polskich zabranych przez ZSRR. Przeciwko Sowietom miała przede wszystkim walczyć. Co więcej – Flotylla, planowo rozbudowana i wyposażona w specjalistyczne jednostki, nie miała okazji jako całość zmierzyć się z przeciwnikiem.

 

 

 
W kwietniu 1919 roku rozpoczęto organizowanie transportu rzecznego dla wojsk polskich operujących na Polesiu. Wkrótce, gdy na tamtych ziemiach pojawili się bolszewicy, uzbrojone statki zaczęły prowadzić działania bojowe – takie były początki Flotylli Pińskiej2. Niestety, latem 1920 roku odwrót Wojska Polskiego wymusił samozatopienie sprzętu, ewakuację załóg i włączenie ich w skład Flotylli Wiślanej, broniącej Torunia i dolnej Wisły. Po powrocie Polski na Polesie podniesiono zatopione na Pinie i jej dopływach jednostki pływające i odbudowano Flotyllę Pińską, natomiast Flotyllę Wiślaną rozwiązano. Od 25 lutego 1927 roku Flotyllą Pińską dowodził kmdr ppor. Witold Zajączkowski. Nowy dowódca zastał tragicznie niski stan dyscypliny w podległych sobie jednostkach, a wyszkolenie ogniowe Flotylli oceniane było jako niedostateczne Nie istniała współpraca z jednostkami lądowymi, które flota miała wspierać; nie istniała nawet organizacja wojenna Flotylli. Stan jej był tak zły, że pojawiła się propozycja, aby Flotyllę Pińską włączyć w skład Wojsk Inżynieryjnych, jako batalion przeprawowo-mostowy modlińskiego pułku saperów. Jednak, dzięki sprzeciwowi Kierownictwa Marynarki Wojennej oraz sprawnej działalności kmdra Zajączkowskiego, pomysł ten spalił na panewce. Na początku lat 30. sytuacja unormowała się – gotowość bojowa, wyszkolenie i dyscyplina znacznie się poprawiły. W skład Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku – zmiana nazwy nastąpiła 17 października 1931 roku – wchodziły: trzy dywizjony bojowe, a także dowództwo, dywizjon sztabowy, oddział łączności, oddział desantowy, baza wysunięta oraz Port Wojenny Pińsk wraz z baonem zapasowym i służbami. Rdzeń Flotylli stanowiły dywizjony bojowe – każdy składający się z dwóch monitorów, statku uzbrojonego, czterech kutrów uzbrojonych i krypy mieszkalnej. Oprócz dywizjonów bojowych uzbrojonymi jednostkami dysponowały także dywizjon sztabowy (wraz z grupą gazowo-minową) i oddział łączności.

Ciąg dalszy w numerze


 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter