Czy dzieci powinny mieć dostęp do broni?

Czy dzieci powinny mieć dostęp do broni?

Marcin Kałahurski

Ostatnimi czasy często możemy spotkać w sieci zdjęcia dzieci i młodzieży z bronią palną. Oczywiście nie chodzi o zdjęcia dokumentujące jej pozaprawne wykorzystanie, ale o te, które zostały zrobione przez rodziców podczas pobytu na strzelnicy: czy to rodzinnie, czy też w ramach jakiejś zorganizowanej imprezy, np. pikniku strzeleckiego. Wiele osób, widząc te zdjęcia, zapewne zaczyna zastanawiać się, czy dzieci powinny mieć dostęp do broni.

Moim zdaniem – zdecydowanie tak, oczywiście w sposób kontrolowany, pod nadzorem i w zakresie dostosowanym do ich możliwości.

Właściwie po tym pierwszym zdaniu moglibyśmy zakończyć ten artykuł. Część z Was, drodzy Czytelnicy, może mieć odmienną opinię i uważać, że jestem w błędzie. Pozostali będą myśleć podobnie. Jeśli jesteście ciekawi mojej argumentacji oraz doświadczenia, jakie mam w tym zakresie, zachęcam do dalszej lektury tego artykułu. Przeczytacie nie tylko o tym, jak wygląda to od strony prawnej, lecz także o wstrząsających statystykach, tragediach, które miały miejsce, edukacji dotyczącej bezpiecznej obsługi broni palnej, innych zagrożeniach, jakie czyhają na nasze dzieci oraz moim doświadczeniu w tym zakresie jako posiadacza broni, sędziego strzelectwa sportowego PZSS, instruktora PZSS, a przede wszystkim ojca.

Na co zezwala nam prawo?

Dzieci oczywiście nie mogą posiadać własnej broni palnej – pozwolenie na broń nie jest wydawane osobom, które nie mają ukończonych 21 lat. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek szkoły, organizacji sportowej, stowarzyszenia obronnego lub Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń może zostać wydane osobie mającej ukończone 18 lat (art. 15 ustawy o broni i amunicji). Nie oznacza to oczywiście, że dzieci nie mogą korzystać z broni. Nie mogą jej jedynie posiadać oraz mieć do niej dostępu, tak samo jak inne osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień. Art. 11 wspomnianej wcześniej ustawy zezwala osobom nieposiadającym pozwolenia na broń na używanie jej w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicach. Artykuł nie definiuje wieku osób korzystających ze strzelnicy ani nie wprowadza ograniczeń z wiekiem związanych. Jedynym obowiązkiem, który nakłada, jest obecność rodziców lub opiekunów dziecka na strzelnicy (oprócz, rzecz jasna, instruktora i prowadzącego strzelanie) i korzystanie z broni wyłącznie pod ich bezpośrednim nadzorem. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Decyzja o tym, czy osoby nieletnie mogą używać broni na strzelnicach, leży wyłącznie w gestii rodziców lub opiekunów prawnych, którzy będą w stanie ocenić, na ile dziecko jest samodzielne, dojrzałe, rozważne, w jaki sposób panuje nad emocjami i czy jest gotowe, by sprostać nowej odpowiedzialności, która oczywiście cały czas spoczywa na nas.

Pełna wersja artykułu w magazynie Strzał 7-8/2018

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter