Czołgi Specjalne w 2. Brygadzie Pancernej

 


Zbigniew Lalak


 

Czołgi specjalne w 2. Brygadzie Pancernej


Historia powstania czołgów specjalnych, używanych w polskiej 2. Brygadzie Pancernej datuje się od maja 1944 r. Początkowo jednostka otrzymała jako standardowe wyposażenie czołgi mostowe Valentine Bridgelayer oraz ciągniki ewakuacyjne M31 (na podwoziu czołgu M3 Lee/Grant) oraz Sherman ARV III, jednak z czasem okazało się że ciężkie warunki terenowe, z jakimi spotkali się alianci w trakcie walk we Włoszech, wymusiły konieczność opracowania kilku kolejnych modeli ciężkich pojazdów inżynieryjnych. W ten sposób powstały prototypy czołgu mającego umożliwić wykonanie przejść w polach minowych oraz przeszkód terenowych. Tak powstały Sherman Octopus oraz Sherman Plymouth i Sherman Fascine Carrier. Dwa ostatnie pojazdy weszły także do wyposażenia 2. Brygady Pancernej.
 
 

 

2. Brygada Pancerna w kwietniu 1944 r. dysponowała 3 czołgami mostowymi Valentine Bridgelayer oraz 3 ciągnikami ewakuacyjnymi M31 (Grant T2 ARV). Pojazdy te znajdowały się w szwadronie dowodzenia brygady. W okresie walk poszczególne pojazdy były przydzielane do szwadronów dowodzenia pułków pancernych. We wrześniu 1944 r., według spisu przedstawionego dowództwu 15. Grupy Armii, 2. Brygada Pancerna dysponowała już tylko jednym ciągnikiem ewakuacyjnym M31. Znane są zdjęcia ciężko uszkodzonego w wyniku ostrzału artyleryjskiego M31, co może oznaczać, że został on w późniejszym okresie złomowany. W marcu 1945 r. brygada dysponowała 1 ciągnikiem M31, 2 ciągnikami Sherman ARV III oraz 2 czołgami mostowymi. Ilość pojazdów tego typu nie uległa już zmianie do końca działań wojennych. W 15. Grupie Armii w marcu 1945 r. znajdowały się 43 czołgi mostowe, a już w miesiąc później zaledwie 33, co interesujące żaden z tych pojazdów nie został wysłany do Wielkiej Brytanii, co zapewne oznacza, że były w tak złym stanie że je złomowano na miejscu. W maju 1945 r. wycofane zostały także ostatnie 2 czołgi Valentine Bridgelayer, które przekazano do składnicy sprzętowej.

Ciąg dalszy w numerze.


 

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter