Ćwiczenie tankowania w powietrzu „EART15”

Ćwiczenie tankowania w powietrzu „EART15”

Mike Schoenmaker, Niels Hoogenboom

Europejska Agencja Obrony, przy współpracy z Europejskim Dowództwem Lotnictwa Transportowego – EATC (European Air Transport Command), w 2014 r. zorganizowała pierwsze europejskie ćwiczenie tankowania w powietrzu EART (European Air-to-Air Refueling Training). Za nami druga edycja.

Pierwsze ćwiczenie EART zorganizowano w bazie sił powietrznych Eindhoven Air Base. Wsparło ono wówczas ćwiczenie lotnictwa bojowego „Frisian Flag”, które odbywało się jednocześnie w bazie sił powietrznych Leeuwarden Air Base. Szereg operacji wojskowych z ostatnich lat, szczególnie „Unified Protector” (wymuszenie siłą przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ przez Libię w 2011 r.), wykazało pilną konieczność zwiększenia roli europejskiej floty samolotów tankowania powietrznego. Istotnym elementem dojścia do tego celu jest konieczność odpowiedniego wyszkolenia załóg i personelu naziemnego. W tym celu w dniach 13-24 kwietnia odbyła się druga edycja ćwiczenia EART.
W 2004 r. Unia Europejska powołała do życia Europejską Agencję Obrony – EDA (European Defense Agency). Jej zadanie to m.in. wzmacnianie obecnych zdolności obronnych państw członkowskich w zakresie zarządzania kryzysowego oraz wspieranie przyszłego rozwoju europejskiej obrony. EDA jest w tym wspierana przez EATC, szczególnie w zakresie organizacji transportu strategicznego w Europie w najbardziej efektywny z możliwych sposób. Kilka państw europejskich posiada latające tankowce w służbie, aczkolwiek są one różnego typu. Aby zwiększyć interoperacyjność europejskiej floty samolotów tankowania powietrznego ważne jest, aby państwa były w stanie współdziałać ze sobą, nawet jeśli procedury tankowania w powietrzu AAR (Air-to-Air Refuelling), statki powietrzne i metody tankowania w locie są odmienne. Aby zrealizować ten cel EDA oraz EATC zorganizowały w 2014 r. pierwszą edycję ćwiczenia EART.
Głównym celem EART jest szkolenie załóg w zakresie tankowania w powietrzu samolotów bojowych w możliwie realistycznych warunkach. Co więcej, EART stara się sprawić, aby państwa europejskie, które posiadają latające tankowce, były certyfikowane w zakresie tankowania możliwie szerokiej gamy statków powietrznych, co pozwala zwiększyć efektywność europejskiej floty samolotów tankowania powietrznego.
„EART14” stanowiły pierwsze ćwiczenia, w których różne siły powietrzne operowały z jednej bazy, a następnie tankowały w powietrzu w bardzo realistycznych, aczkolwiek wcześniej ustalonych, warunkach szkoleniowych. „Frisian Flag” okazało się być interesującym poligonem do ćwiczeń tego typu. Aby nie wpłynąć negatywnie na przebieg „Frisian Flag” i aby maksymalnie zrealizować cele EART, działania AAR musiały zostać starannie zaplanowane. Logistyka jeszcze na ziemi okazała się być kluczowa. Podpułkownik Metodi Metodiew z Sił Powietrznych Bułgarii, współpracujący z EDA jako koordynator AAR, powiedział rok wcześniej: Po „EART14” dokonamy oceny ćwiczeń. Na jej podstawie ustalimy, czy EART w tej lub innej formie zostanie zrealizowany za rok oraz czy istnieją wystarczające przesłanki, aby je w ogóle zorganizować.
Ocena „EART14” okazała się pozytywna. Kapitan Eric van Esch, oficer projektowy EART, powiedział: Wniosek z EART14 jest jeden: zarówno EDA jak i EATC oraz organizatorzy ćwiczeń „Frisian Flag” są niezwykle zadowoleni z wyników. Kontynuacja tych międzynarodowych ćwiczeń AAR, które przy okazji zapewniają wsparcie „Frisian Flag” wydaje się zrozumiała. Tym samym decyzja o ćwiczeniu „EART15”, które ponownie zostało przeprowadzone jako wydarzenie towarzyszące „Frisian Flag”.

Pełna wersja artykułu w magazynie  Lotnictwo 6/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter