Cubic prezentuje system szkolenia artyleryjskiego

Cubic prezentuje system szkolenia artyleryjskiego

Brytyjski oddział firmy Cubic Global Defense otrzymał kontrakt na dostawę demonstratora koncepcji systemu szkolenia artyleryjskiego (Artillery Mission Training System, AMTS) dla Królewskiej Szkoły Artylerii Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii. Po 14 miesiącach prac badawczo-rozwojowych pierwszy zestaw do szkolenia w zakresie obsługi haubic L118 został dostarczony we wrześniu 2018, natomiast pozostałych pięć zestawów ma zostać dostarczonych do końca bieżącego roku. Cubic pracuje też nad wariantami tego systemu przeznaczonymi do szkolenia obsługi moździerzy oraz rakietowych systemów GMLRS.

AMTS to pierwszy na świecie system kompleksowego szkolenia artyleryjskiego wypełniający lukę pomiędzy zajęciami teoretycznymi a strzelaniem amunicją ostrą. Umożliwia on działonom odbywanie realistycznych ćwiczeń zarówno w zakresie eksploatacji działa, szkolenia strzeleckiego, jak i ćwiczeń z udziałem przeciwnika.

System składa się ze zmodyfikowanego urządzenia odpalającego, wyposażonego w komputer pokładowy z modułem GPS, sensora mierzącego azymut (kierunek) i kąt podniesienia lufy (elewację), montowanej w lufie anteny komunikującej się z sensorami umieszczonymi w symulatorach pocisków i ładunków miotających oraz konsoli operatora.

Czynności wykonywane podczas obsługi działa wyposażonego w AMTS są niemal identyczne, co w przypadku strzelań ostrych: należy wycelować działo, zaprogramować zapalnik pocisku ćwiczebnego w identyczny sposób, co pocisku bojowego, wprowadzić pocisk do lufy, ustalić wielkość ładunku miotającego, odrzucając zbędne ładunki dodatkowe, zamknąć i zaryglować zamek, odpalić działo i otworzyć zamek w celu wyrzucenia łuski. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu i mniejszej wadze pocisku ćwiczebnego, wynoszącej 1/10 masy pocisku bojowego, w lufie może znaleźć się do dziesięciu pocisków ćwiczebnych bez zmiany jej wyważenia. Pozwala to na oddanie serii symulowanych strzałów, zanim zajdzie potrzeba opróżnienia lufy specjalnym ekstraktorem. Instruktor wyposażony w konsolę może na bieżąco kontrolować przebieg ćwiczeń, także z pewnego oddalenia. Może również zarządzić powstawanie dodatkowych utrudnień wymagających specjalnego postępowania, np. niewypałów. Zarazem wyeliminowanie konieczności stosowania prawdziwych pocisków i ładunków miotających pozwala na znaczne podniesienie bezpieczeństwa szkolonych żołnierzy oraz obniżenie kosztów szkolenia.

– Nowy system wypełnia ważną lukę w szkoleniu artylerzystów pomiędzy szkoleniem teoretycznym a strzelaniem amunicją ostrą. Ze względów bezpieczeństwa uniemożliwia się bowiem artylerzystom popełnianie błędów, które mogłyby zagrozić życiu ich samych lub innych żołnierzy. Jednak z punktu widzenia skuteczności szkolenia lepiej jest móc popełniać błędy, poznawać ich konsekwencje i je eliminować – powiedział Martin Armstrong, szef brytyjskiego oddziału firmy.

System współpracuje też z opracowanym przez Cubic pakietem treningowym LVC SCOPIC, systemami symulacji efektów broni obszarowej, a także z dowolnymi taktycznymi systemami strzeleckimi. Dzięki temu działony mogą odbywać szkolenia strzeleckie w symulowanym środowisku, a jednostki artylerii – uczestniczyć wspólnie z innymi oddziałami w szkoleniach force-on-force w Centrach Szkolenia Bojowego.

Dotychczas, po wezwaniu wsparcia artyleryjskiego przez jednostki biorące udział w manewrach, operator ręcznie wprowadzał odpowiednie informacje do systemu zarządzania szkoleniami. Obecnie artylerzyści ćwiczący wspólnie z innymi rodzajami wojsk mogą przeprowadzić symulowany ostrzał wybranych celów, a jego skutki – jak np. zniszczenie celu czy wyeliminowanie z walki siły żywej – zostaną automatycznie uwzględnione w symulacji. Pozwala to na zwiększenie realizmu ćwiczeń oraz uwzględnienie dodatkowych elementów, takich jak poziom gotowości bojowej jednostek artylerii, stan zapasów itp.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z dostawy demonstratora koncepcji AMTS dla Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii, ponieważ potwierdza ona nasze zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych systemów szkoleniowych nowej generacji. – powiedział Dave Buss, prezes Cubic Global Defense. – Nasz system pozwala jednostkom artylerii ćwiczyć w sposób odzwierciedlający rzeczywiste działania bojowe, a jednocześnie przynosi znaczące korzyści, jeśli chodzi o jakość i koszt szkolenia.

AMTS był też prezentowany siłom zbrojnym Australii, które są zainteresowane dostosowaniem go do szkolenia w zakresie obsługi ultralekkich haubic M-777, oraz Japonii (haubice FH-70).

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter