Bundeswehra A.D. 2015 (1) Deutsche Marine

Bundeswehra A.D. 2015 (1) Deutsche Marine

TOMASZ DMITRUK

 

12 listopada 2015 roku Bundeswehra, czyli siły zbrojne Republiki Federalnej Niemiec, będą obchodziły 60 rocznicę swojego powstania. Jubileusz ten przypada w trakcie piątego już roku wdrażania reformy sił zbrojnych (określanej mianem Neuausrichtung) zapowiedzianej 18 maja 2011 roku przez ówczesnego szefa niemieckiego resortu obrony Thomasa de Maiziere i zapoczątkowanej opublikowanymi w tym samym miesiącu Wytycznymi Polityki Obronnej. W wyniku realizacji reformy doszło do całkowitej profesjonalizacji armii, ale także do zmniejszenia liczebności Bundeswehry z 206 tysięcy w 2011 roku do obecnie niecałych 180 tysięcy żołnierzy. To dobra okazja do przyjrzenia się jakie zdolności posiada i w jakim stanie znajduje się obecnie trzecia pod względem wydatków na obronność armia Europy (nie licząc Rosji). W pierwszej kolejności opisana zostanie niemiecka marynarka wojenna – Deutsche Marine.

W ocenie samych Niemców w przyszłości znacznie marynarki wojennej dla ochrony państwa, niemieckich obywateli i niemieckich interesów będzie systematycznie rosnąć. Równocześnie dostrzega się potrzebę wzrostu udziału Republiki Federalnej Niemiec w międzynarodowych operacjach połączonych, w których także flota będzie odgrywała znaczącą rolę. Powodów takiej oceny jest kilka. Po pierwsze uważa się, że dobrobyt kraju i rozwój gospodarczy zależy w znaczącym stopniu od rozwiniętego i ekonomicznego transportu morskiego. Decydować o tym mają następujące fakty. Aż 70% Ziemi jest pokryte wodą, 80% ludności świata żyje w bezpośredniej bliskości wody, a 95% transportu towarów na duże odległości odbywa się drogą morską. Niemcy są przy tym krajem ubogim w surowce naturalne, muszą je w sposób nieprzerwany importować, jednocześnie zapewniając zdolności do eksportu własnych produktów. W światowym rankingu RFN zajmuje wysokie, trzecie miejsce zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i o import. Utrzymanie zdolności do transportu morskiego tak dużej ilości towarów jest możliwe między innymi dzięki temu, że na całym świecie pod różnymi banderami pływa ok. 3800 niemieckich statków. Utrzymanie wolnych i bezpiecznych morskich szlaków transportowych oraz ich ochrona, mają więc dla Niemiec strategiczne znaczenie. Jednocześnie, coraz większe zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa stanowią polityczne, etniczno-religijne i ekonomiczne konflikty oraz kryzysy, związane z występowaniem piractwa i międzynarodowego terroryzmu o globalnym zasięgu. Zapobieganie tym zagrożeniom oraz ochrona morskich szlaków komunikacyjnych wymaga prowadzenia sojuszniczych operacji pokojowych i stabilizacyjnych, często o charakterze działań połączonych, prowadzonych w odległych regionach świata. Wiążą się one również z potrzebą wykorzystania niemieckiej marynarki wojennej w większym niż do tej pory stopniu. Efektem tej sytuacji jest zmiana w ostatnich latach kierunków rozwoju niemieckiej floty, która jest optymalizowana do udziału w międzynarodowych operacjach połączonych oraz zwiększa zdolności do prowadzenia wsparcia operacji lądowych z morza.

POTENCJAŁ W CIENIU CIĘĆ

Z opisanych powyżej powodów rozpoczęta w 2011 roku reforma Bundeswehry, związana z redukcją liczebności żołnierzy i cięciami zakupów sprzętu wojskowego, w najmniejszym stopniu dotknęła niemiecką marynarkę wojenną. Zakładano, że liczba żołnierzy służących w Deutsche Marine ograniczona zostanie o 14% (do poziomu 13 000), w porównaniu do ponad 30% cięć planowanych w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych. Jak do tej pory nie osiągnięto jednak takiego poziomu redukcji, bowiem według stanu na dzień 4 września 2015 roku w Deutsche Marine służyło 16 170 żołnierzy, co stanowiło 9% liczebności całej Bundeswehry. Cięcia nie ominęły za to okrętów, choć wycofywano głównie jednostki leciwe i najmniej potrzebnego do realizacji celów stawianych morskiemu rodzajowi sił zbrojnych. Od stycznia 2011 roku do września 2015 roku z niemieckiej floty ubyło: 5 fregat typu 122 Bremen, 4 okręty podwodne typu 206A, 4 kutry rakietowe typu 143A Gepard, 3 niszczyciele min typu 333 Kulmbach oraz 2 trałowce typu 352 Ensdorf. W tym samym okresie przyjęto do służby: 3 korwety typu 130 Braunschweig, jeden okręt podwodny typu 212A oraz jeden okręt wsparcia bojowego typu 702 Berlin.

Ostatecznie według stanu na wrzesień 2015 roku niemiecka marynarka wojenna posiadała w służbie: 10 fregat, 5 korwet, 5 okrętów podwodnych, 6 kutrów rakietowych, 15 okrętów przeciwminowych, 13 jednostek zaopatrzeniowych (w tym zbiornikowców paliwowych), 3 okręty rozpoznania elektronicznego, 8 morskich samolotów patrolowych, 2 samoloty kontroli zanieczyszczeń i 43 śmigłowce.

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 10/2015

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter