Bezzałogowe systemy powietrzne na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

Bezzałogowe systemy powietrzne na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

Tomasz Kwasek

 

 

W drugiej części relacji z tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego skupimy się na bezzałogowych systemach powietrznych, uwzględniając stan na październik br., z uwagi na zmiany w założeniach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, znane obecnie jedynie w zarysach w postaci wstępnych informacji na temat „Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017–2022”, zastępującego wcześniejszy dokument odnoszący się, co do zasady, do okresu lat 2013–2022.

Jeszcze w lipcu br. szef Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Adam Duda przedstawił założenia nowego planu pozyskania bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) dla Sił Zbrojnych RP – poinformował m.in. o anulowaniu postępowań na dwie spośród sześciu klas bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) i zmianach w założeniach ich pozyskania: w kategorii taktycznej krótkiego zasięgu kryptonim Orlik (szczebla brygady) i kategorii mini-BSP kryptonim Wizjer (szczebla batalionu) wybrane mają zostać konstrukcje oferowane przez podmioty państwowe, tj. znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa lub ściśle współpracujące z nimi. Jest to rozszerzenie decyzji poprzedniego kierownictwa resortu obrony, które uznało, że bezzałogowce powinny powstawać w jak najszerszym stopniu w polskich państwowych podmiotach przemysłu zbrojeniowego wobec faktu, że rodzimy przemysł ma w tym zakresie pełne kompetencje. Pozostałe programy bezzałogowych systemów powietrznych dla SZ RP, tj. BSP klasy MALE kryptonim Zefir, BSP klasy taktycznej średniego zasięgu kryptonim Gryf, BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania kryptonim Albatros, BSP klasy mini pionowego startu i lądowania kryptonim Ważka i BSP klasy mikro kryptonim Mikro, mają być nadal realizowane w dotychczasowych trybach. Taka decyzja MON wywołała perturbacje wśród potencjalnych konkurentów na BSP wspomnianych dwóch typów, oferowanych przez podmioty będące niepaństwowymi spółkami prawa handlowego. Poza tym w październiku br., już po zakończeniu MSPO, ujawniono informacje na temat nowego projektu Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017–2022, w którym w zakresie programu operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”, dotyczącego m.in. bezzałogowych platform powietrznych, zmieniono terminy finansowania BSP Zefir na okres po 2019 roku. W konsekwencji, w latach 2017-2019 zaplanowano rozstrzygnięcie postępowań na pozyskanie i dostawy BSP klasy operacyjnej kryptonim Zefir, BSP klasy taktycznej średniego zasięgu kryptonim Gryf, BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik, BSP klasy mini kryptonim Wizjer, BSP klasy mini pionowego startu i lądowania kryptonim Ważka i BSP klasy mikro kryptonim Mikro.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 12/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter