Białoruska modernizacja Mandat

 


Miroslav Gyűrösi


 

 

 

Białoruska modernizacja

 

systemu zakłóceń Mandat

 

 

Bazową konfigurację systemu zakłóceń radioelektronicznych Mandat, którego zadaniem jest elektroniczne przeciwdziałanie systemom łączności i dowodzenia przeciwnika szczebla taktyczno-operacyjnego oraz taktycznego w pasmach KF i UKF, tworzą stacje zakłóceń: R-378A, R-325U, R-330B (R-330T), R-934U, a także stanowisko dowodzenia R-330K. Na przestrzeni ostatnich lat firmy z Rosji i Ukrainy zaprezentowały użytkownikom systemu kilka pakietów jego modernizacji – przybliżyliśmy je naszym Czytelnikom na łamach NTW 2/2012. Obecnie przedstawiamy najnowszą znaną propozycję modernizacji Mandata powstałą w białoruskiej spółce OAO KB Radar z Mińska, w ramach której nie tylko wdrożono do produkcji seryjnej głęboką modernizację istniejących komponentów systemu, ale także kilka jego nowych, opracowanych od podstaw, elementów.

 


Zadanie modernizacji stacji zakłóceń R-934U, R-378A oraz R-330B z zestawu Mandata zostało  zrealizowane przez OAO KB Radar w latach 2002–2010, na zamówienie Sił Zbrojnych Republiki Białorusi. Prace objęły pełną wymianę aparatury elektronicznej rozpoznania, dowodzenia i sterowania, generowania zakłóceń (z wyjątkiem wzmacniacza mocy i anten nadawczych), a także instalację nowych środków łączności, zapewniających współdziałanie dwóch stacji, oraz montaż wyposażenia poprawiającego warunki pracy obsług w kabinach operatorskich. Efektem pierwszego etapu projektu było dostarczenie zamawiającemu stacji zakłóceń odpowiadających zarówno funkcjonalnie, jak i pod względem charakterystyk technicznych, najnowszym systemom tego typu na świecie. Wśród ich nowych możliwości należy wymienić: panoramiczne skanowanie i wykrywanie środków łączności przeciwnika z wykorzystaniem cyfrowej obróbki sygnałów; gromadzenie, opracowywanie oraz zapisywanie informacji w komputerowych bazach danych; zobrazowanie sytuacji radioelektronicznej na mapach cyfrowych; automatyczne klasyfikowanie i przydzielanie celów do zakłócania; wykrywanie i zakłócanie kanałów łączności ze skokową zmianą częstotliwości (ros. PPRCZ – programnaja pieriestrojka czastoty, ang. FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum) w przypadku stacji zakłóceń R-330BM. Wszystkie zmodernizowane stacje zostały przyjęte do uzbrojenia Sił Zbrojnych Republiki Białorusi: stacja zakłóceń środków łączności pasma UKF R-934UM w 2003 r., stacja zakłóceń środków łączności pasma KF R-378AM w 2004 r., a stacja zakłóceń środków łączności pasma UKF R-330BM w 2009 r. Prace modernizacyjne zostały już zrealizowane (lub – w przypadku R-330BM – są kontynuowane) w zakładach OAO KB Radar.

W latach 2007–2008 specjaliści Radaru zrealizowali także modernizację stanowiska dowodzenia systemu Mandat – R-330K. Także w jego przypadku zastąpiono nowymi oryginalne bloki aparatury elektronicznej, z wyjątkiem jednak środków łączności, opracowano również nowe oprogramowanie systemowe. W rezultacie zmodernizowana stacja R-330KB uzyskała możliwość sterowania pracą nie tylko oryginalnych stacji sowieckiej proweniencji, ale także nowych, opracowanych przez przemysł obronny Białorusi. Poza tym stanowisko R-330KB może teraz zostać wykorzystane nie tylko do dowodzenia stacjami zakłóceń na szczeblu plutonu i kompanii, ale także na poziomie batalionu (koordynacja pracy stanowisk R-330KB szczebla plutonu i kompanii). Stanowisko dowodzenia R-330KB zostało przyjęte do uzbrojenia Sił Zbrojnych Republiki Białorusi w 2008 r., zaś seryjna modernizacja stacji na zamówienie Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi jest nadal realizowana. Drugi, na razie finalny, etap modernizacji elementów Mandata, zlecony przez MO RB, zapoczątkowano w 2009 r. Obejmuje on doprowadzenie stacji zakłóceń środków łączności pasma UKF KF do standardu (odpowiednio): R-934UBM oraz R-378ABM. Zakończenie prac zaplanowano na bieżący rok.

Aktualnie konstruktorzy Radaru kontynuują dwa zasadnicze kierunki prac związanych z „odmłodzeniem” środków wchodzących w skład Mandata. Pierwszym jest seryjna modernizacja stacji zakłóceń R-330B do standardu R-330BM oraz stanowisk dowodzenia R-330K do wersji R-330KB. Drugim są prace nad prototypami stacji R-934UBM i R-378ABM, których przeznaczenie jest analogiczne jak R-934UB i R-378AM, ale w porównaniu z nimi zapewniają krótszy czas wykrycia, większą precyzję lokalizacji celów, szybsze generowanie sygnałów zakłócających oraz możliwość zakłócania kanałów łączności tworzonych przez radiostacje ze skokową zmianą częstotliwości. OAO KB Radar oferują potencjalnym kontrahentom trzy alternatywne warianty modernizacji oryginalnych elementów systemu Mandat. Pierwszym jest doprowadzenie oryginalnych stacji sowieckiej produkcji R-934U, R-378A, R-330B i stanowiska dowodzenia R-330K do standardu R-934UBM, R-378ABM, R-330BM i R-330KB. Drugi to dostawa nowo wyprodukowanych stacji w wyżej wymienionym standardzie jako pojazdowych zabudów skrzyniowych z integralnymi agregatami zasilającymi. Trzecia także dotyczy nowo wyprodukowanych urządzeń, ale w standardowych kontenerach ISO, również z własnymi zespołami prądotwórczymi.

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 5/2012

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter