Aufklärungsund Kavallerieschule Bromberg


Krzysztof Drozdowski


 

 

 

 

Aufklärungsund Kavallerieschule

 

 

Bromberg

 

 

 

W lipcu 1943 r. doszło do znacznego wzmocnienia prestiżu Bydgoszczy jako niemieckiego miasta garnizonowego. 1 lipca rozpoczęła się dyslokacja nowo powstałej jednostki szkolnej wyłonionej ze zlikwidowanej Szkoły Jeździectwa i Nauki Jazdy stacjonującej w miejscowości Krampnitz pod Berlinem.

 

 

Nowo powstała Aufklarungs und Kavalerieschule została przeniesiona do miasta nad Brdą rozkazem dowódcy Armii Rezerwowej generał Friedrich Fromm z 17 kwietnia 1943 r. Pod uwagę jako siedziba szkoły były brane jeszcze dwie francuskie miejscowości Sissone oraz Saumur.

Po przybyciu do Bydgoszczy rekruci zostali podzieleni na trzy grupy (Lehrgruppe), w skład których wchodziły osobne Inspekcje. I tak w skład Lehrgruppe I wchodziły 1, 2 i 3 Inspekcja. W skład Legrgruppe II wchodziły Inspekcje 4, 5 i 6. Natomiast trzecia Lehrgruppe posiadała tylko dwie inspekcje – kolejno 7 i 8.
Po podziale na grupy kadeci zostali rozdzieleni po koszarach:
- w koszarach Rynkowskich (Rinkau-Kaserne) została umieszczona grupa chorążych,
- koszary imienia hrabiego Alfreda von Schlieffen (Schlieffen-Kaserne) zajęła grupa starszych chorążych,
- kandydaci szkolący się na dowódców oddziałów zostali umieszczeni w koszarach imienia Schwerina.

Główną siedzibą Szkoły Zwiadu i Kawalerii w której odbywały się zajęcia był monumentalny budynek Szkoły Wojennej (Kriegsschule). Ćwiczenia odbywały się w dwóch miejscach. Na terenach Lasu Gdańskiego oraz Myślęcinka, a także na terenie poligonu w miejscowości Kabat.

Nowo powstała szkoła – jak czytamy w kronice szkolnej – miała za zadanie: wychowanie i wykształcenie młodej kadry oficerów kawalerii i kolarzy od młodszego podoficera po stopień podporucznika oraz szkolenie oficerów naszej armii na dowódców oddziałów wojskowych i szwadronów.

Szkoła wydawała swoją wewnętrzną gazetkę pod nazwą: „Nachristenblatt A?fklarungs und Kavallerieschule Bromberg”

Pierwszym dowódcą nowo powołanej struktury wojskowej został Oberst Joachim von Woedtke , a jego szefem sztabu pułkownik Janus. Adiutantem szkoły mianowano Obersta Bluma .

Trzon szkoły podzielono na trzy grupy:
-  Lehrgang I w której przeprowadzano ogólne szkolenie adeptów na chorążych. Opiekunem tej grupy był major Freiher von Berlichingen.
-  Lehrgang II, której przewodził podpułkownik von Bonin szkolono kandydatów na podoficerów.
- Lehrgang III była grupą w której szkolono adeptów na dowódców oddziałów oraz dowódców szwadronu. Przełożonym tej grupy był Graf von Oberndorff.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie TW Historia Spec 1/2014

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter