Amfibie Hansa Trippela

Amfibie Hansa Trippela

Piotr M. Radomski

 

 

Miłośnicy historii rozwoju techniki wojskowej w latach drugiej wojny światowej zazwyczaj doskonale znają niemieckie i alianckie konstrukcje samochodów pływających. Amfibie takie jak Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen, Ford GPA czy DUKW były produkowane i stosowane na masową skalę, dzięki czemu stały się powszechnie rozpoznawalne. Jednak mało osób wie, że pierwszy pojazd tego typu skonstruował dla Wehrmachtu, jeszcze w latach 30. XX w., Hans Trippel, utalentowany konstruktor z Darmstadtu.

Przeszkody wodne od wieków utrudniały prowadzenie wojen. Dlatego też, już na etapie planowania przez władze III Rzeszy zdobycia większej „przestrzeni życiowej”, uznano, że jak najszybsze przekraczanie rzek, jezior czy strumieni – zwłaszcza przez jednostki rozpoznawcze – może być kluczem do sukcesu całych kampanii.

Oprócz szeregu konstrukcji mostów, łodzi, pontonów i innych środków przeprawowych, zwrócono wówczas również uwagę na potrzebę skonstruowania pojazdu samochodowego, którego budowa i wyposażenie umożliwiałaby szybkie przekroczenie przeszkody wodnej i to bez wcześniejszego, długotrwałego i skomplikowanego przystosowywania wozu do pływania.

Przykłady takich pojazdów istniały już wcześniej w historii motoryzacji, a powstawały w różnych krajach. Można tutaj wspomnieć chociażby o takich konstrukcjach jak amerykańskie „Hydromotor” z 1914 r. oraz „Hydrocar” z 1917 r., austriacki „Hydro-Automobil” z 1915 r., niemieckie „Autoschiff” konstrukcji firmy Hoppe & Krooss z 1929 r., a także „Land-Wasser-Auto” konstrukcji Jakoba Bauliga z 1934 r.

Pełna wersja artykułu w magazynie Poligon 1/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter