ALMAK


Andrzej Nitka


 

 

 

 

ALMAK

 

 

– czyli jak przy niskich kosztach

 

szkolić wymagających klientów

 

 

 

Francja ma duże doświadczenia związane z eksportem broni, jak i szkoleniem zagranicznego personelu niezbędnego do jego eksploatacji. To właśnie kompleksowe podejście do sprzedaży uzbrojenia obejmujące również jego serwisowanie i przygotowanie kadr może decydować niejednokrotnie o sukcesie na międzynarodowym rynku uzbrojenia.

 

1

 

Specjalnie w tym celu Francja powołała w 1972 r. Défense Conseil International (DCI), organizację podległą ministerstwu obrony, której zadaniem jest wsparcie sprzedaży francuskiego sprzętu wojskowego za granicę, szkolenie personelu w jego obsłudze, jak i w operacyjnym wykorzystaniu, w oparciu o procedury obowiązujące we francuskich siłach zbrojnych. Zadaniem DCI jest przede wszystkim zabezpieczenie dużych kontraktów eksportowych przemysłu zbrojeniowego. Cel ten jest osiągany za pomocą edukacji na poziomie akademickim, jak i szkoleń o charakterze operacyjnym realizowanych w ścisłej współpracy z francuskim ministerstwem obrony w jego akademiach wojskowych i ośrodkach treningowych.

DCI działa również w sektorze morskim, co jest w pełni zrozumiałe, jako że francuski przemysł stoczniowy nadal może się poszczycić znacznymi sukcesami jeżeli chodzi o eksport okrętów. W tym celu wyodrębniony został pion o nazwie DCI-NAVFCO odpowiadający za kształcenie zagranicznych marynarzy i lotników morskich. Działa on również na rynku krajowym jako usługodawca ministerstwa obrony. DCI-NAVFCO oferuje:

  • kształcenie akademickie trwające od 1 do 8 lat, studia na francuskich uczelniach wojskowych i cywilnych dla kandydatów na oficerów;
  • szkolenie specjalistyczne obejmujące wszystkie obszary działań wykorzystywanych we współczesnych siłach morskich;
  • szkolenie praktyczne w eksploatacji i wykorzystaniu operacyjnym konkretnych wzorów uzbrojenia;
  • doradztwo i pomoc techniczną realizowaną w miejscu eksploatacji okrętów, pozwalające na utrzymanie gotowości bojowej. Tego rodzaju usługi prowadzone są przez DCI-NAVFCO również na rzecz francuskich okrętów podwodnych o napędzie jądrowym w Tulonie (okręty wielozadaniowe) i Breście (okręty strategiczne).

 

Kształcenie podchorążych
Jednym z najważniejszych zadań stojących przed DCI-NAVFCO jest kształcenie kandydatów na oficerów morskich z państw sojuszniczych i zaprzyjaźnionych z Francją. Realizowane jest ono w Akademii Marynarki Wojennej (École Navale) z Lanvéoc-Poulmic koło Brestu, w ramach Cours de l’École Navale pour Officiers Etrangers. W czasie 4-letniej nauki zdobywają oni pierwsze szlify oficerskie i uprawnienia do pełnienia funkcji oficera wachtowego lub mechanika na dużych jednostkach oraz dowodzenia małymi okrętami.

Strona francuska przywiązuje do tego kształcenia duże znaczenie, i to z kilku powodów. Po pierwsze, jest na to zapotrzebowanie, a tym samym pieniądze do zarobienia. Wiele państw rozwijających intensywnie swoje floty nie wypracowało jeszcze skutecznego systemu szkolenia oficerów. Możliwość kształcenia kadr w uczelni, która może poszczycić się wielowiekowymi tradycjami i nadal reprezentuje jedną z najsilniejszych flot świata, jest interesująca dla wielu państw arabskich lub afrykańskich. Tym bardziej, że kształcenie te poparte jest możliwością zdobywania doświadczenia praktycznego, w zakresie nieosiągalnym w macierzystych marynarkach.

 

Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 11-12/2014

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter