Air Fair 2019

Air Fair 2019

Tomasz Kwasek

W dniach 17–18 maja 2019 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbyła się XII wystawa Air Fair 2019. Wydarzenie, realizowane obecnie w cyklu dwuletnim, było kolejną okazją do prezentacji kompetencji i możliwości bydgoskich zakładów oraz współpracujących z tym podmiotem krajowych i zagranicznych firm sektora lotniczo-zbrojeniowego.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Bydgoskie WZL Nr 2 S.A. prowadzą działalność w dwóch zasadniczych sektorach związanych z lotnictwem załogowym: wojskowym i cywilnym, a także w sektorze bezzałogowych statków powietrznych. Strategicznym celem kierownictwa jest przekształcenie bydgoskich zakładów w samodzielny i niezależny podmiot obsługowy MRO (Maintenance and Repair Organization). W związku z tym firma stale podnosi swoje możliwości i kompetencje w obu wspomnianych obszarach związanych z lotnictwem załogowym. Najbardziej widocznym efektem działalności rozwojowej w tym zakresie jest budowa nowych elementów zaplecza remontowo-produkcyjnego. W pierwszym etapie realizacji strategii inwestycyjnej wybudowano wielofunkcyjny hangar z płytą postojową i drogą kołowania. Budynek o powierzchni około 7800 m2, składający się z hali obsługowej i malarni, oddano do eksploatacji we wrześniu 2016 roku. Wymiary wewnętrzne hangaru umożliwiają pracę przy samolotach szerokokadłubowych o długości kadłuba do 52 m, a zatem wielkości maszyn rodziny Boeing 767-300ER; w przypadku mniejszych płatowców prace mogą być wykonywane przy kilku równocześnie. Hangar jest obecnie wykorzystywany do prowadzenia przeglądów średnich samolotów transportowych C-130E Hercules. Poza tym w ubiegłym roku zrealizowano również budowę nowego hangaru magazynowo-garażowego o powierzchni prawie 4400 m2, prowadzone są ponadto inwestycje w wyposażanie obsługowe firmy, w tym osprzęt pozwalający na skrócenie tempa prac oraz podwyższenie ich jakości. Analizy przeprowadzone w ubiegłym roku wskazały jednak, że nawet po otwarciu nowego hangaru obsługowego liczba dostępnych tzw. slotów obsługowych jest niewystarczająca w przypadku realizacji strategii rozwoju rynku. W konsekwencji w listopadzie 2018 roku rozpoczęto przetarg na projekt oraz budowę nowego hangaru obsługowego, którego konstrukcja i możliwości mają wpisywać się w plany rozwojowe zakładu w Bydgoszczy w obszarze lotnictwa cywilnego. Zdecydowano o realizacji kolejnego dużego obiektu, którego wymiary i powierzchnia robocza – około 2500 m2 – mają pozwolić na obsługę dwóch samolotów komunikacji regionalnej, np. ATR Aircraft ATR-42, ATR-72, albo jednego większego, typu Boeing 737-800 lub Embraer ERJ-190. Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2019 roku, a podpisanie umowy ma nastąpić w najbliższym czasie. Najnowszy obiekt będzie usytuowany w sąsiedztwie nowego hangaru wielofunkcyjnego, z którym ma dzielić płytę postojową i drogę kołowania. Uruchomienie drugiego nowoczesnego obiektu pozwoli na zwiększenie liczby slotów dostępnych dla klientów, a także samolotów jednocześnie poddawanych pracom obsługowym. W długoterminowych planach przedsiębiorstwa znajduje się projekt kolejnego – trzeciego już – dużego obiektu obsługowego. Wdrożono nowy system informatyczny przeznaczony dla organizacji MRO, który powinien wspierać procesy przedsiębiorstwa w takich obszarach jak: planowanie i przygotowanie obsługi statków powietrznych, zarządzanie produkcją (wsparcie procesów jakościowych), logistyka materiałowa, zarządzanie licencjami mechaników, gospodarka magazynowa, dokumentacja produkcyjna, a także analizy danych.

Sektor cywilny

Jeśli chodzi o realizowane obecnie prace w obszarze lotnictwa cywilnego, WZL Nr 2 S.A. nawiązują i rozszerzają współpracę o kolejnych klientów. W bieżącym roku realizowane były lub są w realizacji usługi malowania samolotów Saab 2000 dla linii lotniczej Eastern Airways, Bombardier Q400, Saab 340 oraz ATR-72 dla SprintAir, ATR-72 dla FireFly oraz dla firmy leasingowej Nordic Aviation Capital. Umożliwiło to zapełnienie slotów malarni na bieżący rok. Warto dodać, że ta ostatnia firma rozszerzyła zakres zleconych bydgoskim zakładom prac o obsługę maszyn przekazywanych w ramach leasingu nowym przewoźnikom (polega ona na utrzymaniu maszyn w sprawności pozwalającej na ich szybkie wdrożenie do eksploatacji). W lutym 2019 roku WZL Nr 2 S.A. uzyskały prawa do obsługi bazowej odrzutowych samolotów Embraer ERJ-170/190. Obsługi każdej maszyny tego typu są prowadzone w cyklach kilku tys. godzin i zgodnie z wymogami producenta zawierają inspekcję wskazanych elementów płatowca. Zgodnie z dostępnymi danymi przegląd w MRO trwa od siedmiu do 30 dni i zawiera się w około 4000 roboczogodzinach. Po uzyskaniu certyfikacji Embraera bydgoskie przedsiębiorstwo może oferować pełną obsługę techniczną tych statków powietrznych wraz z kończącą cały proces usługą zdejmowania i nakładania nowej powłoki lakierniczej (co obecnie ma już miejsce dla tych modeli brazylijskiego producenta). WZL Nr 2 S.A. pracują nad uzyskaniem analogicznych możliwości dla turbośmigłowych maszyn ATR-42 i ATR-72 oraz większych maszyn rodziny Boeing 737CL i 737NG. O tym, jak ważna jest funkcja niezależnego MRO na rynku cywilnym, świadczy fakt, że obecnie prawie połowa światowej floty samolotów pasażerskich nie należy do przewoźników, ale do podmiotów leasingujących. Rozszerzenie zakresu przeglądów cywilnych statków powietrznych wymusza również inwestycje w park maszynowy i warsztaty – do tej pory dział warsztatowy WZL Nr 2 S.A. prowadził prace na rzecz samolotów wojskowych, kolejne certyfikacje pozwalają na poszerzenie zakresu wykonywanych usług również w stosunku do komponentów i podzespołów cywilnych. Jeśli chodzi o ten kierunek rozwoju kompetencji, prawdopodobne jest rozszerzenie możliwości obsługowych o kolejne typy maszyn, poza tym niewykluczone jest również – zdaniem przedstawicieli bydgoskich zakładów – uzyskanie kompetencji w zakresie modyfikacji i modernizacji cywilnych płatowców, w tym przebudowę do cywilnych wersji specjalistycznych. W tym obszarze znajduje się również działalność serwisowania samolotów o rodowodzie cywilnym, ale należących do odbiorcy wojskowego. Bydgoskie zakłady obsługują dwa polskie samoloty Gulfstream G550 przeznaczone do przewozu najważniejszych osób w państwie. Z kolei w w bieżącym roku oczekiwane jest rozpoczęcie postępowania na usługę serwisowania trzech wojskowych samolotów Boeing 737-800NG do przewozu ważnych osobistości, z których jeden jest już w kraju, a dwa pozostałe mają być dostarczone do końca 2020 roku. Bydgoskie zakłady będą dostawcą urządzeń obsługi technicznej tych maszyn.

Należy dodać, że w segmencie maszyn cywilnych WZL Nr 2 S.A. realizują również prace przy samolotach lekkich firm Cirrus (bydgoskie zakłady mają status autoryzowanego centrum serwisowego tego producenta), Cessna i Piper oraz prowadzą obsługę instalacji płatowców, w tym tlenowych, elektrycznych i przeciwpożarowych, remonty i naprawy zespołów podwozia i układów hamulcowych oraz elementów wyposażenia wnętrz, produkują również niewielkie elementy konstrukcyjne samolotów.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 6/2019

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter