Absalon – kolejny uniwersalny Duńczyk

 


Maciej Nałęcz


 

 

 

Absalon

 

– kolejny uniwersalny Duńczyk

 

 

 

Dania jest niewielkim państwem nordyckim leżącym u wejścia na Morze Bałtyckie. Strategiczne położenie tego kraju było dla NATO bardzo ważne przez długie lata zimnej wojny. Obecne zadania stojące przed jej siłami morskimi, nowoczesnymi i nieźle wyposażonymi, to dozór wód terytorialnych, poszukiwanie i ratownictwo, ochrona rybołówstwa na akwenach wokół Grenlandii, Wysp Owczych i północnej części Oceanu Atlantyckiego. W czasie wojny marynarka skupi się na sytuacji w Cieśninach Bałtyckich i będzie bronić terytorium kraju przed atakiem od strony morza. 

 Sovarnet rozwija zdolność działania w ramach operacji międzynarodowyc w rejonach zagrożenia. Wraz z siłami powietrznymi gotowy jest do wydzielenia 500 osób personelu w ramach dwutysięcznego kontyngentu duńskiego i skierowania ich w krótkim czasie do różnego rodzaju akcji. Obecnie niemal aksjomatem, stało się twierdzenie, że „wojskowi zawsze przygotowują się do minionej wojny”. Szczególnie mocno teza ta uwidoczniła się w ostatnich dwóch dekadach, kiedy jasną stała się nieprzydatność (na pewno nie na zaplanowanym poziomie) sił zbrojnych, w tym interesujących nas flot okresu zimnej wojny, do realizacji zadań w całkowicie nowych warunkach. Technika wojskowa, powstająca w celu udziału w „prawdziwych wojnach”, okazała się mało efektywna w konfliktach o niskiej intensywności (zagrożeniach asymetrycznych),  operacjach pokojowych i humanitarnych oraz w likwidacji następstw klęsk żywiołowych. Powstała potrzeba wdrożenia wyposażenia następnego pokolenia, zdolnego radzić sobie z nadchodzącymi zagrożeniami. Zakończenie zimnej wojny negatywnie wpłynęło na parlamenty wielu państw, które okazały się uśpione odmienną sytuacją, nieprzygotowane do zmierzenia się z nowymi zadaniami i niezdolne do finansowania potrzeb naświetlanych przez wojskowych. Siły morskie wielu krajów, w tym niektórych bałtyckich, zmuszone były szukać dróg niekonwencjonalnych, umożliwiających nawet w warunkach ograniczonego finansowania wykonywanie postawionych zadań. Królewska Marynarka Wojenna Danii w nadchodzącym roku obchodzić będzie swoje 500-lecie. Wieki tradycji. Przez prawie cały okres swego istnienia opierała się głównie na siłach ekspedycyjnych działających z dala od rodzimych brzegów. Okres po zakończeniu II wojny światowej był wyjątkiem. Wówczas flota otrzymała zadanie obrony terytorium przed inwazją komunistyczną. Pierwszym zwiastunem nadchodzących zmian był udział korwety Olfert Fischer (F 355, typu Niels Juel) w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 roku.
 
 
Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 12/2009

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter