Pięć lat eksploatacji F-16

 


Dowództwo Sił Powietrznych


 

 

 

Pięć lat eksploatacji F-16

 

w Siłach Powietrznych

 

 

9 listopada 2011 roku będziemy obchodzić piątą rocznicę wdrożenia do eksploatacji wielozadaniowego samolotu F-16 Jastrząb w Siłach Powietrznych. Bez wątpienia były to lata najbardziej dynamicznego rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. W okresie tym byliśmy świadkami przeobrażeń, które na trwale zmieniły oblicze wojsk naszej formacji.

 Wdrażanie samolotu F-16 Jastrząb do wyposażenia Sił Powietrznych trwa od listopada 2006 roku. Polska zakupiła 48 fabrycznie nowych, wyprodukowanych w latach 2006-2008, samolotów F-16 Block 52+, z czego 36 w jednomiejscowej wersji F-16C i 12 w wersji dwumiejscowej F-16D. W odróżnieniu od używanych w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych samolotów F-16 Block 50/52, polskie F-16 Block 52+ są wyposażone w nowocześniejszą elektronikę i bardziej zaawansowany system kierowania ogniem. To obecnie najnowocześniejsza wersja tego samolotu w Europie i obu Amerykach. Wdrażanie F-16 rozpoczęło się w 2006 roku, lecz historia pozyskania samolotu wielozadaniowego dla Polski rozpoczyna się już w 2001 roku. Wtedy to Polska wystosowała do rządów Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii zapytanie ofertowe na ten typ samolotu dla polskiej armii. Otwarcie kopert z ofertami nastąpiło 13 listopada 2002 roku w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie. Stany Zjednoczone zaproponowały samolot F-16 Block 50/52+, Francja – Mirage 2000-5 Mk 2, a Wielka Brytania i Szwecja – JAS 39 Gripen. W wyniku trwającej 675 dni procedury przetargowej, w której było zaangażowanych 93 specjalistów, podjęto decyzję o wyborze oferty amerykańskiej. 18 kwietnia 2003 roku w „Szkole Orląt” w Dęblinie podpisano cztery umowy: o dostawach samolotu F-16, o finansowaniu zakupu, o kredycie udzielonym przez amerykański rząd oraz offsecie. Narodowy program związany z wdrożeniem wielozadaniowego samolotu F-16 Jastrząb kończy się w latach 2012-2013. Oznacza to, że wszystkie komponenty wdrażanego systemu – szkolenie personelu, infrastruktura, systemy zabezpieczenia logistycznego, technicznego i bojowego, będą skompletowane właśnie w tym czasie.

Infrastruktura
Zanim jednak pierwsze polskie wielozadaniowe samoloty F-16 Jastrząb wylądowały na poznańskich Krzesinach, wytypowane jednostki przeszły gruntowną modernizację infrastruktury. Na lotniskach w Krzesinach i w Łasku powstały nowe wieże kontroli ruchu lotniczego wraz z portami lotniczymi, wybudowano hangary do obsługi samolotów, schronohangary wraz z zapleczem operacyjnym, technicznym i socjalnym, zmodernizowano również drogi startowe i drogi kołowania. Ponadto w każdej z tych baz powstał obiekt z symulatorami lotów i procedur awaryjnych. Powstały warsztaty obsługi i prób silników – tzw. hush house, a także warsztaty oraz magazyny hydrazyny i wielofunkcyjne magazyny części zamiennych. Wybudowane zostały nowoczesne warsztaty diagnostyki, obsługi i remontu pojazdów wraz z garażami. Lotniska wyposażono w najnowsze pomoce nawigacyjne oraz oświetlenie lotniskowe. Wzniesiono nowe budynki dla wojskowych straży pożarnych, obiekty zaplecza wysokościowo-ratowniczego. Zmodernizowano systemy grzewcze, energetyczne, a także systemy ochrony, łączności, informatyki, wodociągowe i kanalizacyjne. Powstały nowe obiekty administracyjno-koszarowe do pracy i zakwaterowania żołnierzy. Zmodernizowano magazyny paliw i lotniczych środków bojowych. W rezultacie powstały dwie najnowocześniejsze bazy lotnicze w Europie.

Nowe technologie
Zakup samolotu F-16 Jastrząb nadal budzi szereg kontrowersji. Co pewien czas pojawiają się spekulacje, czy wybór ten był słuszny. Z perspektywy kilku lat użytkowania tego statku powietrznego przez Siły Powietrzne można z całą pewnością stwierdzić, że był to bardzo duży sukces, że F-16 Jastrząb rozpędził i wprowadził polskie lotnictwo wojskowe w lotnicze elity. Niemal z dnia na dzień staliśmy się znaczącym partnerem w Europie, a zakup nowych maszyn z dostępem do najnowszych technologii uruchomił proces głębokich przeobrażeń w Siłach Powietrznych. Jesteśmy posiadaczami zaawansowanej platformy powietrznej, wyposażonej w systemy precyzyjnego rażenia, rozpoznania, walki elektronicznej, tankowania w powietrzu, wymiany informacji taktycznej i wielu innych zdolności w multispektralnym środowisku walki. F-16 Jastrząb „przyciągnęły” za sobą i wprowadziły do Sił Zbrojnych RP najnowocześniejsze technologie w obszarach uzbrojenia, dowodzenia, rozpoznania i walki elektronicznej, łączności i informatyki, eksploatacji technicznej, w tym procedur zarządzania techniką lotniczą. Systemy dowodzenia i wymiany danych o sytuacji taktycznej Link-16, systemy identyfikacji „swój-obcy”, systemy kierowania i naprowadzania uzbrojenia, system rozpoznania obrazowego DB-110, zintegrowany system walki elektronicznej AIDEWS, systemy nawigacji i lądowania według wskazań przyrządów pokładowych TACAN, GCA, ILS, systemy ruchu lotniczego i meteorologicznej osłony działań lotnictwa ATIS, BLUSZCZ, MET NET, AGAT 20L, systemy wspomagające operacyjne użycie samolotu FALCON VIEW, PEX i wiele innych, trwale zmieniły charakter pracy oraz dotychczasowe sposoby wykonywania zadań w powietrzu.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 11/2011

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter