25. Brygada Kawalerii Powietrznej

 


Bartosz Bera
 

25. Brygada Kawalerii Powietrznej

 

 

Od zawsze jednostki kawalerii były istotnym składnikiem wojsk Rzeczypospolitej. Mobilnośc i dobre wyszkolenie zapewniały im przewagę nad każdym przeciwnikiem w swoim czasie. U progu XXI wieku Wojsko Polskie postanowiło sięgnąć po tradycje kawaleryjskie i utworzyć jednostkę nawiązującą do niej nazewnictwem, ale przede wszystkim prezentującą wysoki poziom mobilności i wyszkolenia. Korzystając z doświadczeń amerykańskich i holenderskich utworzono wyjątkowy w polskiej armii związek taktyczny, skupiający elementy wojsk lądowych i sił powietrznych, który po latach ewolucji ukształtował się w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej.
Historia jednostki sięga 1994 r. kiedy to Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał rozkaz utworzenia 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej. Powstała ona na bazie 37. pułku śmigłowców transportowych w Łęczycy (z lotniskiem w Leźnicy Wielkiej), który przekształcono w 1. pułk kawalerii powietrznej. Nieco później dołączył do niego 2. pułk kawalerii powietrznej, sformowany na bazie 66. lotniczego pułku szkolnego, bazującego na lotnisku Nowy Glinnik koło Tomaszowa Mazowieckiego, a wyposażonego dotychczas w odrzutowe samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra. Realia końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zweryfikowały początkowe plany i istnienie związku taktycznego w sile dywizji straciło sens, zarówno z punktu widzenia wojskowego jak i ekonomicznego. Dywizję przemianowano na 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej oraz poddano reorganizacji. Dotychczasowe pułki skupiające cały personel jednostek zastąpiono batalionami kawalerii powietrznej, które obejmowały „lądową” część brygady oraz dywizjony lotnicze w ramach których funkcjonowały komponenty powietrzne. Obecnie struktura 25. Brygady Kawalerii Powietrznej wygląda następująco

Tomaszów Mazowiecki:
– 25. batalion dowodzenia,
– 7. batalion kawalerii powietrznej,
– 25. kompania remontowa,
– 25. grupa zabezpieczenia medycznego,
Nowy Glinik:
– 7. dywizjon lotniczy,
– Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej,
– 25. kompania zaopatrzenia,
Leźnica Wielka:
– 1. batalion kawalerii powietrznej,
– 1. dywizjon lotniczy.

Brygada jest jedynym w Wojsku Polskim związkiem taktycznym posiadającym na stanie zarówno komponent lądowy jak i powietrzny. Jest przeznaczona do prowadzenia operacji aeromobilnych (uderzenia powietrzne,
uderzenia powietrzno-lądowe, rajdy, napady, zasadzki, misje specjalne) we wszystkich rodzajach działań bojowych. Wybrane komponenty brygady mogą być skierowane do użycia w ramach Sił Szybkiego Reagowania, Sił Ekspedycyjnych lub Sił Pokojowych NATO.

Śmigłowce
Statki powietrzne są zgrupowane w trzech odrębnych jednostkach na dwóch lotniskach. Leźnica Wielka (EPLY, 2500 m betonowego pasa startowego o kierunkach 11/29) jest domem dla śmigłowców Mi-8 i Mi-17, a Nowy Glinnik (2000 m betonowego pasa startowego o kierunkach 11/29) gości W-3 Sokół oraz dwa Mi-17AE należące do Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej. Oba lotniska nie posiadają hangarów indywidualnych dla śmigłowców. W użyciu są natomiast hangary obsługowe, gdzie prowadzi się bieżące naprawy.


Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 6/2011

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter