Wozy bojowe

Modernizacja Forze Armate Italiane w latach 2017-2019

Siły Zbrojne Włoch – Forze Armate Italiane – podlegały w ostatnich dziesięciu latach znacznym redukcjom, uzasadnianym potrzebą redukcji zbędnego personelu i sprzętu wojskowego oraz stanem bezpieczeństwa zewnętrznego kraju po zakończeniu zimnej wojny, ocenianym jako coraz lepszy. 

Zobacz więcej

Kierunki rozwoju siły ognia BWP – cz. II Systemy kierowania ogniem i uzbrojenie przeciwpancerne

Oprócz uzbrojenia głównego zasadniczą składową budującą siłę ognia współczesnych bojowych wozów piechoty (BWP) jest system kierowania ogniem (SKO). Zauważalna staje się tendencja do uzyskiwania zdolności tożsamych w tym zakresie z czołgami podstawowymi.

Zobacz więcej

Pancerne preludium. 45. Brygada Pancerna Gwardii w bitwie o Kołobrzeg (4-7 marca 1945 roku)

W powszechnej opinii bitwa o Kołobrzeg stoczona w marcu 1945 roku wpisuje się w dzieje oręża polskiego. Krwawa batalia jest kojarzona przede wszystkim z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy w dniach od 8 do 18 marca 1945 roku szturmowali to portowe miasto. Ich zwycięstwo zostało zwieńczone zaślubinami Polski z morzem...

Zobacz więcej

Spóźniona modernizacja 7 TP

Rok 1936 wstrząsnął Europą. Oto bowiem w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, a 18 października Hitler ogłosił w Niemczech wdrożenie tzw. planu czteroletniego, Vierjahresplan, zakładającego wielkie, znacznie intensywniejsze niż dotąd zbrojenia. Wehrmacht rósł w siłę, rosła też potęga Armii Czerwonej...

Zobacz więcej

Tygrysy w potrzasku

Na przełomie wiosny i lata 1942 roku Niemcy przystąpili do formowania nowego rodzaju oddziałów w formacji pancernej – samodzielnych batalionów czołgów ciężkich. Miały one odgrywać rolę asa w rękawie dowództw korpusów czy nawet armii na głównych odcinkach walk. W założeniu silnie opancerzone i uzbrojone Tygrysy miały wspierać natarcia...

Zobacz więcej

Kierunki rozwoju siły ognia BWP cz. I – wieża i uzbrojenie główne

Bojowe wozy piechoty (bwp) stały się podstawowym źródłem wsparcia ogniowego dla drużyn i plutonów zmechanizowanych, wzrost skuteczności ich uzbrojenia pozwala zaś na częściową kompensację spadku liczebności tych pododdziałów. Podstawowym zagadnieniem jest wybór układu konstrukcyjnego wieży...

Zobacz więcej

Boxer – zawodnik kategorii średniej

Zbudowany w układzie 8 x 8 pojazd opancerzony GTK Boxer jest reprezentantem sprzętu nowej generacji eksploatowanego w niemieckich i holenderskich siłach zbrojnych. W armiach obu państw użytkowane są jego różne wersje. Warto zauważyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo...

Zobacz więcej

Arktyczne wszędołazy Rosji

Władze Federacji Rosyjskiej już od dłuższego czasu wykazują wzrost zainteresowania strefą arktyczną, głównie z uwagi na jej rosnące gospodarcze znaczenie jako miejsce występowania znacznych zasobów surowców naturalnych oraz perspektywiczny, północny szlak morski.

Zobacz więcej

T-34 – skąd się wziął?

Zagadnienie wprowadzania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych najciekawiej przedstawiało się w ZSRR, ponieważ w kraju tym istniał ogromny przemysł pancerny, ale też działała potężna flota czołgów, lecz oba te zjawiska około 1935 roku były już jednako przestarzałe. Sowieccy specjaliści z całego przemysłu zbrojeniowego, podróżując...

Zobacz więcej

Nowe rozdanie, czyli TKS wersji 2.0

Ogólna koncepcja krajowego czołgu pływającego powstała w połowie 1935 roku, jednak początkowe ułożenie silnika poprzecznie do kierunku jazdy wymuszało konieczność zastosowania bardziej skomplikowanego układu przeniesienia. Po fiasku pierwszej koncepcji inż. Habich proponuje umieszczenie silnika klasycznie...

Zobacz więcej

Włoski taran – czołg C1 Ariete

Podczas II wojny światowej włoskie wojska pancerne eksploatowały różne typy czołgów skonstruowane przez rodzimych inżynierów. W związku z powyższym trzeba przyznać, że Włochom należy się miejsce w gronie państw, które jako jedne z pierwszych w historii podjęły się opracowywania własnych wozów bojowych dla rodzimych wojsk lądowych. 

Zobacz więcej

Rosienie 1941 – Termopile po sowiecku

Grupa Armii „Nord” była najbardziej specyficznym związkiem spośród wszystkich przygotowanych do działań przeciw ZSRR: szeroko rozstawiona, z częścią sił wyznaczonych do zapewnienia przesłony Prus Wschodnich i ze słabym związkiem pancernym wycelowanym w części niemal w morze, a do tego ugrupowanym w niedogodnym terenie. 

Zobacz więcej

Czołgi T-26. Produkcja w latach 1938-1941

W końcu 1933 roku T-26 uzbrojony w armatę 45 mm mógł być uważany za najlepszy w świecie lekki czołg wsparcia piechoty. Jednak już po dwóch czy trzech latach prymat ten został utracony. We Francji pojawiły się nowe czołgi piechoty R 35, H 35 i FCM 36, które choć były stosunkowo powolne...

Zobacz więcej

Czołg piechoty Mark IV Churchill I-II

W kwietniu 1939 roku rząd brytyjski premiera Neville’a Chamberlaina podjął decyzję o przygotowaniu odpowiednich sił lądowych do zbliżającej się wojny w Europie. Na początku lat 30. Brytyjczycy zdali sobie sprawę, że doktryna „dziesięciu lat”, zgodnie z którą w Europie nie dojdzie do konfliktu zbrojnego porównywalnego z wielką wojną, dobiegła końca. 

Zobacz więcej

Kolejne polskie modernizacje rodziny T-72/PT-91

Zainteresowanie modernizacją czołgów typoszeregu T-72 powoduje, że Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach przedstawiły dwie propozycję unowocześnienia pojazdów rodziny T-72/PT-91, wskazujące dwa kierunki zmian w konstrukcji wozów...

Zobacz więcej

Pick-up w zastosowaniu wojskowym

Poniższy artykuł przybliża działania podejmowane przez wybrane siły zbrojne w temacie podstawowych samochodów terenowych, osobowych oraz użytecznych, oraz na doświadczeniach płynących z rejonów konfliktów zbrojnych. Zasadniczo skupiono się na konstrukcjach nieopancerzonych...

Zobacz więcej

Pancerna pięść. Organizacja fińskich wojsk pancernych 1919-1940

Pierwszymi pojazdami pancernymi, które użytkowali bojowo Finowie, były cztery rosyjskie samochody pancerne. 12 kwietnia 1918 roku w Helsinkach oddziały fińskie w walkach z Czerwoną Gwardią zdobyły dwa samochody typu Austin (3 seria). Tego dnia Finowie przy wsparciu niemieckiej Dywizji Bałtyckiej rozpoczęli walkę w stolicy, która od stycznia...

Zobacz więcej

Grom w cieniu Tura – PF 618 i pochodne w WP

Rozbudowa wojsk motorowych WP oraz rosnące zapotrzebowanie i wymagania rynku na samochody ciężarowe różnej klasy spowodowały, że na początku drugiej połowy lat trzydziestych oferta PZInż. z najpowszechniejszą wtedy w kraju dwutonową ciężarówką Polski Fiat 621L wymagała uzupełnienia.

Zobacz więcej

Seryjne czołgi T-26. Lata 1931-1938

Zakup zachodniej technologii miał posłużyć do zbudowania gigantycznych sił pancernych wspierających Armię Czerwoną w podboju Europy. Jednak do zbudowania tysięcy czołgów potrzebny był odpowiedni przemysł, czyli wyspecjalizowane zakłady i przeszkolony personel. Zorganizowanie odpowiedniej bazy przemysłowej wymagało czasu. 

Zobacz więcej

Polskie oddziały pancerne we Francji 1939 - 1940

Polska i Francja związane były układem obronnym z 19 lutego 1921 roku, który potwierdzono w traktacie z 1925 roku. W marcu 1939 roku w ambasadzie polskiej w Paryżu rozpoczęto prace nad opracowaniem planu wykorzystania polonii francuskiej w tworzeniu jednostek wojskowych we Francji. 

Zobacz więcej

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter