Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych cz. II


Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński


 

 

 

 

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych

 

(cz. II)

 

 

 

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych są zdolne do działania na całym świecie, a wyrazem tego jest obecność jednostek USAF na wysuniętych rubieżach. Za europejski i afrykański teatr działań wojennych odpowiada US Air Force in Europe, za Daleki Wschód – Pacific Air Command, za Bliski i Środkowy Wschód zaś – US Air Force Central. W kolejnej części artykułu o USAF opisaliśmy też komponenty: specjalny i transportu powietrznego.

 

USAFE wystawia komponenty lotnicze dla dwóch połączonych dowództw teatrów działań wojennych – US European Command (USEUCOM) ze Stuttgart-Vaihingen oraz US African Command (USAFCOM) z koszar Kelley Barracks w Stuttgart- Möhringen. Dowódca USEUCOM jest zarazem dowódcą sił operacyjnych NATO, stojąc na czele dowództwa SHAPE.

US Air Force in Europe z dowództwem w Ramstein w Niemczech liczy około 39 000 osób personelu wojskowego i cywilnego oraz około 225 samolotów i śmigłowców. Dowódcą USAFE jest gen. Philip M. Breedlove. Najważniejszym komponentem USAFE jest obecnie jedyna (po rozwiązaniu 17. Armii Lotniczej w kwietniu 2012 r.), 3. Armia Lotnicza grupująca niemal wszystkie jednostki dowództwa, poza trzema grupami ekspedycyjnymi do działań w Afryce.

3. Armia Lotnicza z dowództwem w Ramstein liczy około 33 000 osób personelu wojskowego i cywilnego. Dowódcą 3. Armii Lotniczej jest gen. por. Craig A. Franklin. Armia odpowiada za działania w Europie, a w razie potrzeby wystawia siły do działań w Afryce, bądź do wzmocnienia sił na Bliskim Wschodzie. Dowodzenie jednostkami 3. Armii Lotniczej zapewnia 603rd Air and Space Operations Center (603. Centrum Operacji Powietrzno-Kosmicznych) mieszczące się w zbudowanych w 2011 r. budynkach w bazie Ramstein.

603rd Air and Space Operations Center z Ramstein liczy około 400 osób personelu wojskowego i cywilnego. Odpowiada za planowanie i kierowanie działaniami powietrznymi 3. Armii Lotniczej. Centrum jest zorganizowane w pięć oddziałów: Strategy Division, Combat Plans Division, Combat Operations Division, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Division i Air Mobility Division.

31st Fighter Wing z bazy Aviano we Włoszech to skrzydło wyposażone w samoloty F-16 Block 40. Ma typową organizację, z trzema grupami logistycznymi: 31st Mission Support Group, 31st Maintenance Group i 31st Medical Group. Ta ostatnia jest dość rozbudowana, to jedyny bowiem ośrodek medyczny 3. Armii Lotniczej w południowej Europie. 31st Operations Group ma dwa dywizjony lotnicze: 510th Fighter Squadron i 555th Fighter Squadron oraz 603rd Air Control Squadron, który jest jednostką radiotechniczną, prowadzącą obserwację przestrzeni powietrznej z naziemnych posterunków radiolokacyjnych.

48th Fighter Wing z bazy Lakenheath w Wielkiej Brytanii to jednostka samolotów F-15E i F-15C. W bazie jest pełne zabezpieczenie logistyczne, w postaci 48th Mission Support Group, 48th Maintenance Group i 48th Medical Group. W 48th Operations Group jest: 492nd Fighter Squadron i 494th Fighter Squadron wyposażone w F-15E, 493rd Fighter Squadron wyposażony w F-15C Eagle i 56th Rescue Squadron, ze śmigłowcami HH-60G.

52nd Fighter Wing z bazy Spangdahlem w Niemczech to mieszane skrzydło lotnicze. Poza zwykłymi trzema grupami wsparcia logistycznego: 52nd Mission Support Group, 52nd Maintenance Group i 52nd Medical Group, w składzie skrzydła występuje też 52nd Munitions Maintenance Group, czyli grupa obsługi i przechowywania amunicji w różnych bazach NATO na terenie Europy. W jej skład wchodzą: 701st Munitions Support Squadron (MUNSS) w Kleine Brogel w Belgii, 702nd MUNSS z Buechel w Niemczech, 703rd MUNSS z Volkel w Holandii i 704th MUNSS z Ghedi we Włoszech. Są one przygotowane do przechowywania uzbrojenia, w tym kierowanego i jądrowego. W skład 52nd Operations Group wchodzą dwa dywizjony lotnicze: 480th Fighter Squadron z 24 samolotami F-16 Block 50 oraz 81st Fighter Squadron z 24 maszynami A-10C. W skład grupy wchodzi też 606th Air Control Squadron, jednostka radiotechniczna. Dywizjon dysponuje stacjami radiolokacyjnymi AN/TPS-75 i innym sprzętem.

86th Airlift Wing z bazy Ramstein w Niemczech to jednostka transportowa, zapewniająca transport taktyczny w ramach teatru działań wojennych, ewakuację medyczną oraz transport specjalny. Skrzydło zapewnia też zabezpieczenie logistyczne jednostek znajdujących się w Ramstein, w tym dla dowództwa USAFE i 3. Armii Lotniczej, dlatego ma nieco bardziej rozbudowaną logistykę, składającą się z aż pięciu grup. Obok zwykłych 86th Maintenance Group i 86th Medical Group, rozbudowano tu funkcje łączności i zabezpieczenia dowodzenia (86th Mission Support Group), obsługi i administracji zapleczem bazy (86th Logistics Readiness Group) oraz zaopatrzenia i transportu (86th Logistics Readiness Group). W skład 86th Operations Group wchodzi kilka dywizjonów lotniczych. 37th Airlift Squadron dysponuje 14 samolotami C-130J i zapewnia transport lotniczy na rzecz USEUCOM. 76th Airlift Squadron ma w wyposażeniu jeden samolot C-40B, dwa C-20H i dziesięć C-21A, realizując zadania transportu specjalnego VIP. 309th Airlift Squadron stacjonuje na stałe w Chievres w Belgii i dysponuje jednym C-37A, zapewniając transport specjalny dla dowództwa SHAPE. W grupie operacyjnej jest też 86th Aeromedical Evacuation Squadron niemający własnych samolotów, wystawiający personel medyczny dla pozostałych jednostek w przypadku realizacji misji ewakuacji medycznej. Ostatnim pododdziałem grupy jest 496th Air Base Squadron, zapewniający obsługi techniczne i wsparcie logistyczne w bazie Morón w Hiszpanii.

100th Air Refueling Wing z bazy Mildenhall w Wielkiej Brytanii zapewnia tankowanie powietrzne. Skrzydło ma dwie grupy logistyczne, 100th Mission Support Group i 100th Maintenance Group, natomiast zabezpieczenie medyczne zapewniają jednostki brytyjskie stacjonujące w bazie. W skład 100th Operations Group wchodzi 351st Air Refueling Squadron wyposażony w 15 samolotów KC-135R.

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 2/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter