Rejestr polskich statków powietrznych 2013


Jerzy Liwiński


 

 

 

 

Rejestr polskich

 

statków powietrznych

 

2013

 

 

 

Na początku stycznia 2013 r. do prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego rejestru było wpisanych 2331 statków powietrznych, a dalszych 719 do ewidencji. Wpisaniu do rejestru podlegają: samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, sterowce i balony, a do ewidencji samoloty ultralekkie, wiatrakowce, paralotnie i motolotnie. Jednocześnie w ubiegłym roku do krajowego rejestru wpisano 186 statków powietrznych, a wykreślono 85.

 

Do rejestru wpisuje się tylko statki powietrzne dla których Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał świadectwo zdatności do lotu lub uznał takie świadectwo, wydane przez właściwy organ innego państwa. Podczas wpisu statkom powietrznym nadaje się znaki rozpoznawcze, składające się ze znaków przynależności państwowej (litery SP) oraz znaków rejestracyjnych, będących grupą liter lub cyfr. Trzy litery otrzymują – samoloty, śmigłowce, sterowce i balony; cztery litery – samoloty ultralekkie, wiatrakowce, paralotnie i motolotnie; cztery cyfry – szybowce i motoszybowce.

Dokonując wpisu do rejestru stwierdza się tożsamość danego egzemplarza sprzętu, określa jego właściciela i użytkownika oraz ustanawia się jego polską przynależność państwową. Potwierdzeniem wpisania jest wydanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Świadectwa rejestracji” lub „Świadectwa ewidencji”. Statek powietrzny ma zakładaną indywidualną teczkę, w której archiwizuje się zgromadzone dokumenty rejestracyjne i późniejsze z przebiegu eksploatacji oraz jest on monitorowany pod względem sprawności technicznej.

 

Działalność rejestru w 2012 r.
Ubiegłoroczna działalność rejestru statków powietrznych została zainaugurowana z początkiem stycznia wpisami samolotu SAAB 340 (SP-KPC, wpis 4.01.2012 r.) i szybowca SZD-30 Pirat SP-2834 oraz wpisem do ewidencji samolotu ultralekkiego Savannah VG SP-SKZD. Pierwszym wpisanym do rejestru śmigłowcem był PZL-Kania (SP-VSL, wpis 24.01.2012 r.), a jego użytkownikiem Straż Graniczna.

W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru ULC wykonano około tysiąca różnych operacji: wpisów, wykreśleń i zmian własności sprzętu lotniczego. Wpisanych do rejestru zostało 186 statków powietrznych (112 samolotów, 23 śmigłowce, 37 szybowców, 13 balonów i jeden motoszybowiec), a 85 wykreślono (59 samolotów, 19 śmigłowców, 6 szybowców i jeden motoszybowiec). Natomiast do ewidencji wpisano 50 statków powietrznych (22 samoloty ultralekkie, 21 motolotni, 6 wiatrakowców oraz jedną paralotnię), a wykreślono 7 (2 samoloty ultralekkie i 5 motolotni). Do rejestru samolotów zostały wpisane m.in.: Airbus A320 (9 szt.), Jak-52 (9), Bombardier Q400 (8), Boeing 737 (5), Cessna 152 (8), Cessna 150 (5), Boeing 787 (2), Airbus A319 (2) i ATR-72 (2). Wykreślono, m.in.: Airbus A320 (9), An-2 (4), ATR-72 (3) i Airbus A319 (2).

Do rejestru śmigłowców wpisano m.in: W-3 Sokół (5), Robinson R-44 (4), PZL-Kania (2) i Eurocopter EC-130 (2), a wykreślono: m.in.: W-3 Sokół (6), Mi-2 (4) i Eurocopter EC-120 (2).

Do rejestru motoszybowców wpisano jednego RF9 ABS Fourier i wykreślono Ventus 2cT, a do rejestru szybowców wpisano m.in.: SZD-9bis Bocian 1E (6), SZD-22 Mucha (6) i SZD-48-3 Jantar (4), a wykreślono m.in: PW-5 Smyk, ASW-27, SZD-30 Pirat i SZD-50-3 Puchacz.

Do rejestru balonów wpisano 13 szt., głównie typu Kubiczek i Schroeder, a żadnego nie wykreślono.

Kontynuowano też rotację statków państwowych: do rejestru statków cywilnych zostały wpisane dwa śmigłowce Straży Granicznej PZL-Kania (SP-VSL i SP-VSK) i W-3 Sokół (SP-VSM), a wykreślony został policyjny Bell 206 (SP-VPG).

W stosunku do stanów z roku poprzedniego (1.01.2012 r.), liczba sprzętu lotniczego wzrosła z 2230 do 2331 szt. (wzrost o 4,5%). Liczba zarejestrowanych samolotów zwiększyła się z 1138 do 1191 szt., śmigłowców z 192 do 196 szt., szybowców ze 737 do 768 szt. i balonów z 142 do 155 szt. Nie uległa natomiast zmianie liczba motoszybowców (20 szt.) i sterowców (jest jeden prywatny Cameron AS105 SP-BSC).

Kilkadziesiąt skreśleń z rejestru spowodowanych było: sprzedażą sprzętu za granicę, fizyczną kasacją lub zniszczeniem w wyniku wypadku lotniczego (m.in. uszkodzony podczas awaryjnego lądowania Boeing 767-300ER).

 

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 2/2013

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter