Rak na KTO Rosomak

  

 

 

Wozy dowodzenia modułu

 

kompanijnego Rak na KTO Rosomak

 

 

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych na rzecz Wojsk Rakietowych i Artylerii jest kompanijny moduł ogniowy 120 mm samobieżnych moździerzy na podwoziu kołowym i gąsienicowym (kryptonim Rak).

 Moduł ten obejmuje kompletny system kompanii wsparcia, składający się z następujących elementów:
  • 120 mm moździerza samobieżnego;
  • wozu dowodzenia,
  • wozu rozpoznania,
  • wozu amunicyjnego,
  • wozu remontu uzbrojenia.

W wariancie kołowym, zarówno moździerz, jak i wozy dowodzenia, wykorzystują w charakterze nośnika bazowy KTO Rosomak. O ile w przypadku moździerza jest on specjalnie modyfikowany w celu instalacji wieży opracowanej przez Hutę Stalowa Wola S.A., to w przypadku wozów dowodzenia podstawą do zabudowy jest wersja bazowa, zgodna z innymi KTO wykorzystywanymi w SZ RP, przygotowana przez Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. z Siemianowic Śląskich.

Założenia Taktyczno-Techniczne przewidują wykorzystanie wozów dowodzenia na trzech szczeblach dowodzenia i kierowania kompanii wsparcia jako wozy dowodzenia:
  • dowódcy kompanii wsparcia,
  • zastępcy dowódcy kompanii wsparcia,
  • dowódcy plutonu ogniowego,
  • dowódcy plutonu dowodzenia.
Wozy dowodzenia przeznaczone są do realizacji przedsięwzięć w zakresie: przygotowania i kierowania ogniem, rozwijania punktów dowodzenia, pozyskiwania i opracowywania danych o warunkach strzelania oraz informacji rozpoznawczych, niezbędnych do rażenia obiektów przeciwnika. Podstawową zasadą przy konstruowaniu rodziny wozów dowodzenia jest ich zamienność. Oznacza to, że ich konstrukcja i wyposażenie są zunifikowane, pozwalając na ich wzajemną zamienność w przypadku zniszczenia lub utraty możliwości działania jednego z nich. Dlatego też wozy dowodzenia dowódców plutonów ogniowych (plutonu dowodzenia) będą mogły przejąć funkcje wozu dowódcy kompanii wsparcia. Ponieważ wyposażenie sprzętowe jest zunifikowane, funkcja poszczególnych pojazdów jest określana poprzez wybór wersji oprogramowania dedykowanej danemu poziomowi dowodzenia. Każdy z wozów dowodzenia zawiera komplet oprogramowania ZZKO Topaz w wersji Rak, niezbędny do realizacji wszystkich funkcji w ramach modułu kompanijnego. Pojazdy, które podlegać będą badaniom zakładowym we wrześniu 2011 r. i badaniom kwalifikacyjnym w lutym 2012 r., zostały opracowane i wykonane przez HSW S.A., WZM S.A. i WB Electronics S.A. Oprogramowanie ZZKO Topaz w wersji Rak pozwala na wykonywanie wszystkich wymaganych funkcji, niezależnie od aktualnego położenia, podczas: działania w ugrupowaniu bojowym, marszu czy przeprowadzania manewru na stanowisku ogniowym (SO).

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 9/2011

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter